Wie is de antichrist

Inleiding

Het christelijke geloof is erg mysterieus. In de Bijbel zijn talloze verhalen te vinden die bijvoorbeeld zouden verwijzen naar toekomstige gebeurtenissen, zoals de terugkeer van Jezus Christus op aarde. In de Brieven van Johannes wordt gesproken over een ander erg mysterieus en ook onheilspellend wezen: de antichrist. Maar wat is de antichrist nou eigenlijk? En wie kan bestempeld worden als de antichrist?           

De antichrist

In het christelijke geloof wordt met de antichrist de persoon bedoeld die het ultieme kwaad in zich heeft. Het gaat dus maar over één enkele persoon. Het woord antichrist komt van het Griekse ‘’anti’’ = ‘’in plaats van’’ en ‘’christos’’ = Christus. De antichrist is dus eigenlijk het tegenovergestelde van Christus, de goedheid zelve. Alleen in de Brieven van Johannes wordt ook daadwerkelijk de term antichrist gebruikt. Sommigen menen echter dat de antichrist in andere boeken van de Bijbel wel wordt genoemd, maar dan met een andere term. In de Openbaring van Johannes zou het ultieme kwaad bijvoorbeeld worden omgeschreven als ‘’het beest’’. De antichrist zou uit zijn op wereldheerschappij en zich willen ontdoen van alle gelovigen op aarde. Aanvankelijk zou de antichrist een goed persoon lijken. Door te doen alsof hij de grote problemen op de wereld op kan lossen, zou hij langzamerhand steeds meer macht krijgen. Naarmate hij langer aan de macht is en meer macht heeft gekregen, zou de antichrist echter meer van zijn ware aard laten zien. Hij zou vervolgens als een beest in alle kwaad gaan regeren over de aarde.

Hij zou de mensheid dwingen om zich aan hem over te geven. Iedereen die zich aan de antichrist overgeeft, zou het teken ‘’666’’ op zijn rechterhand of voorhoofd moeten dragen als teken van de totale overgave.

Wie kan de antichrist zijn?

Door de eeuwen heen zijn er al meerdere mensen aangewezen als antichrist. Geen van hen is door christenen echter aangewezen als dé antichrist. Dit heeft er onder andere mee te maken dat in de Bijbel zou staan dat na de heerschappij van de antichrist, Christus naar de aarde zou wederkeren om het Duizendjarig Vredesrijk te stichten. De terugkeer van Christus is echter nog niet gebeurd.

Eén van de eerste personen in de geschiedenis die als antichrist is aangewezen, was de Romeinse keizer Nero. Deze man regeerde het Romeinse Rijk van 54 tot 68 na Christus. Hij stond bekend als een zeer wreed en meedogenloos leider. Er gaan zelfs geruchten dat hij de brand heeft aangestoken die een groot deel van de stad Rome heeft verwoest. Bovendien vond tijdens de heerschappij van Nero voor het eerst in de geschiedenis een grote christenvervolging plaats. Dit is juist een kenmerk van de antichrist: het uitroeien van de gelovigen. Niet gek dus dat Nero gezien werd als de antichrist. Veel later zou ook de Paus als antichrist worden aangewezen. De Paus is een katholiek en protestanten (die het dus deels oneens zijn met de ideeën van katholieken) zouden hem aanwijzen als het ultieme kwaad. De Paus had en heeft namelijk een erg grote invloed op de wereld en zou zich zo langzaam ontwikkelen tot een verschrikkelijke wereldleider. De katholieken zouden op hun beurt Maarten Luther aanwijzen als antichrist. Deze man was een protestant die fel kritiek uitte op de traditionele leer van de kerk. Katholieken zagen deze man dus als het kwaad: hoe durfde deze man de ideeën van de kerk in twijfel te trekken?


Wat meer recent is ook Napoleon Bonaparte weleens aangewezen als het ultieme kwaad, als de antichrist. Deze Fransman was een groot hervormer van onder andere het juridisch systeem. Wat een belangrijk argument was om Napoleon als antichrist te bestempelen, is het feit dat hij een groot deel van Europa in zijn macht kreeg, hij breidde zijn macht dus voortdurend uit. Napoleon had de ultieme macht in onder andere Frankrijk, het huidige Nederland en België en een deel van Italië. Bovendien had hij sterk gezag in het huidige Spanje, Duitsland, een groot deel van Oost-Europa, Rusland en Scandinavië. Ten slotte zou een andere grote leider, te weten Adolf Hitler, een goede ‘’kandidaat’’ zijn voor de titel antichrist. Hitler voldoet behoorlijk goed aan de omschrijving van de antichrist als ‘’een persoon die op het eerste gezicht erg goed lijkt maar zich langzaam ontvouwt als een meedogenloze schurk’’. In eerste instantie leek Hitler namelijk nog een min of meer goede leider. Hoewel hij het niet had op vele minderheden, zorgde hij er wel voor dat Duitsland een goede economie kreeg en nauwelijks werkloosheid kende. Hoe het verder gaat, weet vrijwel iedereen: Hitler werd één van de ergste dictators van de moderne geschiedenis. Hij bouwde vernietigingskampen waar miljoenen Europeanen (voornamelijk minderheden zoals joden en gehandicapten) in zijn vermoord en liet een wereld in puin achter.

Conclusie

Volgens de christelijke leer is de antichrist de persoon die het ultieme kwaad in zich heeft. Deze persoon zou uiteindelijk uit zijn op wereldmacht en zou alle christenen willen uitroeien. In de geschiedenis zijn onder andere aangewezen als antichrist: keizer Nero (wegens zijn christenvervolging), de Paus (door protestanten als een verwerpelijke man gezien), Maarten Luther (gezien als een ‘’ketter’’ door katholieken), Napoleon (wegens zijn grote wereldrijk) en Hitler (wegens zijn rampzalige bewind). 

Bronnen afbeeldingen: Wikimedia Commons, Luca Signorelli, Brandmeister