Waarom zijn energiedrankjes gevaarlijk

Inleiding

Zijn de opvallend kleurrijke en hippe energiedrankjes wel zo onschuldig als ze eruit zien en de handige reclame-jongens ons willen doen geloven? Deze drankjes, die vooral bij jongeren steeds meer en meer afnemers vinden, bevatten immers hoge concentraties van zowel cafeïne als taurine. Welke invloed hebben deze stoffen op onze gezondheid, en wat denken deskundigen hier over?

Geven ze ons écht vleugels?

Energiedrankjes met een hoge dosis cafeïne en taurine, ze geven de consument méér dan vleugels, zo blijkt nu. Ze zijn nochtans niet meer uit het lijstje van voorkeursdrankjes van onze jongeren weg te denken.

Uit de resultaten van een recent onderzoek, georganiseerd door verschillende Europese verbruikersorganisaties, zijn deze drankjes lang niet zo onschuldig als ze er uit zien.

"Als men er teveel van drinkt, zijn ze zelfs gevaarlijk verslavend", zo waarschuwen de onderzoekers.

Maar er is méér aan de hand. Net als softdrugs, kunnen deze energiedrankjes ons zenuwstelsel overmatig stimuleren en op langere termijn zelfs verslavend werken. De verbruikersorganisaties pleiten bij de verschillende overheden dan ook om deze drankjes te verbieden aan jongeren onder zestien jaar.

De producenten van deze omstreden energiedrankjes doen niettemin gouden zaken. Volgens recent cijfermateriaal, stijgt hun omzet jaarlijks met ruim tien procent. Het aantal jongeren dat de Red Bulls en ander klerrijk spul jaarlijks naar binnen gieten, groeit indrukwekkend, met alle gevolgen vandien.

Ongezond én gevaarlijk

Volgens onderzoekers zijn deze energiedrankjes dus ronduit ongezond en zelfs gevaarlijk. De samenstelling ervan spreekt immers boekdelen. Gemiddeld bevat zo'n blikje energiedrank van amper 250 ml, maar liefst 80 mg cafeïne. Dit laatste staat in schril contrast met de door deskundige aanvaardbare maximumdosis cafeïne van 2,5 mg per kilo lichaamsgewicht.

Deze situatie wordt nog problematischer wanneer men weet dat de producenten uiteraard het onderste uit de kan willen, en nu ook grotere blikjes met een inhoud van 500 ml op de markt brengen. Op die manier gieten de vele gebruikers van deze drankjes, maar liefst 160 mg cafeïne mee naar binnen. Ze staan er niet bij stil dat deze stof zonder meer een drug is behorend tot de psychotrope alkaloïde. Vanaf een hoeveelheid van 300 mg of amper twee blikjes energiedrank, veroorzaakt cafeïne verschillende, ongewenste effecten. Deze gaan van hartkloppingen over rillingen en angst tot zelfs ernstige slaapproblemen en dus verslaving. Bij grote dosissen doen ze de gebruikers het besef van dronkenschap vergeten, waardoor nog meer alcohol wordt gedronken, met alle negatieve gevolgen vandien.

Taurine verhoogt onze stofwisseling

Energiedrankjes bevatten echter nog meer schadelijk spul. Dat is zeker zo met taurine, een stof dat het vochtgehalte in onze hersenen én onze hartfrequentie regelt. Een teveel aan taurine verhoogt de stofwisseling in zo'n erge mate, dat men er zware hoofdpijn én diarree aan over houdt. Naast deze hoge concentraties cafeïne en taurine, bevatten deze hippe drankjes minstens negen (250ml), tot zelfs achttien (500ml) klontjes suker. Ze zijn dus ook mede-verantwoordelijk voor het sterk groeiend aantal jongeren dat kampt met ernstig overgewicht en tandproblemen.

De verschillende verbruikersorganisaties die dit grootschalig onderzoek organiseerden, willen nu dat deze drankjes verboden worden voor jongeren onder de zestien. Tegelijk ijveren ze voor meer en duidelijkere informatie op de blikjes mét een waarschuwing tegen de mogelijke gevaren van het drinken van deze energiedrankjes door jongeren.

Lijn doortrekken

De producenten van deze energiedrankjes zijn zich uiteraard van geen kwaad bewust. Zo wijzen ze er op dat één blikje van 250 ml niet méér cafeïne bevat dan een kop koffie of thee.

Wanneer de verschillende verbruikersorganisaties nu aandringen op het verbod van onze drankjes aan jongeren beneden zestien jaar, dan moet men de lijn meteen doortrekken en dus ook koffie en thee voor deze leeftijdscategorie verbieden", aldus de producenten van de omstreden energiedranken. Zij wijzen er tot slot nog op dat hun product door de gezondheidsdiensten van méér dan honderdvijftig landen werd goedgekeurd.

Lees ook alle recente informatie over gezondheid op: http://LeefGezonder.blogspot.com


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden