Wie is Thomas Jefferson

Een interessante man

35642.jpegEen interessant citaat van een interessante man is:

... de mens is het enige wezen dat zijn eigen soort opeet, een mildere term kan ik niet geven voor de regeringen in Europa en het gedrag van rijken ten opzichte van de armen.

Nu is dit citaat een onderdeel van een brief aan Edward Carrington in de periode dat Thomas Jefferson "ambassadeur" was in Frankrijk, twee jaar voordat de Franse revolutie uitbrak.

Het vreemde is echter dat dit citaat komt van een man die op zijn landerijen slaven hield. Vervolgens tekende hij in 1807 de wet op 'het verbod tot de import van slaven' en hij had daarvoor al wetsvoorstellen opgesteld waarin slavernij werd verboden, die het niet haalden.

Een bijzondere man

Thomas Jefferson werd geboren in 1743 in Shadwell in de Britse kolonie Virginia, de huidige staat Virginia in de Verenigde Staten. Hij was de tiende van dertien kinderen. Toen hij twee was verhuisde hij naar de Tuckahoe plantage, omdat zijn vader de voogd werd van de kinderen van een overleden vriend. In 1752 keerde de familie terug naar Shadwell. Toen de vader van Thomas Jefferson in 1757 overleed kreeg Thomas 2000 HA land met het landgoed Monticello.

Onderwijs

Gezien de interessante citaten die Thomas Jefferson heeft achtergelaten en zijn hand in het opstellen van de declaratie van onafhankelijkheid is het wellicht interessant om te zien wat zijn voorkennis was. Hij begon met onderwijs toen hij nog op Tuckahoe leefde. Vanaf 1752 toen de familie Jefferson terug was in Shadwell volgde Thomas onderwijs bij een school van een Schots Presbeteriaanse priester. Vanaf 1758 was hij in de leer bij dominee James Maury. In 1759 ging hij naar het William & Mary College in Williamsburg Virginia. (Voor de mensen die het niet meer weten, de William & Mary waarnaar dit college genoemd werd zijn Koning Willem 3 en Koning Mary II. Waarbij Koning Willem 3, de Nederlandse Prins van Oranje was, die tussen 1689 en 1702 Koning van Engeland was.) Na het William & Mary College studeerde hij rechten bij Professor George Wythe en was zijn juridische medewerker. In 1767 werd hij bijgeschreven op het tableau van advocaten in Virginia.

Loopbaan

Naast zijn werk als advocaat, was Thomas Jefferson ook kantonrechter, lid van het provinciebestuur en lid van het Burgesses huis. Dit was het eerste gekozen parlement met gekozen vertegenwoordigers op het continent van Noord-Amerika. Het parlement was opgericht door de Virginia Compagnie. Het doel voor de oprichting was het creëren van een betere leefomgeving voor de inwoners van Virginia en het motiveren van Engelse handwerklieden om in de koloniën te gaan leven. Jefferson was van 1769 tot en met 1775 lid van dit parlement.

Tijdens zijn advocatuur verdedigde Thomas Jefferson zeven slaven die hun bevrijding zochten. Dit is van belang om te onthouden als je bedenkt dat tegenwoordig een van de kritieken op Thomas Jefferson is, dat hij slaven hield op zijn landgoed Monticello en andere landerijen die hij bezat, ondanks het feit dat hij in de onafhankelijkheidsverklaring schrijft:

... alle mensen zijn gelijkwaardig gercreëerd … hun schepper heeft hun met bepaalde onvervreembare rechten bedeeld …

De onafhankelijkheidsverklaring werd op 4 juli 1776 door de vertegenwoordigers van de dertien koloniën getekend, waarbij Thomas Jefferson een van de ondertekenaars namens Virginia was.

De volgende stappen in de loopbaan van Thomas Jefferson zijn:

1779 - 1781 Gouverneur van Virginia

1783 - 1784 Lid Congres van de VS

1784 - 1789 Onderhandelaar handel en vervolgens Ambassadeur van de VS in Frankrijk

1789 - 1793 Minister van Binnenlandse zaken

1796 - 1800 Vice-president van de VS

1801 - 1809 President van de VS

1819 Oprichter Universiteit van Virginia

4 juli 1826 Overleden op 83 jarige leeftijd.

Of was dit toch niet zo bijzonder van deze man, want dit lijkt toch op een redelijk gewone levensloop voor een man uit een familie in goede doen?

Een paar citaten

Van zo'n bekende Amerikaan zijn er natuurlijk een behoorlijk aantal citaten bewaard gebleven, ook al zijn sommige 35648.jpeg natuurlijk een recapitulatie door anderen. Hoewel in het geval van Thomas Jefferson is er sprake van veel geschreven citaten in de vorm van brieven en wetsteksten. Zo is bijvoorbeeld de vaststelling waarmee de tweede paragraaf van deonafhankelijkheidsverklaring van 1776 begint, opgeschreven door Jefferson, die het weer geleend heeft van een van zijn buren Philip Mazzei:

  • We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the Pursuit of Happiness.

Een ander citaat heb ik al in de inleiding gebruikt:

  • ... de mens is het enige wezen dat zijn eigen soort opeet, een mildere term kan ik niet geven voor de regeringen in Europa en het gedrag van rijken ten opzichte van de armen.

Een laatste citaat slaat ook op Leerwiki. Het is ook iets waar Socrates het mee eens zou zijn geweest.

Thomas Jefferson

Als derde president van de Verenigde Staten en een van de opstellers van de onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten is Thomas Jefferson een invloedrijk mens geweest. Helaas kun je stellen dat ondanks zijn inspanningen het uiteindelijk niet is gelukt om van de VS dat te maken wat de oprichters voor ogen hadden: Een land voor vrije burgers met een regering door de burgers, voor de burgers.

Maar daar kun je iemand die in 2026, tweehonderd jaar dood is, niet de schuld van geven. Zeker niet als je kijkt naar wat hij geprobeerd heeft te realiseren tijdens zijn leven.

Links

Afbeelding President T. Jefferson, public domain

Thomas Jefferson op Wikipedia

Thomas Jefferson op Monticello

Het Witte huis over Thomas Jefferson

De Amerikaanse grondwet en amendementen

Gravure van het opstellen van de onafhankelijkheidsverklaring