Wat is er per 1 juli 2013 in het pensioenreglement van Zorg en Welzijn veranderd

Inleiding

Een pensioen is een belangrijk inkomen voor mensen die niet meer werken op latere leeftijd, het zogenaamde ouderdomspensioen, en voor mensen die arbeidsongeschikt blijken te zijn, het invaliditeitspensioen. In het pensioenreglement voor Zorg en Welzijn, zijn per 1 juli 2013 een aantal wijzigingen doorgevoerd. De drie belangrijkste kun je lezen in dit artikel. Wanneer je vragen hebt over de wijzigingen kun je et beste contact opnemen met Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Maar wat is er eigenlijk veranderd in het pensioenreglement voor Zorg en Welzijn per 1 juli 2013?

Veranderingen

In het pensioenreglement van Zorg en Welzijn zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd, maar er zijn drie wijzigingen die belangrijk zijn. Deze worden hieronder kort besproken.

1. Premie-inleg extrapensioen is niet meer mogelijk

Voorheen was het nog mogelijk om je pensioen aan te vullen met een Extrapensioen. Vanaf 1 juli 2013 is dit echter niet meer mogelijk. In januari 2014 zijn door maatregelen de mogelijkheden van Extrapensioen zo aangepast, dat Extrapensioen niet meer leidt tot een voor jou relevante aanvulling op de basisregeling van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Per 1 januari 2014 worden hiervoor nog meer maatregelen doorgevoerd.

2. Het AOW-gat dichten door verruiming van de regels

Zoals je al wel gemerkt zult hebben, gaat de pensioenleeftijd met kleine beetjes omhoog. Vanaf 1 januari is niet meer 65 jaar de standaard, maar worden we geacht langer te werken, tot ons 67e levensjaar of nog langer. Als je voor begin 2013 je pensioen (vervroegd) in hebt laten gaan, kan dit eventueel nadelige gevolgen met zich mee brengen. Gelukkig kan de schade beperkt worden door een verruiming van de regels. Tot 1 januari 2016 kun je kiezen de zogenaamde ‘hoog-laagregeling’ die in het pensioen is opgenomen, te verruimen. Op deze manier kun je een AOW-gat dichten.

3. Geen premie, geen recht

Als je werknemer bent bij een werkgever, moeten beide partijen een pensioenpremie betalen voor het pensioen van de werknemer. De premie wordt echter niet altijd betaald door de werkgever. Gelukkig is de werknemer daarvoor goed beschermd, aangezien een pensioenaanspraak los staat van een wel of niet betaalde premie. Maar er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld als de premie opzettelijk niet wordt betaald. In dat geval geldt dan: geen premie betaald, geen recht op pensioen!

Uitbetalingen pensioen

Als u al met pensioen bent, dan zijn er in 2013 nog een zestal momenten waarop u uw pensioen op uw bankrekening gestort krijgt. De data die hieronder vermeld zijn, zijn de data waarop het geld uiterlijk op uw rekening gestort wordt. Als u geen gebruikt maakt van internetbankieren, dan kan het zijn dat u de acceptgiro met het gestorte bedrag pas na de onderstaande data in huis krijgt, omdat bij de data hieronder geen verzendtijd is bijgerekend. Als u wel gebruikt maakt van internetbankieren bestaat de kans dat het bedrag pas in de loop van de dag op de rekening gestort wordt. Even geduld dan dus!

  • 25 juli 2013
  • 24 augustus 2013
  • 25 september 2013
  • 25 oktober 2013
  • 23 november 2013
  • 21 december 2013

Conclusie

Sinds 1 juli 2013 zijn er een aantal wijzigingen  doorgevoerd in het pensioenreglement van pensioenfonds Zorg en Welzijn. De drie belangrijkste wijzigingen zijn: geen premie-inleg extrapensioen meer, geen premie, geen recht en AOW-gat dichten door verruiming regels. In 2013 wordt het pensioen nog op een zestal dagen uitbetaald.

Bron: Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Kijk voor meer informatie of het complete overzicht van het vernieuwde pensioenreglement op hun site, www.pfzw.nl

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden