Kleuren in het Spaans

 Kleuren in het Spaans

Hieronder staat een overzicht met kleuren in het Spaans inclusief de uitspraak. Ook kun je simpele zinnetjes in het Spaans vinden waarin enkele woorden zijn verwerkt zodat je ziet hoe je de kleuren in Spaanse zinnen kunt plaatsen.

Kleuren in het Spaans inclusief uitspraak

Kleuren

Colores

Uitspraak / pronunciación

Geel

Amarillo

Amariejo

Roze

Rosa

Rosa

Groen

Verde

Bwerde

Blauw

Azul

Asoel

Paars

Violeta

Bioleta

Turquoise

Turquesa

Turkesa

Oranje

Naranja

Naranga

Zilver

Plateado

Plateado

Hemelsblauw

Celeste

Seleste

Bruin

Marrón

Marron

Donkerbruin

Café

Kafee

Wit

Blanco

Blanko

Grijs

Gris

Gries

Zwart

Negro

Negro

Licht

Claro

Klaro

Donker

Oscuro

Oskoero

Simpele zinnetjes in het Spaans waarin kleuren voorkomen

Nederlands

Spaans

Uitspraak / pronunciación

Mijn ogen zijn groen

Mis ojos son verdes

Mies ogos son bwerdes

Mijn ogen zijn hemelsblauw

Mis ojos son celestes

Mies ogos son selestes

Ik heb een roze blouse

(Yo) tengo una blusa rosa

(Jo) tengo oena bloesa rosa

Mijn vader heeft bruin haar

El cabello de mi padre es marron

El kabejo de mi padre es marron

Zij heeft een witte jurk

Ella tiene un vestido blanco

Eja tiejene oen westiedo blanko

Mijn favoriete kleur is grijs

Mi color favorito es el gris

Mie kolor favorieto es el gries

Mijn auto is zwart

Mi carro es negro

Mie karro es negro

Mijn T-shirt is blauw

Mi camisa es azul

Mie kamiesa es azoel

De lucht is vandaag helder

El cielo está claro hoy

El siejelo estaa klaro oj

Ik hou van donkere kleuren

Me gustan los colores oscuros

Me goestan los koloores oskoeros

Bijvoeglijke naamwoorden

Aangezien kleuren bijvoeglijke naamwoorden zijn (ze beschrijven de zelfstandige naamwoorden), moeten zij overeenkomen in geslacht en aantal met de zelfstandige naamwoorden waar ze mee verbonden zijn. Bij kleuren die op een klinker eindigen, kun je gemakkelijk zien of het een mannelijk of vrouwelijk woord is, omdat vrouwelijke woorden zullen eindigen op 'a', en de mannelijke varianten eindigen op 'o'. Door te kijken naar de vorm, weet je ook wat er verandert bij verandering van het zelfstandig naamwoord. Als een kleur op een medeklinker eindigt, zoals het Spaanse woord voor blauw; Azul, dan verandert er niks aan. Maar als een kleur bijvoorbeeld eindigt op een 'o' , maar het hoort bij een vrouwelijk zelfstandig naamwoord, dan verandert de vorm van de kleur ook in een 'a' of 'as' als het meervoud is. Meervoudsvormen zijn gemakkelijk bij kleuren in het Spaans. Als een kleur eindigt op een klinker, dan voeg je hier slechts een 's' aan toe, en als een kleur eindigt op een medeklinker, dan voeg je er 'es' aan toe. Bijvoorbeeld: negro wordt negros, en azul wordt azules.

Dubbele kleuren

De bovenstaande regel is wel iets anders als een zin twee bijvoeglijk naamwoorden bevat in plaats van slechts 1. Laten we nu even het voorbeeld gris claro (lichtgrijs) nemen. Gris is hierbij het eerste bijvoeglijk naamwoord, en het tweede bijvoeglijk naamwoord is claro. Claro is in dit geval het woord dat moet overeenstemmen met de vorm van het zelfstandige naamwoord. Dus het woord gris zal niet veranderen in geval van meervoudsvorm. Hieronder staat een voorbeeld om de uitleg te verduidelijken.

Het licht grijze huis – La casa gris clara

De licht grijze huizen – Las casas gris claras