De dreiging van Noord Korea

Noord Korea

Op 23 november 2010 vielen er in Zuid-Korea 2 militaire en 2 burgerslachtoffers na een aanval op het eiland Yeonpyeong. Het Noord-Koreaanse leger had 2OO granaten afgevuurd op het het eiland in de Gele Zee. Regelmatig zijn er crisis situaties tijdens militaire oefeningen aan de land- en zeegrenzen van beide landen. Beide legers zijn in de hoogste staat van paraatheid gebracht. De internationale machten veroordelen de aanval en steunen Zuid-Korea. Noord-Korea heeft al dreigende taal geuit omdat Amerikaanse vliegdekschepen onderweg zijn naar de Gele Zee. Vanwaar komt die dreiging en kan het conflict uit de hand lopen?

Geschiedenis Noord-Korea

Korea was sinds 1910 bezet gebied door de Japanners. Na de tweede wereldoorlog, dankzij de overgave van Japan, werd het bewind over Korea verdeeld. Het Zuiden werd bezet door de Verenigde Staten en het Noorden door de Sovjet-Unie. Onder invloed van de Sovjets werd Noord-Korea een communistische staat. Alle niet-communistische invloeden werden systematisch uit de samenleving verwijderd. Religie werd onderdrukt en de communistische partij regelde de economie. In 1950 viel Noord-Korea het Zuiden aan en de Koreaanse oorlog was een feit. Na drie jaar eindigde de oorlog met een wapenstilstand die tot op de dag van vandaag nog lopende is. Zuid-Korea sloeg de aanval af met hulp van de Verenigde Naties. Na de oorlog herstelde de economie van Noord-Korea zich en het land werd één van de meest geïndustrialiseerde van Azië. Er waren geregeld nog militaire conflicten met Zuid-Korea. De grens tussen beide landen werd een zwaar versterkte zone met grote legers aan beide zijden. De grens is 248 kilometer lang en de gedemilitariseerde zone tussen de grenzen is 4 kilometer breed. In de jaren 80 waren er sporadisch gesprekken waar beide landen toenadering tot mekaar zochten. Dit leverde weinig resultaat op.

Huidige toestand

Noord-Korea is nog steeds een communistische dictatuur. De machtigste man van het land is Kim Jong-il. Hij is de zoon van de reeds overleden Kim Il-sung, die benoemd werd tot eeuwige president. De grootste partij is de Koreaanse arbeiderspartij. Oppositie voeren is verboden.

Noord-Korea heeft een slechte reputatie op het gebied van mensenrechten. Buitenlanders mogen er niet vrij rondreizen. Mensenrechten zoals godsdienstvrijheid en vrije meningsuiting gelden niet in Noord-Korea. Tegenstanders van het regime worden in concentratiekampen opgesloten.

Zoals in elk communistisch regime wordt de economie gecontroleerd door de staat. Buitenlandse handel wordt beperkt. De burgers van Noord-Korea maakten al verschillende keren een voedselcrisis mee. Vluchten naar het buitenland wordt als een zwaar misdrijf gezien waar men zelf de doodstraf voor kan krijgen.

Wereldoorlog

De explosieve situatie in Korea zou misschien wel een internatioale oorlog kunnen teweeg brengen. Ondanks de verschillende pogingen tot toenadering in de twintigste eeuw is het minste goed om de situatie terug te doen escaleren. De Verenigde Naties, onder leiding van de USA, steunen Zuid-Korea militair. Aan de andere kant kijken grootmachten Rusland en China met argusogen naar de troepenbeweging die de USA uitvoert in de Gele Zee. De voornaamste reden hiervoor is de nucleaire crisis. Noord-Korea zou over kernwapens beschikken enheeft reeds enkele keren ermee gedreigd deze ook te gebruiken. Uiteraard kan de international gemeenschap dit niet toelaten en wordt Noord-Korea hierop streng gecontroleerd door de veiligheidsraad van de VN. Maar ondanks beloftes om het kernprogramma te ontmantelen gaat Noord-Korea toch door met kernproeven en het testen van lange afstandsraketten. Een nucleaire crisis zou de USA kunnen aanzetten tot militaire actie. Als China of Rusland zich dan mengt in het conflict dreigt een wereldwijde crisis.

Conclusie

De wereld kan alleen maar hopen dat de regeringsleiders een diplomatieke oplossing vinden. Een andere oplossing zou de vestiging van een nieuw regime zijn in Noord-Korea. Maar de communistische regering houdt elke buitenlandse invloed buiten zodat een eventuele revolutie onmogelijk is. Intussen volgt aan de grens van beide landen het ene conflict na het andere.