Hoe realiseer je een zo hoog mogelijke ontslagvergoeding

De ontslagvergoeding

In Nederland wordt een ontslagvergoeding vaak via de kantonrechter bepaald. Hier is een formule voor, die in 2009 is gewijzigd. Het is dus de kantonrechter die bepaald of je een ontslagvergoeding krijgt. Als het zeker is dat je recht hebt op een vergoeding, dan bepaalt diezelfde rechter hoe hoog de ontslagvergoeding is die je krijgt.


Hoogte van de ontslagvergoeding afhankelijk van drie factoren

De hoogte van de ontslagvergoeding is afhankelijk van drie factoren, te weten:

 • A= het aantal gewogen dienstjaren
 • B= het salaris per maand
 • C= een correctiefactor die door de rechter wordt bepaald.

De hoogte van de ontslagvergoeding = A x B x C.

Factor A: het aantal gewogen dienstjaren

Factor A is het aantal gewogen dienstjaren. Dit houdt in dat niet elk dienstjaar even zwaar telt. De weging is als volgt:

 • een dienstjaar van een werknemer jonger dan 35 jaar telt voor 0,5 jaar mee
 • een dienstjaar van een werknemer tussen 35 en 45 jaar telt voor 1,0 jaar mee
 • een dienstjaar van een werknemer tussen 45 en 55 jaar telt voor 1,5 jaar mee
 • een dienstjaar van een werknemer na het 55e levensjaar telt voor 2,0 jaar mee

Voorbeeld berekening aantal gewogen dienstjaren

Een werknemer is 58 jaar en heeft 28 jaar voor het bedrijf gewerkt. Hij wordt ontslagen. Berekening van de gewogen dienstjaren gaat dan als volgt:

 • van 30 tot 35 jaar: 5 x 0,5 jaar = 2,5 jaar
 • van 35 tot 45 jaar: 10 x 1,0 jaar = 10,0 jaar
 • van 45 tot 55 jaar: 10 x 1,5 jaar = 15,0 jaar
 • van 55 tot 58 jaar: 3 x 2,0 jaar = 6,0 jaar

Totaal 2,5 + 10,0 + 15,0 + 6,0 = 33,5 jaar

Factor B: het salaris per maand

Factor B is de beloning (ofwel het salaris) op maandbasis. De vaste beloningen worden hier allemaal meegenomen, zoals:

 • reguliere maandsalaris
 • 13e maand
 • wettelijk vakantiegeld
 • vast en structureel overwerk
 • vaste en structurele winstdeling
 • vaste ploegentoeslag

Deze vaste vergoedingen zijn samen het jaarinkomen. Om factor B te bepalen deel je het jaarinkomen door 12.

Voorbeeld berekening beloning per maand

De man uit het voorbeeld verdient € 2.000 per maand. Daarnaast krijgt hij 8% vakantietoeslag, een 13e maand en een vaste winstdeling van € 2.000 per jaar. Het jaarinkomen is dan:

 • Regulier maandsalaris 12 x € 2.000
 • 13e maand 1 x € 2.000
 • winstdeling 1 x € 2.000
 • vakantiegeld 8% x 28.000 = € 2.240

Totaal € 30.240,- De maandbeloning is dan € 30.240 gedeeld door 12 = € 2.520

Factor C: de correctiefactor

Factor C, de correctiefactor, is vooraf niet te bepalen. Dit doet de kantonrechter. Door het toekennen van een correctiefactor geeft de kantonrechter aan dat er rekening gehouden moet worden met bijzondere omstandigheden. De kantonrechter kan de volgende factoren aangeven:

 • tussen 0 en 1,0: bij verwijtbaar ontslag (schuld van degene die ontslagen is)
 • 1,0: er zijn dan geen bijzondere omstandigheden
 • tussen 1,0 en 2,0: bij onterecht ontslag door de werkgever (schuld van degene die jouw ontslagen heeft)[/LIST]

De gemiddelde correctiefactor die kantonrechters in Nederland uitspreken ligt tussen de 0,8 en 1,5.

Behalve de eventuele schuld van degene die ontslagen is, houdt de kantonrechter ook rekening met de mogelijkheden voor degene die ontslagen is. Als hij of zij veel cursussen en opleidingen heeft (mogen) volgen, dan volgt er normaal gesproken een lagere correctiefactor van de kantonrechter. De kansen op de arbeidsmarkt zijn immers groter dan wanneer deze opleidingen niet gevolgd waren. Bij een collectief ontslag (meer dan 20 werknemers die tegelijkertijd ontslagen worden), wordt er ook gekeken naar de financiële positie van de werkgever. Dit kan de factor positief of negatief beïnvloeden.

De ontslagevergoeding: A x B x C

Berekening van de ontslagvergoeding is nu kinderlijk eenvoudig. Uitgaande van bovenstaande voorbeelden en een correctiefactor van 1,0 (geen bijzondere voorwaarden) betekent dit het vologende:

A x B x C = 33,5 jaren x € 2.520 x 1,0 = € 84.420

Dit is het bedrag dat de werkgever moet betalen aan degene die ontslagen is.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden