Arabisch alfabet leren

 Het Arabisch alfabet

Het Arabisch alfabet bestaat uit 28 letters en wordt van rechts naar links geschreven. De Arabische taal heeft maar liefst 250 miljoen moedertaalsprekers en heeft een officiële status in 25 landen. De Arabische taal bevat keelklanken die voor westerse mensen moeilijk uit te spreken zijn maar hieronder staat precies uitgelegd hoe je te werk gaat.

Arabisch alfabet

Het Arabisch alfabet leren

Opmerking: hoe je Arabische letters schrijft, hangt af van de positie in het woord. Als je een letter los schrijft, dan wijkt dit meestal af van hoe je de letter schrijft wanneer deze aan het begin, midden of eind van een woord staat.

Los       Eind     Midden Begin  Naam               Uitspraak

ا‎

ـا‎

ـا‎

ا‎

Alif

Lange “a”

ب‎

ـب‎

ـبـ‎

بـ‎

“B” net als in het Nederlands

ت‎

ـت‎

ـتـ‎

تـ‎

“T” net als in het Nederlands

ث‎

ـث‎

ـثـ‎

ثـ‎

Thā

“Th”als in het Engelse woord “three”

ج‎

ـج‎

ـجـ‎

جـ‎

Dschīm

“J” als in de naam John

ح‎

ـح‎

ـحـ‎

حـ‎

“H”, de 'h' maar dan sterker en meer vanuit de keel

خ‎

ـخ‎

ـخـ‎

خـ‎

Chā

“Kh”, dit klinkt net als de harde “g” in het Nederlands

د‎

ـد‎

ـد‎

د‎

Dāl

“D” net als in het Nederlands

ذ‎

ـذ‎

ـذ‎

ذ‎

Dhāl

“Dh” spreek beide letters tegelijk uit

ر‎

ـر‎

ـر‎

ر‎

“R” rollende “r”

ز‎

ـز‎

ـز‎

ز‎

Zāi

“Z” net als in het Nederlands

س‎

ـس‎

ـسـ‎

سـ‎

Sīn

“S” net als in het Nederlands

ش‎

ـش‎

ـشـ‎

شـ‎

Schīn

“Sh” als in het Engelse woord “Shine”

ص‎

ـص‎

ـصـ‎

صـ‎

Sād

“S” net als in het Nederlands maar dan sterker, bijna een combinatie tussen de “s” en de “z”

ض‎

ـض‎

ـضـ‎

ضـ‎

Dād

“D”, de “d” maar dan sterker

ط‎

ـط‎

ـطـ‎

طـ‎

“T”, de “t” maar dan sterker

ظ‎

ـظ‎

ـظـ‎

ظـ‎

“Z”, spreek “d”, “h” en “z” tegelijk uit

ع‎

ـع‎

ـعـ‎

عـ‎

Ain

“E”, dit klinkt als de letter “e” maar dan diep vanuit de keel

غ‎

ـغ‎

ـغـ‎

غـ‎

Ghain

“Gh”, net als de Franse “r”

ف‎

ـف‎

ـفـ‎

فـ‎

“F” net als in het Nederlands

ق‎

ـق‎

ـقـ‎

قـ‎

Qāf

“Q”, dit klinkt als de letter “k” maar dan diep vanuit de keel

ك‎

ـك‎

ـكـ‎

كـ‎

Kāf

“K” net als in het Nederlands

ل‎

ـل‎

ـلـ‎

لـ‎

Lām

“L” net als in het Nederlands

م‎

ـم‎

ـمـ‎

مـ‎

Mīm

“M” net als in het Nederlands

ن‎

ـن‎

ـنـ‎

نـ‎

Nūn

“N” net als in het Nederlands

ه‎

ـه‎

ـهـ‎

هـ‎

“H” net als in het Nederlands

و‎

ـو‎

ـو‎

و‎

Wāw

“W” net als in het Nederlands

ي‎

ـي‎

ـيـ‎

يـ‎

“J”, zachte “j” zoals in het Nederlandse woord “jaar”

Aan welke talen is het Arabisch verwant?

Het Arabisch behoort tot de Afro-Aziatische taalfamilie (Semitische tak) en is verwant aan:

 • Maltees
 • Hebreeuws
 • Amhaars
 • Tamazight
 • Somalisch
 • Hausa
 • Koptisch

In welke landen heeft de Arabische taal een officiële status?

 • Bahrein
 • Algerije
 • Tsjaad
 • Comoren
 • Egypte
 • Djibouti
 • Irak
 • Eritrea
 • Israël
 • Koeweit
 • Jordanië
 • Libië
 • Libanon
 • Mauritanië
 • Oman
 • Marokko
 • Palestijnse Autoriteit
 • Westelijke Sahara
 • Qatar
 • Soedan
 • Saoedi Arabië
 • Tunesië
 • Syrië
 • Jemen
 • Verenigde Arabische Emiraten