Hoe bouw je een betoog op

Inleiding

Iedereen krijgt er weleens mee te maken; het schrijven van een betoog. Maar het schrijven van een goed betoog is niet altijd even makkelijk. Hieronder wordt uitgelegd wat een betoog is en welke structuur bij een betoog hoort. Maar dit artikel gaat vooral over alles wat jij moet weten om een goed betoog te schrijven!

Wat is een betoog?

Een betoog is een tekst waarbij je met argumenten probeert de lezer te overtuigen van jouw standpunt. Dit overtuigen gebeurd door middel van argumentatie. Met sterke argumenten onderbouw je jouw standpunt.

Structuur

Hieronder een veelgebruikte structuur van een betoog. Op deze kenmerken zal later in het artikel verder op in worden gegaan.

Inleiding

Stelling

Argumenten

Tegenargumenten (eventueel)

Conclusie

Uitsmijter

Hoe schrijf ik zelf een goed betoog?

De titel

De titel en eventuele ondertitel zijn bepalend voor de eerste indruk van de lezer. Het bepaalt of de lezer daadwerkelijk verder wilt lezen. Een titel kan aandachttrekkend, maar ook onderwerpaankondigend zijn. Ook komt het voor dat de titel vooral aandachttrekkend is en de ondertitel onderwerpaankondigend.

De inleiding

In de inleiding richt je je direct op de lezer. De lezer kan echter met zijn hoofd nog ergens anders zijn. Jij staat dus voor de taak de aandacht van de lezer te winnen. Vervolgens zal je over moeten gaan op het onderwerp van de tekst. Tot slot vermeld je de stelling. Een inleiding van een betoog heeft dus drie functies:

1. De aandacht van de lezer trekken.

De aandacht van de lezer kan op verschillende manieren worden getrokken. De eerste manier is de mogelijkheid tot inleving. Er wordt duidelijk gemaakt wat de lezer met het onderwerp te maken kan hebben of maakt het onderwerp direct heel herkenbaar. Denk hierbij aan zinnen als: 'U kent het wel' of 'Heeft u dat ook weleens?'

De tweede manier is het gebruikmaken van actualiteit. Dit kan door bijvoorbeeld een nieuwsfeit te noemen. Tot slot kan je gebruikmaken van een anekdote. Dit is een klein, al dan niet verzonnen, verhaaltje. Het doet vaak dienst als voorbeeld.

2 Het onderwerp aankondigen

Vervolgens wordt het onderwerp aangekondigd. Vaak wordt er terloops een link gelegd met het onderwerp.

3. Standpunt/vraagstelling vermelden

Tot slot vermeld je je standpunt of vraagstelling. Dit is de punt waarvan de je de lezer wilt overtuigen met argumenten. Denk goed over de formulering na.

Middenstuk

In het middenstuk wordt het standpunt onderbouwd met argumenten. Het middenstuk is dus gericht op het onderwerp, de boodschap moet immers overkomen. Het gaat niet om de hoeveelheid argumenten, maar om de kwaliteit. Het is altijd goed om met feiten, bewijzen en voorbeelden te komen. Een goede manier om een argument uit te werken is volgens een aub’tje. Dit staat voor argument, uitwerken en bijvoorbeeld.

A: Argument. Hierbij geef je aan wat je met de alinea wilt zeggen, het punt dat je wilt maken.

U: Uitwerking. De uitwerking van je argument. Je legt uit wat je met de kernzin bedoelt.

B: Bijvoorbeeld. Hier kan je eventueel een voorbeeld geven dat de uitwerking ondersteunt.

Slot

In het slot wordt opnieuw de aandacht tot de lezer gericht. Je moet er nu voor zorgen dat het effect van de boodschap optimaal is. Een slot bestaat uit drie delen:

1. Samenvatten

De belangrijke punten waarvan je wilt dat de lezer deze onthoudt herhaal je nog een keer.

2. Conclusie/hoofdgedachte

Je laat weten tot welke conclusie je bent gekomen of vermeld nog een keer de hoofdgedachte.

3. Uitsmijter

Sluit je betoog af met een spetterende uitsmijter die bij de lezer blijft hangen.