GSM-contracten per 1 januari niet meer geregistreerd

Het BKR en de telecombedrijven

Nu het einde van het jaar 2010 dichterbij komt, komt ook de populaire datum 1 januari dichterbij. Dat betekent nieuwe gebeurtenissen. Een daarvan is het feit dat de drie grootste telecombedrijven in Nederland, (T-mobile, KPN/Telfort en Vodafone) per 1 januari 2011 de samenwerking met het BKR gaan staken. Klanten worden nu niet meer bij BKR geregistreerd. Het eigen telecomsysteem, 'Preventel', wordt wel doorgezet. Telecombedrijven kunnen zo onderling wel betalings-achterstandsinformatie uitwisselen. Kredietverstrekkers kunnen zo niet kijken of de klant een betalingsachterstand op de telefoonrekening heeft. De reden voor de telecom-bedrijven is 'de disproportionele gevolgen voor hun klanten'. Mensen met een kleine achterstand op een telefoonrekening hebben bij het aanvragen van een nieuw krediet veel last van de desbetreffende negatieve BKR-registratie, aldus een verklaring van de drie providers.

Wat is het BKR?

Het BKR, een afgekorting voor Bureau Krediet Registratie, is een stichting die consumenten tegen zichzelf in bescherming neemt. Het BKR verzorgt het CKI, het Centraal Krediet Informatiesysteem.

Veel deelnemers van het BKR zijn instanties die kredieten aan consumenten verstrekken. Bij een BKR-registratie (of: BKR-toetsing) kijkt een deelnemer van het BKR naar de leenhistorie van de kredietnemer. Alle gegevens in het BKR worden vijf jaar bewaard: een bank kan dus zien of u als consument de afgelopen vijf jaar bepaalde schulden hebt opgebouwd. Consumenten die dus al in de schulden zitten en nóg meer willen lenen, kunnen door dit systeem moeilijkheden krijgen bij het aanvragen van nieuwe kredieten. Wil je wel lenen, maar dan zonder het BKR: dan zul je bij geld lenen zonder BKR moeten kijken.

BKR betreurt het besluit

Het BKR in Tiel betreurt het besluit. Volgens hen neemt het risico op problematische schulden zo toe. Algemeen directeur van het BKR, Peter van den Bosch, stelt: 'Anders dan banken en financieringsmaatschappijen zijn telecom-aanbieders niet wettelijk verplicht om bij het BKR te registreren. Ik vind echter dat zij wel een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Er is een sterk verband tussen een betalingsachterstand op een telecom-contract en de kans op het ontstaan van nieuwe financiële problemen'. Uit een recent onderzoek van het BKR bleek dat consumenten met een achterstand op een telecomcontract 12 keer zo veel kans maken op nieuwe financiële problemen. De hoogte van de achterstand doet er dan minder toe. En eigenlijk is een telecomcontract te laat betalen, ook een vorm van geld lenen. Dat is dus nu geld lenen zonder BKR geworden.

'Bij 1 op de 3 Europese registratiebureau's vindt al registratie van telecomcontracten plaats'. Volgens Van den Bosch 'geeft dat aan hoe belangrijk dit is'. Energiemaatschappijen en woningcoörporaties hebben aangegeven dat zij wellicht ook samenwerking met het BKR willen. Onder andere het NIBUD, de Nederlandse Vereniging van Schuldhulpverlening (NVVK) en het Leger des Heils zijn groot voorstander geworden van meer inzicht in de BKR-gegevens. Daarom is het raar dat de telecombranche tegen deze ontwikkeling ingaat.

Woordvoerder Joost Galema van Vodafone merkte bij het onderzoek van het BKR (dat consumenten met een achterstand op een telecomcontract 12 keer meer kans maken op nieuwe financiële problemen) op dat de bijvangst bij de registratie heel groot is. Iets meer dan een kwart van de jongeren met een telecomschuld loopt ook tegen andere betalingsachterstanden op. Driekwart krijgt dus geen problemen. Volgens Galema lopen mensen met een kleine telecomschuld minder kans op financiële problemen dan mensen met een groter bedrag. 'Vodafone is daarom ook voorstander van een minimumbeedrag voor registratie bij BKR'.

CDA tegen het besluit

Het CDA is tegen het besluit van de telecombedrijven om de telecom-contracten niet langer te registreren bij het BKR. De christendemocratische partij wil dat de telecombedrijven het besluit terugdraaien. Anders moet het wettelijk verplicht worden, net als dat nu het geval is bij financieringsinstellingen en banken. Volgens het CDA moet er voor de kritiek van de telecombranche wel een oplossing te vinden zijn. Inmiddels afgeloste schulden zouden binnen een aantal jaar geschrapt kunnen worden van het BKR.