Wat wil je weten over kortingen

Kortingen

Het is niet in alle gevallen gewenst voor een bedrijf om haar prijzen te veranderen. Dat geldt voor zowel de afnemers als de aanbieders. Voor de aanbieder is een prijs een strategisch instrument: de optimale prijs van een product of dienst hangt nauw samen met langetermijndoelen zoals winst of reputatie. Veelvuldige prijswijzigingen doorkruisen vaak deze doelstellingen en brengen vaak een verwarring terecht bij de koper. Daarom dient een bedrijf zorgvuldig te overwegen wanneer en waarom ze prijswijzigingen willen inzetten. Hieronder staan de soorten kortingen beschreven die een bedrijf kan toepassen.

Soorten kortingen

Prestatiekorting

Veel producten zijn voorzien van vaste prijzen. Toch geven fabrikanten af en toe een korting op de normale verkoopprijs. Dit soort kortingen blijven meestal beperkt tot introducitekortingen, tijdelijke aanbiedingen en inruilkortingen. Dit komt omdat veel kopers gevoelig zijn voor dit soort kortingen en hierdoor wordt de afzet vergroot. Op de business to business markt zijn kortingen echter vanzelfsprekend. Een belangrijk criterium bij de totstandkoming van de uiteindelijke prijs is welke marge de fabrikant de tussenhandelaren gunt. Deze marge dient als vergoeding voor de verkoopinspanning, transport, risico, financiering, service, voorraadvorming etc. Hoe hoog deze korting is, hangt niet alleen af van de functies of taken maar ook van de aard en de lengte van het verkoopkanaal. Naast een beloning voor werkzaamheden die kosten besparen, geeft een leverancier ook kortingen om de tussenhandel te beïnvloeden. Deze kortingen heten prestatiekortingen omdat ze fungeren als vergoeding voor extra prestaties van afnemers. Soms wordt de verkoopprijs achteraf verlaagd omdat de afnemer een bepaalde prestatie heeft geleverd. Dit worden bonuskortingen genoemd.

Betalingskorting

Een korting voor contante betaling wort een betalingskorting genoemd. Deze wordt gegeven wanneer klanten hun rekening binnen een bepaalde termijn of contant voldoen. Ondernemers proberen hiermee het incasso van hun vorderingen te versnellen om de rentabiliteit van het vermogen te verhogen.

Seizoenskorting

Om de verkopen van seizoensgevoelige producten beter te spreiden, kan een product de handel een seizoenskorting bieden. Deze korting wordt dan alleen buiten het drukke seizoen gegeven. Hierdoor bestellen meer afnemers vroegtijdig of in het naseizoen. Op deze manier kan de aanbieder zijn voorraad verkleinen doordat er minder grote wisselingen in de afzet zijn.

Kwantumkorting

Wanneer kopers een grote order plaatsen, krijgen ze vaak een hoeveelheidskorting, oftewel kwantumkorting. Over het algemeen geldt: hoe groter de bestelling, hoe groter het kortingspercentage. Het doel van een kwantumkorting is de klant meer te laten bestellen dan hij zonder korting zou hebben gedaan. De leverancier profiteert hiervan dankzij een verlaging van de voorraadkosten en verkoopkosten per eenheid product. Kwantumkortingen kunnen zowel enkelvoudig als cumulatief zijn. Bij een enkelvoudige kwantumkorting gaat de verkoper per bestelling na of de bestelling groot genoeg is om voor een dergelijke korting in aanmerking te komen. Bij cumulatieve kwantumkortingen wordt een bepaalde periode genomen om de korting te berekenen.

Groeikorting

Een groeikorting is een korting die samenloopt met de procentuele toename van de verkopen. Hoe hoger het aantal verkopen, hoe hoger de groeikorting.

Verkapte korting

Bij een verkapte korting is geen sprake van een 'echte' korting. De meest gebruikte vormen hierbij zijn een promotiebijdrage, speciale deal en een samenwerkingskorting.

Welke korting hanteren?

Veel bedrijven hanteren kortingen die passend bij een bepaalde situatie zijn. Er wordt voor gezorgd dat de korting voor zowel de verkoper als koper acceptabel zijn en het imago en de geloofwaardigheid van de aanbieder niet schaden.