Hoe kom je in aanmerking voor de Voedselbank

Inleiding

Op een gegeven moment kun je zo erg in de financiële problemen komen, dat je zelfs geen geld meer hebt om dagelijks eten voor jezelf en/of je gezin te kopen. Ter bestrijding van deze (verborgen) armoede is de Voedselbank in het leven geroepen. Aan de ene kant worden gezinnen die in armoede leven geholpen en aan de andere kant gaat deze vorm van voedselhulp de verspilling tegen. In plaats van dat voedsel weggegooid wordt door supermarkten en dergelijke, geven ze het nu aan de Voedselbank.

De Voedselbank in het kort

De Voedselbank is een instelling die voor 100% op vrijwilligers draait. Deze vrijwilligers zetten zich dagelijks in om mensen die in armoede leven te helpen door middel van het geven van voedselhulp. Ze doen dit zonder er betaald voor te krijgen. De Voedselbank koopt geen voedingsmiddelen in en verkoopt ook geen voedingsmiddelen. Ze is volledig afhankelijk van donaties van voedingsmiddelen door bedrijven en dergelijke.

Korte geschiedenis van de Voedselbank

De eerste Voedselbank van Nederland werd in 2002 opgericht. Maar andere landen waren reeds eerder bekend met een Voedselbank. De allereerste Voedselbank werd in de Verenigde Staten opgericht. Later vond het idee van de Voedselbank zijn weg naar Europa en werd in Frankrijk in 1984 de eerste Voedselbank in Europa opgericht. In 1986 werd in België de eerste Voedselbank opgericht.

Sinds 2004 heeft de Nederlandse Voedselbank zich aangesloten bij de Europese Federatie van Voedselbanken, Eurofoodbank. Hierin worden inmiddels 17 Europese landen vertegenwoordigd.

Hoe kom je in aanmerking voor de Voedselbank?

Als particulier kun je niet zomaar naar de Voedselbank stappen om een voedselpakket af te halen. Je moet eerst aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo hangt het verkrijgen van een voedselpakket samen met het aangaan van een schuldhulpverleningstraject. De maximale duur van het verkrijgen van een voedselpakket is, net zoals de schuldhulpverlening, 3 jaar. Er zal periodiek gecontroleerd worden of iemand nog steeds in aanmerking komt voor een voedselpakket.

Als particulier kun je jezelf niet aanmelden bij de Voedselbank. Dit moet altijd gedaan worden door een hulpverlenende instantie als het Riagg, Maatschappelijk werk, specialistische thuiszorg, vluchtelingenhulp, en dergelijke. Wanneer je je bij één van deze instanties heb aangemeld, kunnen zij het aanmeldformulier invullen en opsturen naar de Voedselbank.

De Frogers en de Voedselbank

Medio 2008 kreeg de Voedselbank landelijk meer bekendheid door het programma 'FF geen cent te makken'. In dit programma stond het gezin van zanger René Froger en presentatrice Natasja Froger centraal en was te zien hoe zij een maand lang op bijstandsniveau probeerden rond te komen.

Na deze serie volgde een landelijke tv-actie ten bate van de Voedselbank. Deze actie bracht zo'n 2,4 miljoen euro, diverse goederen en vele nieuwe donateurs op.

Ook zorgde alle publiciteit rondom de Voedselbank ervoor dat de Voedselbank vele nieuwe aanmeldingen kreeg van mensen die gebruik wilden maken van de voedselhulp.

De kwaliteit van het voedsel

De Keuringsdienst van Waren heeft speciaal voor liefdadigheidsinstellingen richtlijnen opgesteld waarbinenn zij kunnen werken, zo ook de Voedselbank. Hiermee voldoen zij aan de Hygiëneverordening (EG) 852/2004. De Keuringsdienst van Waren kan hierop controles uitvoeren.

Tips

  • Via de huisarts kun je je laten doorverwijzen naar het Riagg of Maatschappelijk werk.

Links