Feitelijk of Informatief

Kennisleer

Feit

Zelfs in de wetenschap die zich bezighoudt met feiten en informatie is er nog steeds geen duidelijkheid over wat nu precies feiten zijn en wat nu precies informatie is. Van informatie is wel duidelijk wat het probleem is. Informatie heeft namelijk meerdere betekenissen in het dagelijkse leven. Feiten liggen wat anders, maar ook daarvoor geldt dat er in het dagelijks leven vaker algemeen aanvaarde meningen mee bedoeld worden dan echt feiten.

⬇ Index

Feiten en Informatie

In de meeste gevallen zijn we van mening dat feiten informatief zijn. Maar als je een duidelijke definitie van informatie produceert, dan zijn feiten eigenlijk geen informatie, maar gegevens. Zo is het een feit dat een kilo suiker net zoveel weegt als een kilo veren. Maar als ik een kilo suiker moet vervoeren dan heb ik toch hele andere vervoersmiddelen nodig, dan wanneer ik een kilo veren wil verplaatsen. Het bijzondere aan feiten is ook dat ze volkomen informatieloos kunnen
Veer
zijn. Als ik geen suiker nodig heb, dan is het feit dat suiker in kilo formaat verkrijgbaar is niets anders dan een gegeven. Ik heb er helemaal niets aan. Het doet me ook niets, behalve natuurlijk als ik mensen graag hoor praten over suiker.

Feiten hoeven dus helemaal geen informatie te geven. Maar wat dit duidelijk maakt is dat informatie niet bestaat uit feiten, maar dat informatie ontstaat doordat mensen iets doen met de feiten. Omdat ik weet dat een kilo veren om een ander vervoermiddel vraagt, dan een kilo suiker kan ik kiezen voor een ander vervoermiddel als ik het feit dat ik een kilo veren moet vervoeren te horen krijg. Plots is het feit een kilo veren informatie geworden.

Informatie hoeft dan ook helemaal niet uit feiten te bestaan, want het is de ontvanger die bepaalt of iets informatie is of niet. Vandaar ook dat in de wetenschap van kennismanagement altijd gepraat wordt over gegevens, informatie en kennis.

⬇ Index

Gegevens, Informatie en Kennis

Gegevens zijn feiten of meningen waar nog niemand iets over weet. De uitspraak:

Het regent hier.

is een gegeven.

Een kilo suiker weegt evenveel als een kilo veren,

is een gegeven.

Handdoeken kunnen worden gebruikt om je af te drogen,

is een gegeven, maar je zou het ook een feit kunnen noemen. Het gegeven het regent hier, wordt echter informatie zodra iemand er iets aan heeft. Als ik iemand die bij mij komt logeren vertel dat het hier de komende week gaat regenen, dan zal hij andere kleren aantrekken. Mijn feit is plots informatief geworden voor de ontvanger. Maar niet het feit dat ik het verteld heb heeft het informatief gemaakt, maar het feit dat de ontvanger weet wat je moet doen als het regent. Om van een feit informatie te maken heb je dus kennis nodig. Kennis van het feit en kennis van het bijpassende gedrag.

Fiets
Als ik iemand zou vertellen dat een kilo veren en een kilo suiker evenveel wegen en ik vraag hem die beide producten voor mij mee te nemen zonder dat hij de producten kent, dan creëer ik een probleem voor de ander. Zodra hij of zij namelijk de kilos suiker en veren ziet, heeft hij een probleem: “Hoe neem twee zulke verschilende volumes mee, dat past niet achter op de fiets?”

Je hebt dus kennis nodig om van feiten informatie te maken. Want informatie leidt tot gedrag dat passend is bij de feiten. Vandaar ook dat in de jaren negentig het begrip competentie is opgekomen. Een competent iemand heeft namelijk de kennis om de feiten die hij ontvangt informatie te creëren waarmee hij zijn gedrag kan aanpassen aan de feiten. Zoals iemand die een paraplu pakt als hij ziet dat het regent en hij naar buiten moet of een handdoek als hij zijn handen wil afdrogen na het handen wassen.

Vandaar ook dat het belangrijk is dat je kennis leert ontwikkelen, want zonder kennis blijven gegevens feiten en meningen. Maar dat betekent ook dat je moet leren feiten en kennis te combineren zodat je informatie kunt maken.

⬇ Index

Informatie maken

Er is eigenlijk maar één manier om van kennis en gegevens informatie te maken, namelijk oefenen met het combineren van kennis en gegevens. Informatie is dus iets wat ontstaat door actief bezig zijn met kennis en gegevens. Dit is een gevolg van het feit dat ook kennis pas
Toepassen
ontstaat door actief bezig te zijn met gegevens. Het letterlijk kunnen herhalen van gegevens, iets wat vele eeuwenlang de gewone gang van zaken was op scholen, leidt dus niet tot kennis. Tenminste als je vindt dat kennis bruikbaar moet zijn en bruikbaar betekent dat je er meer mee kunt dan anderen verbaasd doen staan van je brede schat aan kennis.

In zekere zin zou je kennis dus verwoorde ervaring kunnen noemen. Zo is het dus heel goed mogelijk om kennis van anderen over te nemen, waardoor het voor de persoon die de kennis overneemt feiten of meningen worden. De kennis verliest dus door zijn overdracht zijn betekenis. Vandaar ook dat ik bijvoorbeeld een artikel vol feiten kan zetten zonder het echt kennis te hoeven noemen. Ik weet het wel, maar als iemand mij feiten zou geven die bewerkbaar zijn met de kennis die ik lijk te hebben, dan wil dat helemaal niet zeggen dat die feiten ook informatie worden.

⬇ Index

Voorbeeld

Stel ik schrijf een boek over: “Hoe gebruik je Google docs om geld te verdienen?” Dat is heel goed mogelijk want je zou Google docs bijvoorbeeld kunnen gebruiken om teksten te schrijven voor derden. Door in de cloud te werken heeft je klant direct toegang tot het stuk tekst en kan hij meteen commentaar geven.
Maar wat nu als ik de gegevens in het boek verzameld heb door mensen te interviewen die Google docs gebruiken om geld te verdienen. Als iemand die nu met Google docs werkt mij vervolgens vraagt hoe hij dan geld kan verdienen met deze kantoorsoftware van Google, dan kan ik hem alleen maar naar het boek verwijzen. Zelf verdien ik namelijk helemaal geen geld met Google docs. Geld verdienen met Google docs is voor mij niets meer en niets minder dan feiten, gegevens en meningen. Ik verdien namelijk mijn geld met het schrijven van boeken.

Mijn kennis zit dus niet in hoe je Google docs gebruikt om geld te verdienen, maar in het interviewen van mensen en de gegevens die ik van hun krijg vastleggen in een leesbare tekst in een boek. Ik kan dus met mijn kennis van interviewen goede gegevens en feiten verzamelen. Met mijn kennis van het schrijven van leesbare teksten kan ik op basis van de gegevens en feiten een boek schrijven. Maar geld verdienen met Google docs zal alleen iets worden als ik de gegevens en feiten uit mijn interviews gebruik om zelf geld te gaan verdienen met Google docs.

⬇ Index

Extra

Afbeeldingen

Feit via Cepolina

Veer via Imageafter

Fiets via Imageafter

Toepassen via Imageafter

Index van koppen

Kennisleer
Feiten en Informatie
Gegevens, Informatie en Kennis
Informatie maken
Voorbeeld
Extra
Afbeeldingen
Index van koppen