Wat zijn verschillende soorten argumenten voor een boekverslag

Inleiding

Als je een boekverslag moet schrijven, is een van de opdrachten vaak je mening geven. Je moet dan vertellen wat je van een bepaald boek vond. Ook recensenten verwoorden vaak hun mening in een recensie.  Maar een mening is niet zomaar een praatje over wat je van het boek vond. Vaak is een mening opgebouwd uit sterke argumenten. Deze argumenten ervoor zorgen dat je mening bevestigd en onderbouwd wordt. Je kunt hiervoor verschillende soorten argumenten gebruiken. Hieronder worden 7 verschillende argumenten uitgewerkt. Wat houden deze argumenten in en hoe gebruik je ze?

Structurele argumenten

Je gebruikt structurele argumenten als je een (waarde)oordeel uitspreekt over de structuur. Hiermee wordt de opbouw van een verhaal bedoeld. Je gaat dan in op de verschillende verhaalelementen die in het verhaal voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn tijd, ruimte, perspectief, thema en de motieven. 

Je vertelt eerst wat je van de structuur vindt. Daarna laat je zien wat je bedoelt door je mening te illustreren met tekstfragmenten uit het boek.

Realistische argumenten

Als je realistische argumenten wil geven, betekent dit niet dat je argumenten geeft die realistisch zijn. Het gaat erom dat je kijkt naar het realisme van het boek. Je vraagt je af of de beschrijvingen, gebeurtenissen, omstandigheden of personen overeenkomen met de werkelijkheid.

Je beoordeelt dan in hoeverre een boek waarheidsgetrouw overkomt. Vertel bijvoorbeeld of je denkt dat de situaties uit het boek ook in het dagelijkse leven kunnen gebeuren.

Vernieuwingsargumenten 

Als je gaat bekijken of een verhaal origineel is of dat het verhaal iets unieks te bieden heeft, gebruik je vernieuwingsargumenten. Dat originele kan betrekking hebben op de gebeurtenissen waardoor het thema is vormgegeven. Maar het kan ook betrekking hebben op de stijl van de auteur. Het brengen van iets nieuws wordt vaak gewaardeerd in de schrijverswereld.

Je vertelt dus eigenlijk of je vindt dat het boek gekopieerd is, of dat de schrijver juist vernieuwende elementen in zijn verhaal gebruikt. 

Morele argumenten

Je gebruikt morele argumenten als je uitspraken doet over de opvattingen die de schrijver heeft. Deze opvattingen wil de schrijver in het boek duidelijk maken. Bijvoorbeeld opvattingen op het gebied van godsdienst of seksualiteit. 

Je kunt bijvoorbeeld schrijven want je zelf van de opvattingen vindt of hoe de schrijver ze interpreteert.  Ook kan je voorbeelden geven waarin deze interpretatie tot uiting komt.

Emotivistische argumenten 

Deze argumenten hebben betrekking op je gevoel en emotie tijdens het lezen. Je verwoordt dus eigenlijk je eigen leeservaring. Deze argumenten zijn vaak persoonlijk en vaag, maar dat neemt niet weg dat ze goed zijn om te gebruiken. 

Als je goed kan onderbouwen waarom je een bepaald gevoel of emotie had tijdens het lezen, is het een goed argument.

Intentionele argumenten 

Een intentioneel argument zegt iets over de bedoeling van de schrijver. Met wat voor bedoeling heeft de auteur het boek geschreven? Is het voor jou, de lezer, duidelijk wat zijn bedoeling is geweest? Dit is een gevaarlijk argument om te gebruiken. De lezer kan de bedoeling namelijk alleen uit het verhaal zelf halen. Hij/zij weet nog niet wat de schrijver nou echt met een bepaald standpunt bedoelt.

Let op: Niet achter ieder boek zit een bedoeling. Sommige schrijvers schrijven ook verhalen, zonder dat ze echt weten wat de bedoeling van het verhaal is. 

Stilistische argumenten

Ook kan je een oordeel geven over de manier waarop de auteur schrijft. Je beoordeelt dan zijn schrijfstijl. Dit kan op basis van verschillende punten: de woordkeus, het woordgebruik de zinsopbouw, het gebruik van stijlfiguren etc.

Je kunt bijvoorbeeld over de woordkeus. Als de schrijver vaak moeilijke woorden gebruikt, geef je daar een voorbeeld van. Daarna leg je uit waarom je de woordkeus moeilijk vindt.

Conclusie

Er zijn veel manieren om een goed onderbouwde mening te geven. Als je bovenstaande argumenten in je achterhoofd houdt terwijl je een recensie of mening schrijft, komt het goed.

Je moet wel letten op een paar zaken als je schrijft. Het is goed als je je argumenten onderbouwt en verduidelijkt door tekstfragmenten. Laat aan de hand van een stukje tekst zien wat je bedoelt. Dit zorgt ervoor dat de lezer van jouw mening je vaak beter begrijpt. Ook moet je in je achterhoofd houden dat je nooit overal iets over kan zeggen. Maak voor jezelf een keuze van de belangrijkste aspecten in het boek en baseer daar je mening op.

Meer tips voor een boekverslag nodig?

Lees ook eens:

Reacties (3)

Reageer
H reageerde 6 jaar geleden
21 Nov 06:21
Beste J
Ethiek en moreliteit zijn synoniemen
J reageerde 7 jaar geleden
18 Feb 11:51
Waar zijn de 'esthetische argumenten?
M reageerde 8 jaar geleden
29 Nov 15:39
Waar zijn de 'Inhoudelijke en persoonlijke argumenten?