Wie is Edward Hopper

Inleiding

De levensomstandigheden van Edward Hopper (1882-1967) zijn maar spaarzaam gedocumenteerd. De Amerikaanse schilder was, afgezien van zijn werk, nooit genegen om veel over zijn persoonlijke perikelen los te laten. Voor de goede verstaander valt er echter veel af te lezen uit zijn imposante oeuvre. Hopper, die bij zijn leven steeds meer typische Amerikaanse thema's omarmde, was namelijk een van de grootste exponenten van het realisme.

Europa

Edward Hopper wordt op 22 juli, 1882 geboren in Nyack, New York. Na zijn middelbare schooltijd bezoekt hij de Correspondence School Of Illustrating, een commerciele kunstschool in New York. Aanvankelijk sturdeert hij grafische kunsten en illustratie, technieken die hij nog vaak zal gebruiken, maar schakelt langzamerhand over naar schilderkunst. De traditionele en provinciaal getinte schilderkunst van het Noord-Amerika van de 19e eeuw begint te veranderen als jonge kunstenaars aan het begin van de 20ste eeuw en masse naar Europa reizen. Daar maken ze kennis met de nieuwe avant garde beweging en al haar uitlopers, die ze meenemen naar hun thuisland. Ook Hopper maakt de oversteek en bezoekt onder meer Parijs, Londen en Amsterdam.

Abstract Expressionisme

 De indrukken die hij in Europa heeft opgedaan neemt Hopper mee in zijn werk, maar om de kost te verdienen stelt hij zich ook in dienst als illustrator voor diverse tijdschriften. Laatsgenoemde, strak gestileerde werk, contrasteert sterk met zijn schilderijen waar in het begin van de 20ste eeuw de invloed van de Franse School nog merkbaar is. Die licht Europese inslag is later nog zijdelings herkenbaar in de vele landschapsgezichten van zijn hand, al vormt dat bij lange na niet de kern van zijn stijl. De tendens om traditionele Amerikaanse waarden te vermengen met Europese invloeden. culmineert uiteindelijk vlak na de Tweede Wereldoorlog in het abstract expressionisme waar Hopper wel enige verbondenheid mee voelt. Toch zal hij in de jaren daaropvolgend, hoewel experimeterend met legio andere disciplines, zijn volstrekt eigen stijl ontwikkelen.

Stijl

Stijl

Hopper's schilderijen worden gekenmerkt door een extreme vorm van isolatie. Personen die op zijn doeken figureren zijn volstrekt anoniem. Ze zijn vaak voor of achter een raam geprotretteerd wat de afstand alleen nog maar vergroot. We kijken altijd van binnen naar buiten of andersom, een techniek die Hopper, zoals hij zelf altijd heeft beweerd, nooit echt onder de knie heeft gekregen. Gebouwen, huizen, tankstations, kantoren, ze spelen telkens een prominente rol. Daarnaast is er altijd sprake ven een emotionele, soms seksuele spanning, zonder dat hij dit expliciet uitvergroot. Dat laatste is goed te zien in Office At Night. Er gebeurt ogenschijnlijk niets, maar de met opzet geprononcueerde vormen van de secretaresse en de lichtstraal die haar met haar schrijvende baas verbind, spreken boekdelen. Hopper's bekendste werk is echter ongetwijfeld Nighthawks. De geportretteerde individuen in het nachtrestaurant worden als in een aquarium tentoongesteld en hun existentiële eenzaamheid spat als het ware van het doek. Dit is Edward Hopper ten voeten uit.

Psyche

Als Hopper op 15 mei, 1967 sterft heeft hij nog net kunnen meemaken dat zijn werk een grote herwaardering beleeft.  Dat is dan ook niet meer dan terecht. In hoevere de schilderijen zijn eigen psyche representeren, zullen we nooit te weten komen, maar het belang van zijn werk dat zich op meerdere niveaus manifesteert, staat buiten kijf. Zijn schilderijen bieden een inkijkje in vreemde interieurs en openen ramen die voor het innerlijke leven van de mensheid tot dan toe gesloten waren, Het zijn niet zomaar momentopnames, maar psychologische scenes van eenzaamheid en contactloosheid die het beeld van een Amerika vol vervreemding en onvervulde dromen schetsen. Ze zijn tegelijkertijd de uitdrukking van de gemoedstoestand van een sensibele, achterdochtige, mensvreemde, maar vooral geniale schilder.

Expositie

Ofschoon Hopper al in de vroege jaren dertig gold als een icoon van de Amerikaanse schilderkunst, komt zijn werk, waarvan de populariteit door de jaren heen enigszins verstoft, vanaf de jaren zestig (Pop-Art en fotorealisme beleven een herontdekking), zoals eerder gezegd weer in het middelpunt van de belangstelling te staan. Ook heden ten dage is er nog een ongekende interesse voor zijn werk. Dat bleek toen in 2004 een expositie van zijn schilderijen een tournee door Europa maakte. Zowel bij het Londense Tate Modern als het Keulse Museum Ludwig was de opkomst overweldigend. In Keulen moesten de bezoekers minimaal twee uur in de rij staan om een kaartje te bemachtigen en werd het museum noodgedwongen 's avonds open gehouden om de enorme mensenstroom in te dammen. Momenteel is zijn werk dichter bij huis te bezichtigen op de expositie Modern Life in de Kunsthal Rotterdam die nog tot 17 januari, 2010 loopt.

Link

http://www.leerwiki.nl/Wie_is_Edvard_Munch

http://schilderijen.startpagina.nl