Wat zijn de voordelen van het boren naar schaliegas

Inleiding

Schaliegas is veel in het nieuws de laatste tijd. In grote delen van Nederland is deze soort aardgas aangetroffen. Hier wordt echter niet overal om gejuicht; er zitten veel nadelen aan schaliegas. Veel mensen zijn fel tegen de boringen naar schaliegas omdat het bijvoorbeeld aardbevingen zou stimuleren. Maar aan ieder nadeel zit een voordeel, zo ook aan schaliegasboringen. Maar welke voordelen zitten er nou eigenlijk vast aan schaliegas en de bijbehorende boringen?

Schaliegas

Zoals al werd gezegd is schaliegas een soort aardgas. Het heet echter schaliegas omdat het gas gewonnen wordt uit het gemeente schalie. Schalie is een soort gesteente bestaande uit hard geworden klei. Schalie is ook een sedimentair gesteente. Dat wil zeggen dat schalie is ontstaan uit afgezet materiaal: sediment. Dit materiaal werd aangevoerd door rivieren, wind en andere natuuromstandigheden. In grote delen van Nederland is schaliegas aangetroffen, bijvoorbeeld in Limburg, Twente en in de omgeving van Rotterdam en Den Haag. Als er naar schaliegas geboord wordt, wordt er gebruik gemaakt van grote hoeveelheden zand, water en chemicaliën. Deze stoffen worden met grote druk en kracht richting het schaliegas gepompt. Hierdoor ontstaan er scheuren in het gesteente. Uit deze scheuren komt vervolgens het gas vrij dat dan naar de oppervlakte gepompt kan worden. Dit gehele boorproces wordt fraccen genoemd.

Vervolgens worden de chemicaliën en water zo goed mogelijk weer naar de oppervlakte gepompt. Het zand blijft achter zodat de scheuren in het schalie open blijven staan. Een bijzonderheid aan schaliegasboringen, is dat er in het gesteente zelf horizontaal wordt geboord. Bij boringen naar regulier aardgas gebeurt dit niet.

Voordelen

Er zitten verschillende voordelen aan schaliegas en de boringen daarnaar. Deze voordelen zijn in te delen op gebieden als economie, politiek en milieu.

Economie

Schaliegas kan een goede invloed hebben op de Nederlandse economie, iets wat erg zwaar telt tijdens tijden van crisis. Omdat er zoveel schaliegas in de Nederlandse bodem zit, kunnen we onszelf er goed mee voorzien. Al het gas dat we dan nog over hebben, kunnen we goed aan het buitenland te kopen. Niet ieder land heeft namelijk zoveel gas in de bodem zitten. Als de Nederlandse regering besluit om naar schaliegas te boren, wat nu nog niet het geval is, zullen er ook veel banen gecreëerd worden. Veel mensen kunnen aan het werk bij schaliegasvelden. Ten slotte zal er door de boringen meer kennis komen in Nederland op het gebied van (schalie)gas(winning). Deze kennis kunnen we goed gebruiken bij toekomstige projecten of we kunnen de kennis aan het buitenland verkopen.

Milieu

Ten slotte is schaliegas ook minder slecht voor het milieu dan de andere fossiele brandstof: regulier aardgas, steenkolen en aardolie. Wanneer schaliegas wordt verbrand, komt er minder fijnstof vrij dan bij verbranding van andere fossiele brandstoffen. Fijnstof zijn schadelijke deeltjes in de lucht. Denk daarbij aan de broeikasgassen koolstofdioxide (CO2) en methaan (CH4).

Politiek

De politieke positie van Nederland zal versterken wanneer we op grote schaal naar schaliegas gaan boren. Door het gas uit eigen land, zullen we minder afhankelijk worden van andere landen in Europa en in de wereld, in ieder geval op het gebied van energievoorziening. Een meer indirect positief gevolg van schaliegasboringen, heeft te maken met kernenergie. Als we gaan boren naar schaliegas, hoeven we wellicht minder kernenergie te gebruiken. Het maatschappelijke debat over kernenergie, dat nog vele malen heftiger is dan het debat over schaliegas, zal daardoor tot rust komen.

Conclusie

Schaliegas is een vorm van aardgas die via het proces ‘’fraccen’’ uit het gesteente schalie wordt gehaald. Aan schaliegas zitten verschillende voordelen. Zo zal het werkgelegenheid opleveren, Nederland onafhankelijker maken op het gebied van energievoorziening en zal er minder fijnstof in de lucht komen omdat schaliegas minder schadelijk is voor het milieu.

Bronnen afbeelding: Wikimedia Commons, Ruhrfisch