Hoe interessant is een uitvaartverzekering

Inleiding

Rond deze periode van het jaar denken velen van ons nog meer aan hun dierbare overledenen én aan doodgaan dan gewoonlijk. Maar denken we daarbij ook aan de financiële gevolgen van een overlijden? En aan onze nabestaanden, die niet alleen met de emotionele naweeën, maar zéker ook met het prijskaartje ervan worden geconfronteerd? Hoe kunnen we nu deze financiële gevolgen van een uitvaart voor onze nabestaanden uitsluiten? En minstens even belangrijk: welk prijskaartje hangt er aan zo een uitvaartverzekering? Bieden alle verzekeraars, naast een financiële tussenkomst, ook nog andere diensten aan de verzekeringsnemer?

Denken aan financiële gevolgen

Doodgaan. Iedereen van ons wordt er vroeg of laat mee geconfronteerd. Dat we liever té vroeg dan té laat aan de financiële gevolgen ervan denken, wordt nu ook uitvoerig bewezen door het beschikbare cijfermateriaal. Inderdaad, uit de cijfers van recente onderzoeken blijkt dat een doorsnee uitvaart vandaag al gemiddeld zo'n 8000 euro kost. Bedenk hierbij dat bij een overlijden onmiddellijk alle bankrekeningen, gedurende zo'n twee maanden, automatisch worden geblokkeerd. Zo heeft men direct uitzicht op het probleem dat zich voor velen onder ons stelt. Daar blijft het spijtig genoeg niet bij, want ondertussen wees datzelfde onderzoek uit dat binnen amper enkele jaren, de kostprijs van een uitvaart gemakkelijk kan stijgen tot zo'n 13000 euro. Kan het in deze omstandigheden dan nog iemand verwonderen dat velen vandaag een (peperdure)lening moeten aangaan, om de uitvaart van hun nabestaande te bekostigen?

Wet is een uitvaartverzekering?

Het valt dan ook niet te verwonderen dat deze uitvaartverzekeraars een sterk groeiend aantal verzekeringsnemers in hun portefeuille tellen. Maar wat is nu precies zo een uitvaartverzekering en welke voordelen biedt ze de consument? Bleef zo een verzekering lange tijd beperkt tot de financiële kosten van een uitvaart, dan bieden vandaag steeds meer verzekeraars meer diensten aan om onze allerlaatste wens te vervullen en het definitieve afscheid zo waardig mogelijk te laten verlopen. Zo een verzekering wordt vandaag onder drie verschillende vormen aangeboden:de kapitaalsverzekering, een naturapolis of een combinatie van beiden.

Kapitaalsverzekering

Bij een kapitaalsverzekering wordt vooraf afgesproken hoe groot het bedrag is dat bij overlijden aan de begunstigde wordt uitbetaald. Dat bedrag wordt gebruikt voor het betalen van onze begrafenis of crematie en alles wat daarmee te maken heeft.De begunstigden zijn meestal de partner of de kinderen van de overledene. De begunstigde kan echter even goed een begrafenisondernemer zijn. Omdat de kosten van een uitvaart jaarlijks fors toenemen, doen we er goed aan te controleren of het verzekerde bedrag jaarlijks geïndexeerd wordt. Enkele uitvaartverzekeraars bieden jaarlijks ook een aandeel in hun winst aan. Een niet onaardig voordeel, dat aardig kan oplopen en jaarlijks bij ons verzekerd bedrag wordt geteld.

Naturapolis

Een tweede mogelijkheid is een uitvaartverzekering in natura. Hier wordt dus bij overlijden geen geld uitgekeerd. De betrokken begrafenisondernemer stuurt alle rekeningen door naar de verzekeraar, die zélf alles regelt. Dat gaat van de overlijdensberichten over de kist en de urne tot de begrafenisplechtigheid, de bloemen en de eventuele koffietafel. De verzekeraar kijkt er nauwlettend op toe dat alles naar de laatste wens van de overledene wordt uitgevoerd, zelfs de keuze van de kleding (zwart, wit...)en de voorkeurmuziek van de overledene.

Combinatie

Het is vandaag ook perfect mogelijk een combinatie van de twee voorgaande verzekeringsformules te onderschrijven. Naast een aantal vooraf afgesproken naturadiensten, keert de verzekeraar ook een kapitaal uit aan de begunstigde. Inderdaad, blijft er na de betaling van alle rekeningen nog een bepaald bedrag over, dan krijgt de begunstigde dit bedrag uitbetaald.

Verzekeringspremie

De premie die we uiteindelijk voor zo een uitvaartverzekering moeten neertellen, hangt hoofdzakelijk af van het verzekerde bedrag en van de leeftijd van de verzekeringsnemer bij het ondertekenen van de polis. Hoe jonger de leeftijd waarop men met dergelijke verzekering start, hoe kleiner de premie.Onderschrijft men als vijftigplusser zo'n verzekering, dan kiest men bij voorkeur deze verzekering te laten lopen tot zijn tachtigste verjaardag ipv de tot zijn vijfenzestigste. Op deze manier kan men de premie drukken. Deze premie kan men maandelijks, per kwartaal of jaarlijks betalen.

Levensverzekering

Men kan uiteraard ook kiezen voor een traditionele levensverzekering. We kunnen ook een bepaald bedrag opzij zetten, waarmee onze nabestaanden dan onze uitvaart kunnen betalen. Beleggen in een of ander bancair product is natuurlijk ook nog altijd mogelijk. Hier zal telkens ons geïnvesteerd kapitaal renderen. Dit hangt uitsluitend af van de gekozen formule, van het geïnvesteerde bedrag en van het risico die we daarbij willen nemen. Met een verzekering is men echter zéker dat onze uitvaart stipt verloopt volgens onze laatste wens. Via nabestaanden heeft men die zekerheid niet altijd.

Conclusie

Zo een uitvaartverzekeraar groeide de jongste jaren meer en meer uit tot een échte dienstverlener. Men kan uiteraard zijn uitvaart blijven regelen zonder uitvaartverzekering. Dan moet men wél op zijn nabestaanden kunnen rekenen om zijn laatste wens uitgevoerd te zien. Als de familie met elkaar echter niet zo best kan opschieten, is dat niet altijd even aangenaam... Een uitvaartverzekering geeft ons ongetwijfeld meer gemoedsrust. Of dit de verzekeringspremie waard is, moet iedereen voor zich uitmaken. Een niet onbelangrijk detail is ongetwijfeld dat vele verzekeraars de polis slechts na het betalen van zes (maandelijkse)premies laten ingaan. Anderen keren bij overlijden het verzekerde bedrag uit na de allereerste betaling.

Richtprijs: In ons voorbeeld is hij 58, zij 44 en twee kinderen van 6 en 7. Voor een verzekerd bedrag van 8000 euro moet dit gezin maandelijks 68 euro neertellen. De kinderen genieten gratis van de verzekering tot hun achttiende. Ze kunnen dan kiezen of ze de polis al dan niet verderzetten. Een achttienjarige moet voor een verzekerd bedrag van 8000 euro maandelijks 5 euro betalen, tot zijn 65ste. Zijn premie wordt wél aan zijn leeftijd aangepast.

Reacties (1)

Reageer
Rens2011 reageerde 9 jaar geleden
27 Aug 10:36
Is het niet zo dat een gewone kapitaalverzekering enkel uitkeerd op overeengekomen datum bij het in leven zijn van verzekerde persoon? Als je ook wilt uitkeren bij overlijden, is dat een zogeheten 'gemengde verzekering'.