Waarom extra vitaminen voor vijftigplussers

Inleiding

Waarom extra vitaminen en mineralen voor vijftigplussers? Kunnen vijftigplussers de voor hen noodzakelijke vitaminenen mineralen dan niet uit hun dagelijkse voeding halen? Is het mogelijk dat je hiermee overdrijft? Anders gesteld: zijn die extra's goed voor de gezondheid of kunnen ze ook schade aanrichten?

Extra boost

In onze westerse samenleving krijgen we gelukkig maar weinig met belangrijke vitaminen en/of mineralentekorten af te rekenen. Toch blijkt uit de resultaten van een recent én grootschalig Europees onderzoek, dat vijftigplussers wel degelijk nood hebben aan een extra vitamine-boost van sommige, zéker voor hen, belangrijke vitaminen. Dat is onder meer het geval voor wat vitamine D en B12 betreft.

Niet voldoende uit dagelijkse voeding

Bij deze twee belangrijke vitaminen, ligt de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid opmerkelijk hoger dan wat we via onze dagelijkse voeding kunnen opnemen. Zo is viatmine D erg belangrijk voor de opname van calcium, broodnodig voor het behoud van een gezond beendergestel. Een té laag gehalte aan vitamine-D, zou dan weer in sommige gevallen, zelfs aanleiding kunnen geven tot verschillende vormen van depressie's en tot een ernstig verminderde spierkracht.

De noodzakelijke, dagelijkse hoeveelheid vitamine D die ons lichaam nodig heeft om maximaal te kunnen functioneren, werd door deskundigen terzake vastgelegd op tien microgram. Voor mensen van boven de zeventig loopt dit cijfer zelfs op tot vijftien microgram. Vitamine D wordt door ons lichaam aangemaakt onder invloed van de zon en is ook in beperkte mate terug te vinden in vette vissoorten zoals paling en zalm en in zuivelproducten met eieren en boter op kop.

Vooral senioren die in rusthuizen verblijven, lieten tijdens een  recent onderzoek een ernstig tekort aan vitamine D noteren. Logisch, als men weet dat, om onze dagelijke hoeveelheid vitamine D van minimum tien microgram op te nemen, men maar liefst één kilogram boter naar binnen zou moeten werken.

Bloedarmoede en geheugenverlies

Een volwassene heeft dagelijks ook een minimum van anderhalve microgram vitamine B 12 nodig. Ons verouderdend lichaam kan echter onmogelijk dergelijke hoeveelheid vitamine B 12 uit onze dagdagelijkse voeding opnemen. Dat is dan ook de voornaamste reden waarom vijftigplussers, en dan zeker oudere senioren, met een belangrijk tekort aan deze vitamine B 12 te kampen hebben.  Zo een ernstig vitamine tekort is dan ook in vele gevallen hoofdoorzaak van bloedarmoede en van geheugenverlies, twee ernstige aandoeningen die in deze leeftijdscategorie zo dikwijls voorkomen.

Wanneer we uit onze voeding niet de noodzakelijke hoeveelheid van bepaalde vitamines kunnen opnemen, moeten we de natuur een handje toesteken om in  goede conditie te blijven. Preventie is hier dan ook geen ijdel wooord, wel integendeel. Preventief zo'n twee microgram vitamine B 12 per dag slikken is voor deze senioren dan ook beslist geen overbodige luxe.

Calciumtekort vermijden

 Met het ouder worden, neemt ons lichaam niet alleen minder vitamine D en B 12 op. Ook calcium kunnen we in te kleine mate aan onze dagelijkse voeding onttrekken. Zuivelproducten, en dan in hoofdzaak melk en melkproducten, bevatten véél calcium. Voor onze noodzakelijke dagelijkse hoeveelheid calcium van van minstens één gram, zou men echter meer dan één liter melk moeten drinken. Voor vijftigplussers en dan zéker voor oudere senioren, is het dan ook beslist geen overbodige luxe om dagelijk één gram calcium te slikken. Een tekort aan deze vitamine is hoofdoorzaak van botontkalking en osteoporose, een bij senioren veelvuldige aandoening.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden