Huiswerkhulp Spaans SER ESTAR HAY

Zet deze pagina bij je favorieten

Als je bij het maken van je huiswerk voor Spaans met je handen in het haar zit, gebruik dan deze hulp. Want het gebruik van SER, ESTAR en HAY is één van de grammaticale moeilijkheden.

Voor de verleden tijd lees: http://www.leerwiki.nl//cultuur/taal/taalkunde/42740/huiswerkhulp-spaans-perfecto-imperfecto-indefinido/

Fontein in Valencia

Spaans leren, een goede keuze

Als je Spaans aan het leren bent, heb je een goede keuze gemaakt. Spaans is een wereldtaal en wordt door zo'n 400 miljoen mensen gesproken. Je bent er vast al achter gekomen dat er voor het Nederlandse werkwoord “zijn”, in het Spaans meerdere vertalingen mogelijk zijn. Het Nederlandse werkwoord ZIJN kun je vertalen met SER, ESTAR en HAY. En bovendien met TENER en HACER.Dat kan heel verwarrend zijn, vooral als je pas met de Spaanse taal bent begonnen. Ook als je al een tijdje bezig bent, komt er een moment waarop je denkt: “Hoe zat dat ook alweer?“ Op deze pagina staan wat voorbeelden die je weer op weg kunnen helpen..

SER gebruik je om te vertellen welk beroep/nationaliteit iemand heeft

Soy enfermera. – Ik ben verpleegster.

Juan es cocinero. – Juan is kok.

Alfonso es colombiano. - Alfonso is Colombiaan.

Met SER beschrijf je iemands uiterlijk/karakter

Soy rubia. – Ik ben blond.

Juanita es delgada. – Juanita is slank.

Juan es muy simpático. – Juan is erg vriendelijk.

SER gebruik je ook bij kleur/vorm

El gato es negro. – De kat is zwart.

La calle es estrecha. - De straat is smal. 

Als je wilt beschrijven waar een gebeurtenis plaats vindt, gebruik je SER

¿Dónde es la fiesta? – Waar wordt het feest gehouden?

La fiesta es en el hotel Las Palmas. – Het feest wordt in het Las Palmas hotel gehouden. 

Je maakt kennis met iemand. Dat gebeurt ook met het werkwoord SER

Soy Pilar. – Ik ben Pilar.

Es Juan. – Dat is Juan. 

Het is toevallig zo. Dan gebruik je ESTAR

Los pantalones están sucios. – De pantalon is vuil.

La sartén está limpia. – De braadpan is schoon. 

Met ESTAR beschrijf je ook een eigenschap/toestand die het resultaat is van een verandering

La comida está muy rica. – Het eten is erg lekker. (lekker klaargemaakt)

El té está frio. – De thee is koud. (te lang gewacht met drinken)

Estoy muy cansado. – Ik ben erg moe. (heb hard gewerkt)

Mi amigo está contento. – Mijn vriend is tevreden. (hij is blij omdat hij is geslaagd) 

Ook beschrijf je met ESTAR waar iets/iemand zich bevindt

¿Dónde está el hospital? – Waar is het ziekenhuis?

El hospital está en la calle Valencia. – Het ziekenhuis is in de Valenciastraat.

Mi marido está en la oficina. – Mijn man is op kantoor.

Amsterdam está en los Paísos Bajos – Amsterdam ligt in Nederland. 

Je vraagt met ESTAR hoe iemand het maakt

¿Cómo estas? – Hoe gaat het met je?

Estoy muy bien, gracias. – Het gaat goed met me, dank je wel. 

Als er een voltooid deelwoord wordt gebruikt, zet je er ESTAR voor

La puerta está cerrada. – De deur is dicht.

La tienda está abierta. – De winkel is open. 

Je gebruikt HAY als het onderwerp onbepaald is

¿Hay una farmacia en la calle Colón? – Is er een apotheek in de Columbusstraat?

Hay mucha gente en el supermercado. – Het is druk in de supermarkt.

Hay dos libros en la mesa. – Er liggen twee (willekeurige) boeken op de tafel.

OPMERKING: Als er el/la/los/las voor het zelfstandig naamwoord staat, gebruik je geen HAY. 

Als je iemands leeftijd noemt gebruik je het werkwoord TENER

Tengo 20 años. – Ik ben 20 jaar.

Mi abuelo tiene 70 años. – Mijn opa is 70 jaar. 

Hoe het weer is geef je aan met HACER

Hace buen tiempo. – Het is mooi weer.

Hace sol. - De zon schijnt. 

TIP: Op de website www.esfacil.eu/nl kun je online alle Spaanse werkwoorden vervoegen

SER vertellen welk beroep/nationaliteit iemand heeft
SER uiterlijk/karakter beschrijven
SER kleur/vorm
SER het vragen naar een gebeurtenis
SER kennismaking
ESTAR het is toevallig zo
ESTAR beschrijven van een eigenschap/toestand die het resultaat is van een verandering
ESTAR beschrijven waar iets/iemand zich bevindt
ESTAR vragen hoe iemand het maakt
ESTAR bij gebruik van een voltooid deelwoord
HAY het onderwerp is onbepaald
TENER leeftijd
HACER weer