Hoe gaat het verhaal van Samson en Delilah

De Bijbel

Het verhaal van Samson is een Bijbels verhaal. De Bijbel bestaat uit twee delen: het oude testament en het nieuwe testament. Het nieuwe testament vertelt de verhalen over Jezus en de verspreiding van het christendom over de gehele wereld. Het oude testament bevat verhalen over het Joodse volk en de strijd tegen hun vijanden. Het verhaal van Samson en Delilah staat in het oude testament. Het is een verhaal over liefde, verraad en opoffering.

De achtergrond van het verhaal

Het Joodse volk is in hun bestaan vele malen onderdrukt. Een van hun grootste vijanden in de geschiedenis is het volk van de Filistijnen. Ook in de tijd van Samson had het Joodse volk conflicten met de Filistijnen. Samson was een grote strijder met een ontzagwekkende kracht. Hij speelde een grote rol in het gevecht tegen de Filistijnen. Samson was een driftige, opvliegende man en vocht graag alleen. Ondanks deze eigenschappen is hij de geschiedenis ingegaan als een van de dapperste strijders van zijn tijd. Volgens de Bijbel had Samson zijn krachten te danken aan een toewijding aan God. Als teken van zijn toewijding aan God, mocht hij  zijn hoofdhaar niet afscheren. Deed hij dat toch dan zou hij zijn krachten verliezen.

Samson en Delilah

Samson was een ongelooflijk sterke man. Volgens de overleveringen versloeg hij in zijn eentje honderden Filistijnen. De Filistijnen ontwikkelden dan ook een gepaste angst en ontzag voor deze ogenschijnlijk onverslaanbare man. Samson had echter een grote zwakte: vrouwen. Op een dag kwam Samson de mooie Delilah tegen. Samson viel als een blok voor deze vrouw. Dat zij een Filistijn was, kon hem op dat moment niet deren. De Filistijnen waren echter al gauw op de hoogte van zijn relatie met Delilah. Zij benaderden Delilah om haar te vragen de bron van Samsons ongelooflijke kracht te ontdekken. Delilah stemde toe en vroeg Samson naar de bron van zijn kracht. Samson loog tegen haar en vertelde haar dat hij machteloos was als men hem ketende met zeven soepele pezen. Zodra Samson sliep, ketende Delilah hem met zeven soepele pezen. Vervolgens riep ze: "Samson, de Filistijnen over u". Samson schrok wakker en de soepele pezen knapten als dunne touwtjes. De volgende dag vroeg Delilah weer naar de bron van zijn kracht. Samson loog weer tegen haar en vertelde dat hij zijn kracht zou verliezen als hij vastgebonden werd met touwen die nooit eerder waren gebruikt. Zodra Samson sliep, bond Delilah hem vast met touwen die nooit eerder waren gebruikt. Vervolgens riep ze: "Samson, de Filistijnen over u". Samson schrok wakker en ook de nooit eerder gebruikte touwen knapten als dunne draadjes. Nu werd Delilah boos en ze schreeuwde tegen Samson dat hij haar zijn geheim moest vertellen. Samson vertelde haar dat hij zijn kracht zou verliezen als zijn haar werd vast geweven in een weefgetouw. De eerstvolgende keer dat Samson bij Delilah sliep, weefde ze zijn haar in haar weefgetouw. Vervolgens riep ze: "Samson, de Filistijnen over u". Samson schrok wakker en rukte zich in een keer los. Nu begon Delilah te huilen. Ze verweet Samson dat hij niet van haar hield en haar niet vertrouwde. Samson gaf toe en vertelde haar zijn grote geheim. Als zijn haar werd afgeknipt, verloor hij zijn kracht. Delilah knipte daarop in zijn slaap zijn haar af. Samson werd wakker en was zijn kracht verloren.

Nadat Samson zijn kracht was verloren, werd hij door Delilah aan de Filistijnen overgeleverd. De Filistijnen staken zijn ogen uit en sloten hem op in een kerker. Samson bracht een lange tijd door in gevangenschap. Op een dag vierden de Filistijnen een groot feest. Zij besloten Samson uit de kerker te halen en op het feest tentoon te stellen zodat zij hem konden bespotten en beschimpen. Omdat Samsons ogen uitgestoken waren, moest een klein jongetje hem leiden. Hij werd tussen twee pilaren van een tempel gezet, zodat iedereen hem goed kon zien. Een belangrijk feit was de Filistijnen echter ontgaan. Na alle tijd in de kerker was het haar van Samson weer aangegroeid. Hij bad tot God voor kracht. Toen zette hij zijn handen tegen de pilaren en duwde ze beide om. De gehele tempel stortte in. Vele Filistijnen kwamen om het leven en ook Samson stierf die dag. Hij stierf te midden van zijn vijanden die hij meenam in de dood.

Eeuwen later

Nu, eeuwen later, boeit het verhaal van Samson en Delilah nog menigeen. Er zijn echter wel twijfels over de waarheidsgehalte van de geschiedenis. Sommigen geloven heilig dat het verhaal zich in het verleden echt heeft afgespeeld. Anderen geloven dat het verhaal van Samson een mythe is. Waar of niet, het verhaal van Samson en Delilah blijft een mooi vertelsel.