Het Orthodoxe geloof

Orthodoxe geloof

Orthodoxie is een stroming binnen het Christendom. Ze splitsten zich rond het jaar 1054 af omdat de Paus en een plaatselijk hoofd van de geloofgemeenschap tot een machtstrijd kwamen. Het Griekse woord Orthodox betekent ‘het op de juiste manier brengen van eer’. Orthodoxen beschouwen hun Orthodoxe kerk als de kerk van Christus op aarde. Vanwege het lage aantal Orthoxen in Nederland, is er vrij weinig bekend over dit geloof. Lees daarom snel verder om er achter te komen wat dit geloof inhoudt.  

Orthodoxe kerk in Bosnië en Herzegovina

Grootste aantal Orthodoxen?

In alle continenten zijn er tegenwoordig wel Orthodoxen te vinden en het aantal Orthodoxen wordt geschat op 300 miljoen. Er is een grote Orthodoxe diaspora in Noord- en Zuid-Amerika, West-Europa en Australië, maar het grootste aantal Orthodoxen is te vinden in Rusland, Griekenland en Oost-Europa, waar het samen met het Katholicisme de meest voorkomende religie is.  

Wat is het verschil tussen Orthodoxen en andere Christenen?

 • De universele macht en de onfeilbaarheid van de Paus wordt niet erkend door Orthodoxen.
 • De Katholieke kerk zegt dat de Heilige Geest uit de Vader en de Zoon voortkomt, binnen de Orthodoxie komt deze alleen uit de Vader voort.
 • In de Orthodoxe kerken worden vele iconen gebruikt.
 • Orthodoxen staan in de kerk. Tussen het altaar en de gelovigen bevindt zich de iconenwand. Deze vormt de scheiding tussen de altaarruimte en tussen het midden van de kerk.
 • De Orthodoxe gebeden zijn sterk beïnvloed door het monnikendom. De gebeden zijn over het algemeen heel kort en worden vaak herhaald.
 • Orthodoxe priesters mogen trouwen, maar de bisschoppen niet.  

Sacramenten

Binnen de Orthodoxie komen er 7 officiële sacramenten voor, maar lang niet iedere gelovige ondergaat ze alle 7. 1. Mysterie van de Eucharistie2. Mysterie van het Doopsel of de onderdompeling3. Vormsel 4. Biecht5. Mysterie van het Huwelijk6. Wijding van geestelijkheid7. Ziekenzalving Doopsel en Vormsel Het doopsel houdt binnen de Orthodoxe kerk 2 sacramenten in. Het is de doop maar tevens ook het vormsel. Bij de Katholieken zijn dit 2 aparte ceremonies. De Orthodoxen hoeven dus geen eerste communie t doen. Kinderen worden altijd gedoopt met Heilig water, dat wordt voorgesteld als het water uit de Jordaan. Bij hun doopsel krijgen Orthodoxen een kruisje van hun priester dat ze altijd moeten dragen. Wanneer ze deze verliezen dienen ze een nieuwe te krijgen van de priester.

Huwelijk

Het huwelijk wordt binnen de Orthodoxie als een heilige verbintenis tussen man en vrouw gezien. Er gaat een verlovingsplechtigheid aan vooraf en de ring wordt gezegend door de priester. De Orthodoxie beschouwt het huwelijk als eeuwig. Ze zijn dus weduwentrouw. Echtscheidingen worden echter wel aanvaar en gezegend met boetegebeden. Let op: Een Orthodox gelovige zal altijd moeten trouwen met een andere Orthodox gelovige. Wanneer dit niet het geval is, zal de ander zich moeten bekeren tot de Orthodoxie om aanvaard te kunnen worden.

Hoe staan Orthodoxen tegenover de dood?

Orthodoxe Christenen geloven dat de dood een noodzakelijke consequentie is van het leven dat veroorzaakt is door de oorspronkelijke zonde. De dood is dus noodzakelijk om het eeuwig leven te verkrijgen. De Orthodoxe kerk houdt een speciale wake voor doden. De uitvaartdienst bevat gezangen en lezen uit de Bijvel;. Crematie is toegestaan binnen de Orthodoxe kerk, maar de voorkeur wordt gegeven aan begraven. Er zijn ook speciale gebeden voor de overleden waarin God wordt gevraagd om genade te tonen voor de zielen.

De mis

Orthodoxen zitten niet in de kerk, ze staan. Ook bewegen ze veel tijdens de misvieringen: ze buigen, ze maken vaak een kruisteken, knielen soms of ze buigen zich naar de grond. De diensten duren wel wat langer dan de doorsnee kerkvieringen en er wordt minder gesproken. Het overgrote deel van de dienst wordt besteed aan het zingen.

Iconen

Een Icoon is een heilige afbeelding van Jezus Christus, Maria, een heilige of van een Bijbelse gebeurtenis. Iconen zijn volgens traditie op hout geschilderd.Orthodoxen vereren hun Iconen. Dit wordt gezien als bidden. Het is niet bepaald hoe vaak ze bidden, ze doen vaak een klein gebedje. De verering gaat altijd over de heilige persoon die op de icoon staat. Vereren staat gelijk aan eerbied betuigen en hulde brengen aan de heilige die afgebeeld staat. Dit doen we door bijvoorbeeld de beelden te kussen (dit komt erg veel voor in Orthodoxe kerken), door te zingen voor de Icoon of door een gebed uit te spreken.

Kleding van de priester

In het Priesterkleed is over het algemeen veel goud verwerkt, en net zoals de Orthodoxe kerken is deze heel druk versierd.  

