De Heilige Rita van Cascia

Heilige Rita

De heilige Rita staat bekend als de patrones van de hopeloze gevallen. Ze wordt onder meer aanbeden bij examenvrees en door koppels met vruchtbaarheidsproblemen. Maar als beschermheilige van de onmogelijke zaken vinden mensen met allerhande problemen steun bij haar.De Heilige Rita was een eenvoudige vrouw met een grote liefde voor God. Haar levensverhaal heeft nog steeds een grote aantrekkingskracht op gelovigen overal ter wereld.

Het leven van Rita

Rita wordt in 1367 geboren in Roccaporena, een klein bergdorpje in Umbrië. Reeds op jonge leeftijd ging ze geregeld op bezoek naar het klooster van Cascia, waar ze volgens de legende een visioen kreeg om zelf kloosterlinge te worden. Maar Rita wordt uitgehuwelijkt en trouwt met Ferdinando Mancini. Het opvliegende en brute karakter van Mancini zorgt voor een moeilijk huwelijksleven. Toch kan Rita, tot verwondering van velen, haar echtgenoot kalm en rustig maken en ze leven gedurende 18 jaar een vredig bestaan. Uit het huwelijk komen 2 zonen voort. Wanneer op zekere dag Mancini wordt vermoord vreest Rita dat haar zonen zich verplicht zullen voelen om bloedwraak te plegen. De streek was al jaren lang verdeeld door een bloedige tweestrijd tussen pausgezinden en keizersgezinden. Rita vreest dat haar kinderen hun vader op een geweldaige manier willen wreken en bidt om hen te beschermen. Kort daarna sterven beide broers een natuurlijke dood. Na het verlies van haar geliefden besluit Rita in te treden in het augustinessenklooster van Cascia. Hier zal ze de komende veertig jaar doorbrengen. Op 22 mei 1447 sterft Rita in Cascia. Ze werd nooit begraven, haar lichaam is nog altijd goed bewaard gebleven en ligt opgebaard in een glazen schrijn in de basiliek van Cascia. Rita werd heilig verklaard in 1900.

De heiligheid van Rita

Rita verlangde ernaar om intiem met God herenigd te worden. Tijdens een gebedsstonde werd ze geraakt door een doorn. Deze liet een stigmata achter op haar voorhoofd. Op veel afbeeldingen van Rita wordt dit nog uitgebeeld. Ondanks haar hoge ouderdom van 70 jaar ondernam Rita nog een pelgrimstocht naar Rome. Ze mocht van haar overste gaan op voorwaarde dat haar hoofdwonde genezen was, wat ook gebeurde. Na de pelgrimstocht opende de wonde zich opnieuw. Reeds voor haar heiligverklaring werd Rita door haar tijdgenoten aanbeden. Inwoners uit heel de streek spreken van gebedsverhoringen dankzij haar tussenkomst.

Legenden van de Heilige Rita

Deze legenden bevatten een aantal wonderbaarlijke gebeurtenissen. Deze legenden hielpen het volk in de middeleeuwen om de heiligheid van personen zoals Rita te verduidelijken.

Legende van de bijen

Toen Rita als kind in haar wiegje lag zagen haar ouders hoe er enkele bijen in en uit haar mond zweefden en er honing achter lieten. Ze werd niet gestoken door de bijen. Op het ogenblik van haar dood zou een zwerm bijen met bruine vleugels zich op de muur van het klooster gezet hebben en zo een rouwkleed gevormd hebben. In de streek rond Cascia leven nog steeds metselbijen, een soort die nog op weinig andere plaatsen voorkomt.

De wonderbaarlijke intrede

Na de dood van haar naasten probeerde Rita om toe te treden tot het klooster. Haar aanvraag werd steeds geweigerd. Wanneer Rita 's nachts door haar drie beschermheiligen naar het afgesloten klooster van Cascia wordt geleid, vinden de zusters haar 's morgens in de kapel. Ze zijn zo onder de indruk dat Rita mag toetreden. Het wonder bestond erin dat Rita door haar gebeden erin slaagde om het volk van Cascia onderling te verzoenen. Dit leek een onmogelijke taak.

De legende van de roos

Toen Rita vier jaar op haar sterfbed lag kreeg ze bezoek van een oude bekende. Bijhet afscheid vroeg de verwante of Rita nog iets wenste uit haar ouderlijk huis. Rita antwoordde dat ze graag een roos uit haar tuintje wou. Niet zoveel maar wel onmogelijk in de maand januari. Toch vond de vrouw in de tuin van Rita één pas ontloken rode roos. Rita schonk de roos aan haar mede zusters uit dankbaarheid voor de goede zorgen.

Bedevaart

Het leven van Rita zit bomvol legendes en symboliek die eigenlijk maar één ding willen zeggen. Dat je je naasten moet liefhebben. Veel mensen vinden steun en troost bij de verering van beschermheiligen. Cascia trekt dan ook veel pelgrims. Op zo'n 150 km van Rome, in het bergachtige Umbrië ligt dit prachtige stadje op een bergtop. Het is zeker een omweg waard in deze prachtige streek van Italië.
Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden