Geluid per decibel

Geluid wordt gemeten per decibel. Een ongrijpbare materie, omdat geluid direct na het maken weer weg is. Iedere minuut hebben we te maken met geluid. Een vogel die fluit, auto die langsraast of tv die aan staat. Geluiden worden pas als hinderlijk ervaren als ze bepaalde grenzen overschrijden. En dat is een persoonlijk gegeven.

Van stil tot normaal geluid

Decibellen worden onderverdeeld in cijfers en dat is de luchtdruk die wordt gemeten vanaf ongeveer een meter van de geluidsbron. Een 10 decibel aan geluid is bijna niet te horen en vergelijkbaar met een boomblaadje dat valt. Bij 20 decibel wordt het wat meer hoorbaar, al blijft het achtergrondgeluid. Het ruisen van boomblaadjes bijvoorbeeld. Als je erg zachtjes fluistert, kom je aan ongeveer 30 decibel. In de huiskamer wordt regelmatig rond de 40 decibel aan geluid gemaakt. Dat laat zich vergelijken met een stil klaslokaal. Als de koelkast aanslaat, maakt hij rondom 50 decibel geluid. Dit is van dezelfde orde als een auto die rustig langsrijdt. Een pruttelend koffieapparaat maakt het wat bonter. Daarbij wordt 55 decibel gerekend. En als iemand op normale toon spreekt, is dat ongeveer 60 decibel.

Irritant geluid

Boven deze grens kan geluid irritaties veroorzaken, een tv die hard staat of een stofzuiger die razend haar best doet, maakt ongeveer 70 decibel geluid. Iets harder klinkt het bijvoorbeeld in een vol restaurant; ongeveer 75 decibel. De wekker laat zich luidruchtig horen op 80 decibel, dezelfde sterkte als de deurbel of een vrachtauto die langskomt. Gaat de buurman een boom zagen of een heg scheren, dan maakt hij 85 decibel geluid. Ook de mixer waarmee je een heerlijk gerecht bereidt kan aan deze kwalificatie komen.

Hinderlijk geluid

Boven de 90 decibel worden geluiden vaker als zeer hinderlijk ervaren. Het klinkt vaak alsof je dichtbij een vrachtwagen staat, of naast een schreeuwende ouder op het voetbalveld, of als er gejuicht en gegild wordt tijdens een sportwedstrijd. Een drilboor veroorzaakt 95 decibel, een compressor en een straaljager op 300 meter hoogte zijn goed voor 100 decibel. En dan gaat het hard. Een grote trom of helikopter van dichtbij veroorzaken 105 decibel, terwijl bezoekers van een rockconcert regelmatig worden blootgesteld aan 110 decibel. Dit is hetzelfde geluid als van een kettingzaag dichtbij. De menselijk stem kan op zijn hardst 120 decibel voorbrengen, hetzelfde als een sirene op een politie- of brandweerauto.

Wie regelmatig wordt blootgesteld aan meer dan 90 decibel geluid, loopt grote kans om permanente gehoorschade op te lopen. De exacte pijngrens van geluid ligt op 112 decibel.

Oerend hard geluid

Donder en bliksem samen leveren 130 decibel op, de sirene van de eerste maandag van de maand dichtbij 140 decibel. Bij het blootstaat aan 150 decibel wordt permanente gehoorschade een feit. Daarom moet bij het schieten van een pistool of geweer altijd gehoorbescherming gedragen worden. Deze veroorzaakt 160 decibel. Een lawinepijl is goed voor 170 decibel, op een raketlanceerplatform wordt 180 decibel gemeten en een opstijgende raket maakt een herrie van 190 decibel.

Decibellen in de praktijk

In de praktijk zijn decibellen vaak leidend als het gaat om bijvoorbeeld een nieuwe vestiging van een industrieterrein. Dan mag er vaak maar vijftig decibel gemeten worden op de gevel van een nabijliggend woonhuis. Als er een open ruimte om het terrein ligt, mag daar vaak niet meer dan 60 decibel op gemeten worden. Het maakt verschil of men spreekt over piekbelasting of gemiddelde belasting. Bij piekbelasting mag het echt niet harder dan zestig decibel; bij een gemiddelde wordt het gemiddelde aantal decibellen gedurende 24 uur berekend. Dan kan het nog zo zijn dat overdag hinderlijk lawaai wordt getolereerd, terwijl het 's nachts stil is.