Kleuren

 • Zwart staat voor dood en Goede vrijdag
 • Groen staat voor de lente en zomer
 • Rood staat voor bloed en Pinksteren
 • Wit staat voor zuiverheid, Kerstmis en Pasen
 • Paars staat voor boete, rouw, Advent en vastentijd  

Feestdagen

Over het algemeen hebben Orthodoxen dezelfde feestdagen als de andere Christenen, maar ze hebben er een stuk meer en vieren ze over het algemeen ook uitbundiger. De standaard Christelijke feestdagen vieren ze volgens de oude kalender, en deze vinden dus 2 weken later plaats, zo vieren Orthodoxen bijvoorbeeld begin januari Kerst. Het belangrijkste feest binnen de Orthodoxie is Pasen. Men komt dan bijeen in de kerk en verlicht deze met kaarsen.

Kruisbeeld

Het Orthodoxe kruis ziet er anders uit dan het bekende Christelijke kruisbeeld. Er zijn 2 extra balken aan toegevoegd. De verticale balk staat voor de stamboom van de mensheid welke bij Adam begint tot aan het einde ter tijden. Het symboliseert tevens dat de mens vrij is om gered te worden. Iemand kan ten hemel opstijgen maar ook afdalen naar de hel. De kleine horizontale balk staat voor de onzichtbare wereld, de wereld der engelen. De grote balk staat voor de zichtbare wereld. De onderste balk is de voetensteun van Jezus Christus, maar verwijst tevens ook naar de twee rovers die naast Hem werden gekruisigd. De ene rover lasterde Jezus en de andere vroeg hem om vergeving en mocht mee naar de hemel, daarom staat die balk ook scheef.  

Het Orthodoxe kruisteken

Wanneer een Orthodox persoon het kruisteken maakt, brengt hij zijn duim, middelvinger en wijsvinger samen. Dit wijst op de heilige Drie-eenheid. God (schepper), Christus (mens) en de heilige Geest welke samen 1 geheel vormen. De gelovigen raken eerst het hoofd, vervolgens de hartstreek en gaan daarna naar rechts en dan pas naar links (andersom dan bij andere Christenen). We beginnen met rechts, omdat rechts de goedheid symboliseert. Het goede gaat altijd boven het slechte.

Hoe zien Orthodoxen God?

God wordt voorgesteld als een drie-eenheid.

 • Hij is de Vader. De Schepper van de wereld. Hij heeft de wereld uit het niet geschapen en zijn Schepping duurt voort in de natuur en ook bij de geboorte van elk nieuw mens.
 • De Zoon is de persoon die onze menselijke natuur had aangenomen.
 • De Heilige Geest is God in onzichtbare vorm die ons alsmaar vervult en versterkt. Hij geeft ons de kracht wanneer wij in onze zonden verloren dreigen te gaan.

De nadruk wordt er echter wel zwaar op gelegd dat het steeds om een en dezelfde God gaat.

Bronnen

Reacties (3)

Reageer
Meta reageerde 8 jaar geleden
18 Mar 09:15
Beste
Ik zelf ben Orthodoxe leerkracht en zie dat sommige informatie niet helemaal correct is. Zo wordt crematie niet toegestaan in de Orthodoxe Kerk, je kan dan geen dienst in de kerk krijgen.
Niet alle Orthodoxen volgen een andere kalender. De Grieken en Roemenen bijvoorbeeld volgen voor de vaste feesten de Gregoriaanse kalender en voor de veranderlijke feesten (de feesten die samenhangen met Pasen) de Juliaanse kalender (de oude kalender). Dit betekent dat bv. Grieken en Roemenen Kerstmis vieren op 25 december; Russen en Serven op 6 januari (alle feestdagen vallen bij dezen 13 dagen later).
Het kruis: het is niet zo dat wij een ander kruis hebben. Het kruis met balken is veel voorkomend maar ook het kruis zonder de balken komt heel vaak voor.
MVG
Elizabeth reageerde 10 jaar geleden
23 Jun 15:19
Ik ben het wel eens dat de paus geen universele macht heeft het is een persoon gekozen door de mens, met veel gedachten die niet kloppen, Macht,en Geld, helpt de Arme kinderen niet, dus van de Satan, Vader en Zoon zijn EEN,Goddelijk dus met dezelfde Heilige Geest, je komt alleen tot God via zijn Zoon, de Heilige Geest verwijst je daarna, Eren mag je alleen Jezus Christus,die Zijn Bloed gaf voor deze Wereld,Niemand anders deed dat,Jezus is God Zelf die naar de aarde kwam, alleen van Jezus is de Satan zwaar bevreest,als je Jezus zal aanroepen, zijn Macht is Weg,wij zijn Geboren om te sterven,wij hebben EEN taak,Jezus Christus te aanvaarden als Goddelijke Zoon van God,dat is de EENHEID,mijn geest kreeg op een dag een Visioen, mijn geest zag een grote Gouden Vogel met een Brandend Vuur op zijn rug over een groot plein vliegen, dat was de Heilige Geest van God en Jezus.
Raymond verheijden reageerde 11 jaar geleden
25 Sep 02:38
dank u voor de goede uitleg.

ben zeer geinteresseerd in het geloof, en zodoende wilde ik het verschil weten. Ben zelf meer geneigd naar God als degene waar alles om draaid. Vind zelf de weg via zijn zoon moeilijker te beleiden. Vriendelijke Groeten.Raymond verheijden