Dreigt er oorlog met Iran

Mahmoud Ahmedinejad

De Iraanse president heeft voor veel opheg gezorgd bij de Verenigde Naties. Tijdens zijn toespraak voor de algemene vergadering beweerde hij dat de Verenigde Staten zelf achter de aanslagen van 11 september zaten. Hij suggereert dat de Verenigde Staten en niet Al Qaeda de aanslagen in scene heeft gezet. Zo zouden ze hun greep in het Midden-Oosten vergroten en hun eigen economie terug aanzwengelen. Ook de Joden mochten op veel kritiek rekenen van Ahmadinejad. De Verenigde Staten nemen uiteraard aanstoot aan de beschuldigingen en beide partijen hebben reeds verklaard dat ze bereid zijn tot oorlog als dat nodig is.

Perzië in crisis

Iran is ons uit de geschiedenis beter bekend onder de naam Perzië. Het is een land met een zeer rijke geschiedenis en een bloeiende cultuur. De Islam is de staatsgodsdienst en bepaalt sinds de Iraanse revolutie het dagelijkse leven. De religieuze politie is machtig en wordt gevreesd. Ondanks de eeuwenlange wetenschappelijke kennis en culturele rijkdom van het land gaat men er sneller achteruit dan vooruit. De toepassing van de sharia zorgt voor een tweederangsbehandeling voor vrouwen. Ook de democratie is er twijfelachtig. Bij de verkiezing van Ahmedinejad kwam het tot hevige rellen met de oppositie na geruchten over onregelmatigheden bij de verkiezing. De internationale betrekkingen zijn tot onder het vriespunt gezakt.

Kernenergie

Financieel is het land sterk afhankelijk van de uitvoer van gas en olie. Het is daarom dat Iran gestart is met een atoomprogramma. Op die manier wil men ook andere vormen van energie aanboren. Maar het is net die strategie die de Verenigde Naties zorgen baart. Het atoomprogramma kan namelijk ook gebruikt worden voor het ontwikkelen van atoomwapens. En zulke massavernietigingswapens in de handen van leiders zoals Ahmedinejad baart de VN grote zorgen. Hij ontkent immers het bestaan van Israël als staat en heeft er al mee gedreigd hen aan te vallen. In de mate van het mogelijke probeert de VN het atoomprogramma van Iran te controleren.

Reële dreiging?

Zolang Iran niet over atoomwapens beschikt, moet men eigenlijk niet vrezen voor een oorlog toch? De Verenigde Staten nemen de uitspraken van Ahmedinejad zeer ernstig en zullen dat niet afwachten. Ze zullen ingrijpen voor het zover komt. Moest men ontdekken dat Iran in het geheim wapens ontwikkelt, dreigt een invasie. De gevolgen zouden dan wel eens groter kunnen zijn dan de invasie in Irak of Afghanistan. Insiders beweren zelfs dat de plannen voor een invasie al in volle gang zijn. Wat wel zeker is is dat het onderzoek naar de nucleaire activiteiten van Iran volop bezig zijn. Men heeft ook al gedreigd om illegale nucleaire installaties te vernietigen. Dat zou door Iran als een oorlogsdaad beschouwd worden en de eerste stap zijn naar een open oorlog.

Conclusie

Het terugtrekken van de troepen uit Irak is voor velen een aanwijzing dat er een nieuw offensief tegen Iran op til is. Ironisch genoeg waren het deze twee buurlanden die vorige eeuw nog een bloedige oorlog uitvochten. De vraag is of de wereld klaar is voor een nieuwe oorlog. Een storm van protest zal in elk geval losbarsten en er zullen weer talloze onschuldige slachtoffers vallen. Langs de andere kant zou Iran en de rest van de wereld er wel bij varen als Ahmadinejad zijn macht verliest. Laten we allen samen hopen op een vreedzame oplossing maar voorbereid zijn op het ergste.