Hoe profiteer je tijdens je pensioen van de overwaarde huis

Inleiding

Vele denken dat als een hypotheek is afbetaald en het pensioen is begonnen, er eenvoudig van de oude dag genoten kan worden. Immers, de hypotheeklasten zijn bij aflossing niet meer aanwezig en er is een groot krediet opgebouwd. Toch blijkt het in de praktijk lastig hiervan te genieten..en dat is toch logisch, het kapitaal zit grotendeels in het huis! Hoe ontstaan de problemen en hoe kan je deze oplossen?

Stappen

Hoe kunnen problemen ontstaan tijdens het pensioen?

Vanuit verschillende hoeken kunnen problemen ontstaan tijdens het pensioen. Gedacht kan alleen al worden aan de verminderde inkomsten die gepaard gaan bij het stoppen met werken. Bijvoorbeeld via het zogenoemde pensioensgat, waarbij 70% van de het laatstverdiende loon niet wordt gehaald met het pensioen (AOW+werknemerspensioen+lijfrente polissen etc).

Ook kan gedacht worden aan grotere uitgaven. Wanneer men meer tijd doorbrengt in de tuin is veelal de stap naar hoge investeringen in de tuin erg klein. Ook kunnen plezier(wereld)reizen waar lang naar is uit gekeken een grote aanslag zijn op het spaarkapitaal. Hoe gaat dit gefinancierd worden?

Grotere uitgaven kunnen ook ontstaan bij het ziek-worden van een van de partners. Onvoorziene ziekenhuiskosten die niet worden gedekt door de verzekering kunnen het pensioenskapitaal volledig opsnoepen. Of wat te denken aan andere familieleden/kleinkinderen die u ook niet te kort wilt laten komen aan het opgebouwde 'familiekapitaal'.

Hoe kan je nu beter omgaan met dit soort aanslagen op het 'zuurverdiende' kapitaal. Je hebt immers niet al die jaren hard gespaard om op water en brood te leven tijdens je pensioen. Aan de andere kant kan je ook geen behoefte hebben aan het afstoten van je inmiddels tot perfectie geinvesteerde woning.

Hoe kan je veilig extra geld vrijmaken tijdens je pensioen?

Er zijn vele financiele constructies denkbaar waarmee geld vrijgemaakt kan worden uit de afgeloste woning. Hierbij kan bij de keuze afgewogen worden tussen de hoeveelheid kapitaal dat wordt afgesnoept wordt en op welke wijze dat wordt gedaan:

  • De krediet pensioenshypotheek: u neemt geld op wanneer het u uitkomt en lost dit wel af
  • De opeet pensioenshypotheek: u neemt veel geld op dat u niet aflost; een deel gebruikt u voor het betalen van de rente
  • Het huis volledig verkopen: verzilverd wonen, u verkoopt het huis en tegen bepaalde voorwaarden blijft u erin wonen, zonder dat er meer zorgen gemaakt moet worden om onderhoud / huur of andere kosten.

Bij al deze financiele constructies kan u tijdens uw pensioen profiteren van de (over)waarde van het hypotheekvrije huis. U kan blijven wonen in de woning en u kan gebruik maken van extra vrijgekomen kapitaal op de momenten dat u wilt investeren.

De verschillende constructies hebben echter verschillende kenmerken. De juiste keuze laat zich kenmerken door:

een behoefte aan kapitaal op korte dan wel lange termijn dat nauw wordt ingevuld door de financiele constructie, waarbij kosten zo laag mogelijk zijn

De succes criteria die hiervoor gelden zijn

  • de grootte van de behoefte aan kapitaal
  • de tijdspan
  • de rentetarieven
  • overige kosten als administratieve kosten & advieskosten

Tips

Laat u zich altijd adviseren door een betrouwbare gecertificeerde expert. Een goede adviseur verdient zich in de praktijk terug!

Handige links

http://www.huismethypotheek.nl


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden