Wat zijn de langste woorden in het Van Dale woordenboek

Inleiding

Er zijn verschillende populaire woordenboeken in Nederland, zoals Prisma en Ster. Maar het Van Dale-woordenboek, beter bekend als ‘’De dikke Van Dale’’ is veruit het meest gebruikte woordenboek van Nederland. Duizenden woorden uit de Nederlandse taal worden in dit boekwerk verklaard. Onder al die duizenden woorden zijn er ook een aantal die uit meerdere tientallen letters bestaan. Maar welke woorden zijn dat dan eigenlijk? Wat zijn de langste woorden in het Van Dale-woordenboek en dus de langste woorden van de Nederlandse taal?

De top

11. Wervelbedvergassingsinstallatie – 31 letters

Er zijn verschillende woorden met 31 letters. Die staan dus allemaal op dezelfde plaats. Eén van deze woorden is ‘’wervelbedvergassingsinstallatie’’. Met deze installatie kan op een ingewikkelde manier gas worden gewonnen.

= Verlijfrentekapitaalverzekering – 31 letters

Dit is de eerste van twee verzekerings-termen en één van de vele financiële termen in de lijst. Als je deze verzekering afsluit, krijg je periodiek een bepaald geldbedrag. Dat geld mag alleen gebruikt worden voor een lijfrente.

= Rookgasontzwavelingsinstallatie – 31 letters

Een rookgasontzwavelingsinstallatie is een machine waarmee de stof zwavel uit rook gefilterd kan worden. Zwavel kan, in bepaalde verbindingen, erg giftig zijn voor mensen en het is daarom ook van groot belang dat de rookgassen hiervan worden schoongemaakt.

= Rioolwaterzuiveringsinstallatie – 31 letters

Een ander woord met 31 letters. Een rioolwaterzuiveringsinstallatie maakt in verschillende stappen het water schoon dat wij in huis gebruiken. Eerst worden de grotere afvaldeeltjes als bladeren uit het water gehaald, en daarna worden door bezinking ook kleinere deeltjes uit het water verwijderd. Ten slotte worden microscopische dingen als gevaarlijke stoffen en bacteriën ook uit het water gehaald.

= Nicotinamideadeninedinucleotide – 31 letters

Dit is een biologische term. Dit is een enzym, een stof die reacties binnenin je lichaam versnelt of beter mogelijk maakt. Enzymen zijn van essentieel belang in je lichaam. Vitamines kunnen als enzym dienen. Daarom is het zo belangrijk dat je die in voldoende mate binnenkrijgt.

= Huisvuilverbrandingsinstallatie – 31 letters

Dit is een gemakkelijker woord. Een huisvuilverbrandingsinstallatie is niet meer dan een grote machine waarin ons huishoudelijk afval tot as en andere resten wordt verbrand.

= Chronischevermoeidheidssyndroom – 31 letters

Als je lijdt aan dit ‘’syndroom’’, dat vaak wordt afgekort tot CVS, ben je voor een langere tijd erg moe. Andere symptomen van deze aandoening zijn concentratieproblemen, mentale vermoeidheid en slaapproblemen.

4. Medeverantwoordelijkheidsheffing – 32 letters

Op de vierde plek van de lijst staat alweer een financiële term: de medeverantwoordelijkheidsheffing. Het woord telt niet minder dan 32 letters. Deze heffing is een voorzorgsmaatregel. Zo kan aan banken worden gevraagd om meer geld aan de staat te betalen, zodat de banken bij financiële problemen met dit geld geholpen kunnen worden.

3. Arbeidsongeschiktheidsverzekering – 33 letters

Eén van de bekendere woorden in de lijst. Arbeidsongeschiktheidsverzekering telt 33 letters en staat daarmee op een gedeelde tweede plek. Dit is een verzekering die je afsluit om jezelf op financieel gebied in te dekken voor het geval je ooit door een ongeluk of ziekte langdurig niet aan het werk kunt.

= Accountant-administratieconsulent – 33 letters

Ook 33 letters heeft het woord accountant-administratieconsulent. Er bestaat nogal wat ophef over dit woord. Het zou namelijk een samengesteld woord zijn, afkomstig van de woorden ‘’accountant’’ en ‘’administratieconsulent’’. Deze woorden apart hebben veel te weinig letters om in de top terecht te komen. Een accountant-administratieconsulent is overigens iemand die de boekhouding checkt bij middelgrote en/of kleine bedrijven.

1. Meervoudigepersoonlijkheidsstoornis – 35 letters

Op de eerste plek staat dit lange woord met maar liefst 35 letters. Een meervoudigepersoonlijkheidsstoornis is een psychische aandoening. Iemand met deze aandoening heeft als het ware meerdere persoonlijkheden bij zich. Deze persoonlijkheden kunnen zich heel snel afwisselen: het ene moment gedraagt de persoon zich als een opgewekt meisje van 5, het andere moment als een depressieve man van 50. De persoon zelf heeft vaak maar één persoonlijkheid onder controle.

Conclusie

De elf langste woorden uit de Nederlandse taal bevatten allemaal minimaal 31 letters. Op de laatste plek staat wervelbedvergassingsinstallatie, een bouwsel waarmee gas kan worden gemaakt. Op de eerste plek staat een woord dat slechts vier letters meer heeft: meervoudigepersoonlijkheidsstoornis, met 35 letters. Dit is een psychische stoornis waarbij één persoon meerdere persoonlijkheden bevat.

Bronnen afbeelding: Wikimedia Commons, Booksworm