Republiek Vlaanderen

Vlaanderen onafhankelijk

In dit artikel kon je al lezen welke politieke en financiële problemen zich stellen in België. Maar indien Wallonië en Vlaanderen zouden scheiden, stellen zich er een hoop praktische problemen en vragen. Hoe zou men dit aanpakken en is een onafhankelijk Vlaanderen wel leefbaar?

Waarom een republiek?

Een republiek zou de beste staatsvorm voor een onafhankelijk Vlaanderen zijn. De monarchie is in feite een ondemocratische staatsvorm. Een koning krijgt zijn macht enkel door het toeval, nooit door zijn kennis of bekwaamheden. De familie Saksen-Coburg van het Belgische koningshuis is één van de rijkste families van het land. En toch ontvangen zij jaarlijks miljoenen euro's als dotatie van de belastingbetaler. De Belgische monarchie oefent trouwens nog altijd veel macht uit op de politiek en heeft nooit aan de kant van de Vlamingen gestaan. De familie is ook franstalig en heeft al meermaals zijn neutraliteit geschonden.

Kostprijs België

De staat België kost handenvol geld voor Vlaanderen. De transfers van Vlaams geld naar Wallonië worden geschat op een jaarlijks bedrag van tussen 4 en 12 miljard euro. Het is normaal dat er een vorm van solidariteit heerst in een federale staat. Maar de transfers in België zijn ondoorzichtig, ongecontroleerd en niet efficiënt. De onafhankelijk zou betekenen dat Vlaanderen die miljarden zelf kan besteden om de economie en sociale problemen op te lossen.

Wat met Wallonië?

De massale geldstroom van Vlaanderen en Wallonië is de belangrijkste reden voor de waalse politici om België niet te splitsen. Men beschouwt het ook als een vorm van solidariteit en beweert dat in het verleden het rijke Wallonië het arme en agrarische Vlaanderen gesteund heeft. Die omgekeerde solidariteit heeft echter nooit bestaan. De zeldzame onderzoeken die daarnaar gebeurd zijn bevestigden zelfs dat Vlaanderen fiscaal altijd benadeeld geweest is door de Belgische staat.

De onafgebroken injectie van Vlaams geld naar Wallonië lost er trouwens weinig problemen op. Het spenderen van andermans geld gebeurt ook niet zo voorzichtig. Indien Wallonië zijn eigen beheer volledig in handen moet nemen, is men wel verplicht om een goed beleid te voeren. Hetzelfde voorbeeld is de scheding tussen Tsjechië en Slovakije. Slovakije was er erger aan toe dan de Waalse economie en de onafhankelijkheid dwong hen om een goed beleid te gaan voeren. Op langere termijn kwam dit het land dus ten goede.

Is Vlaanderen levensvatbaar?

Velen zeggen dat Vlaanderen te klein is om levensvatbaar te zijn. Maar een onafhankelijke Vlaamse staat zou meer inwoners tellen dan andere EU staten zoals Ierland, Noorwegen, Finland of Denemarken. Het bruto binnenlands product per inwoner ligt ook hoog genoeg voor een welvarende economie.

Natuurlijk zal de internationale politiek kritiek hebben op een de scheiding van een traditionele staat. Maar het moet de keuze van het volk blijven. Bovendien zou dit meer politieke en sociale stabiliteit geven aan de regio dan nu het geval is.

Brussel

Historisch gezien is Brussel een Nederlandstalige stad. Sinds het ontstaan van België heeft men de stad echter systematisch en doelbewust verfranst. Hierdoor staan de Vlamingen in Brussel demografisch onder sterke druk. Zij maken nog maar zo'n 5 % uit van de bevolking. Brussel is dus een frans eiland op nederlandstalig grondgebied. Zonder het probleem Brussel was de scheiding misschien al een feit. Zowel Vlaanderen als Wallonië zijn niet bereid om Brussel te laten vallen. Een speciaal statuur dringt zich bij een splitsing dan ook op voor dit gewest.

Conclusie

De oprichting van België in 1830 was een compromis tussen verschillende internationale machten. Het land is kunstmatig samengesteld uit politieke redenen zonder rekening te houden met taal of geschiedenis. Het land wordt verbonden door karikaturen zoals 'manneken pis' of producten zoals bier en chocolade. De taalstrijd en de totaal verschillende politieke voorkeuren dreigen het land nu uit elkaar te scheuren. Er is ondanks 180 jaar geschiedenis nog steeds weinig of geen culturele of historische binding tussen Vlamingen en Walen. De Belgische staat is altijd anti-Vlaams geweest en de Vlamingen verkregen pas laat in de 20 ste eeuw de taalrechten die ze verdienden. Is een splitsing het juiste antwoord? Er zal nog veel water door de Zennen vloeien vooraleer men het probleem oplost. Maar dat het tijd is voor actie is duidelijk. Zowel voor Vlamingen als Walen.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden