Hoe kun je een incasso terugboeken

Inleiding

Er zijn verschillende manieren om online te betalen. Een van die manieren is door het afgeven van een automatische incasso. Dit wordt vooral voor kleinere bedragen gedaan. Maar wat nou als er misbruik wordt gemaakt van uw afgegeven incasso en er een veel te hoog bedrag wordt geincasseerd? Of nog anders, een bedrijf incasseert een bedrag zonder dat u ooit toestemming heeft gegeven voor deze incasso, wat kunt u dan doen? Dit artikel geeft antwoord op de vraag wat u kunt doen als er onterecht een incasso is gedaan op uw rekening.

Automatische incasso

Wat is een automatische incasso

Een automatische incasso is een betalingsvorm waarbij u een bedrijf of instelling toestemming geeft een bedrag van uw rekening te incasseren. U machtigt een bedrijf of instelling om een bedrag eenmalig of periodiek van uw rekening af te laten schrijven. Deze machtiging kunt u op twee manieren geven: door het ondertekenen van een machtigingsformulier of door middel van het afgeven van een telefonische machtiging. Deze telefonische machtiging moet wel schriftelijk aan u bevestigd worden, maar u hoeft geen handtekening te zetten.

Welke soorten automatische incasso bestaan er

In grote lijnen bestaan er vier soorten automatische incasso's. De eerste is de eenmalige automatische incasso, de tweede is de doorlopende automatische incasso algemeen, de derde is de doorlopende automatische incasso bedrijven en de vierde is de doorlopende incasso kansspelen. Belangrijk om te weten is dat de eenmalige automatische incasso, de doorlopende automatische incasso algemeen en de doorlopende incasso kansspelen telefonisch afgesloten kunnen worden. De automatische incasso bedrijven kan alleen schriftelijk worden afgegeven.

Onterechte incasso afgeschreven

Als er onterecht een bedrag geincasseerd wordt van uw rekening dan is dat natuurlijk een vervelende situatie maar gelukkig is dat niet het einde van de wereld. De regelgeving rond automatische incasso's is zo gemaakt dat de betaler beschermd wordt en niet de incasserende partij. Een onterechte incasso kunt u binnen 56 dagen (8 weken) terug laten boeken door uw bank. Mocht u deze termijn overschrijden dan zijn er nog steeds mogelijkheden om de incasso terug te boeken maar dat kost dan veel meer moeite. Banken zijn verplicht mee te werken aan een incasso als de termijn van 56 dagen nog niet verlopen is. Na deze termijn van 56 dagen kunt u nog schriftelijk bezwaar maken tegen een uitgevoerde incasso, dit kan tot en met 13 maanden na incasso.

Bijzonderheden

Tot slot nog wat bijzonderheden waar u rekening mee moet houden als het gaat om het terugboeken (storneren) van incasso's. Een doorlopende machtiging kansspelen kunt u niet terug laten boeken, u kunt natuurlijk altijd de doorlopende machtiging opzeggen. De terugboekingstermijn (storneringstermijn) van een doorlopende incasso bedrijven moet u binnen 5 dagen terug laten boeken.

Conclusie

U bent de baas over uw rekening en wat er mee gebeurt. U kunt weinig doen om misbruik van uw rekening te voorkomen, zeker wat betreft incasso's. Probeer voorzichtig om te gaan met uw bankgegevens online, u beperkt het risico daarmee. Tot slot is het sterk aan te bevelen om uw internetbankieren en/of bankafschriften regelmatig te controleren. Hoe eerder u een onterecht incasso opspoort hoe eerder u actie kunt ondernemen. Hoe eerder u actie onderneemt hoe groter de kans dat u succesvol actie kunt ondernemen, de terugboektermijn van doorlopende incasso bedrijven is slechts 5 dagen!

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden