Vrouwelijke ambitie

Inleiding

Er wordt vaak beweerd door mannen dat vrouwen niet zo ambitieus zijn als mannen of zelfs helemaal niet ambitieus. Ja, als het om de hoogste positie in de hiërarchie gaat, dan zijn vrouwen niet zo ambitieus als mannen. Maar als je eerlijk kijkt naar ambitie en het uitlegt als de wens om iets te realiseren, dan zijn vrouwen vaak ambitieuzer dan mannen.

Ambitie

In zijn eenvoudigste vorm is ambitie niet meer dan de motivatie om iets tot een eind te brengen. Dan is de wens om de afwas af te maken al ambitieus. Helaas vinden veel mannen dat niet erg ambitieus. In hun ogen is ambitie de wens om door roeien en ruiten te gaan om de baas te
worden van jouw team of bedrijf. Of ambitie is de beste worden in wat je doet. Maar ambitie is zeker niet de wens om het schoonste huis te hebben of de liefste kinderen. Dat is niet ambitieus dat is wat hoort.

Maar voor vrouwen is ambitie wel de wens om het schoonste huis te hebben of de beste schoondochter te zijn. Vrouwen hebben bijvoorbeeld ook de ambitie om het best samenwerkende team te creëren, waar mannen zoiets hebben van:

Als alle teamleden maar hetzelfde doel hebben als het team, dan is dat voldoende om het best samenwerkende team te worden.

De vrouwelijke ambitie gaat in zekere zin altijd verder waar de mannelijke het eigenlijk altijd net voldoende vindt.

Redenen

Er zijn al veel redenen gegeven waarom vrouwen toch zoch anders zijn dan mannen. Zo hebben ze een brein dat anders werkt. Ze hebben een andere hormonale huishouding dan mannen. Ze
krijgen ook een andere opvoeding. Maar ze hebben ook andere ervaringen als ze opgroeien. Zelfs als ze volwassen zijn hebben ze andere ervaringen dan mannen. Misschien is het dus ook wel logisch dat de ambities die vrouwen ervaren anders zijn dan van mannen. Ze zijn in ieder geval veel omvangrijker dan die van mannen. Want mannelijke ambitie komt vaak niet verder dan twee of drie, terwijl vrouwen er makkelijk een stuk of tien op na kunnen houden.

Genetica

De belangrijkste reden die de ambitieuze houding van vrouwen het beste verklaart, is een genetische . In hun evolutionaire ontwikkeling hebben vrouwen geleerd dat je genen het alleen overleven als je ambitieus bent. Dus moet je de beste partner voor je genen selecteren, liefst zo gezond mogelijk en zoveel mogelijk gericht op overleven. Voor mannen is dat iets makkelijker, omdat ze hun genen kwijt kunnen bij meerdere partners. Dan komt je ambitie natuurlijk al snel wat lager te liggen. Je hebt tenslotte meer keuze als man en dat maakt het leven wel makkelijker.

Cultuur

Maar de genetica van de vrouw zal best een groot deel van de ambitieuze houding van de vrouw verklaren. Maar het is niet de enige verklaring. De mens is namelijk niet alleen maar zijn biologie, maar ook zijn cultuur. Zo wordt van vrouwelijk verwacht dat ze niet openlijk ambitieus zijn. Ze mogen ambitieus zijn via hun partner en hun
kinderen, maar zelf moeten ze toch vooral bescheiden zijn. Ze mogen zelfs ambitieus zijn via hun familie, als dat tenminste broers zijn, als ze zelf maar lief en aardig overkomen. Dat we tegenwoordig meer van vrouwen verwachten, betekent echter niet dat ze zich daarom op basis van hun ambitie mogen gedragen als mannen. Dus een ambitieuze vrouw, die graag directeur wil worden, moet dat toch vooral als vrouw doen en niet op een mannelijke manier. Die verwachting van een hoge ambitie in een lieve verpakking leeft niet alleen bij mannen maar ook bij andere vrouwen. Het zijn vaak eerder de vrouwen die een openlijk ambitieuze vrouw tot de orde roepen, dan mannen. Een gevolg van het feit dat vrouwen opgroeien in groepjes met andere vrouwen waar het tonen van persoonlijke ambitie gezien wordt als een afwijzing van de andere leden van de groep. Vrouwen leren dus al heel vroeg in hun leven dat ambitie verpakt moet worden in groepswenselijk gedrag.

Opvoeding

Hoewel het brein en de hormonen natuurlijk samenhangen met de genetische structuur die iemand heeft, wordt langzamerhand steeds duidelijker dat er ook nog zoiets bestaat als epigentica. De omgeving van iemand heeft invloed op de werking van iemands genetische samenstelling. Zo worden er in tijden van hongersnood bijvoorbeeld minder kinderen geboren. Zo stellen vrouwen die langdurig met elkaar samenwerken hun menstruatie cyclus op elkaar af. Zo krijgen vrouwen die langdurig bevriend zijn vaak in dezelfde periode kinderen. Allemaal gevolgen van het feit dat de genetica van ons lichaam reageert op zijn omgeving. Hoe dat dan werkt is weer een andere vraag, die ik hier niet ga beantwoorden.

Maar iemands omgeving heeft dus invloed op zijn genetische behoeftes, waarbij die behoeftes vertaald moeten worden in wensen en zich uiten in de samenstelling van de hormoon huishouding. Zo kan iemand genetisch dus een sterke ambitie hebben, maar omdat zij nooit geleerd heeft hoe ze die kan realiseren in haar omgeving heeft ze alleen maar het gevoel. Om ambitie te kunnen realiseren moet je dus ook leren hoe je dat binnen je cultuur kunt doen. Het is dus niet voldoende om ambitieus te zijn, je opvoeding en ervaring moet het je ook mogelijk maken om het te realiseren. Daarin ontbreekt het bij veel vrouwen natuurlijk ook, de opvoeding is juist vaak gericht op het onderdrukken van vrouwelijke ambitie.

Vrouwelijke ambitie

Als je echter een kwaliteits oordeel zou moeten geven over vrouwelijke ambitie, kun je stellen dat ze beter is dan mannelijke. Mannelijke ambitie kan dodelijk zijn. Als het doel de middelen
rechtvaardigd, dan gaan mannen sneller over lijken dan vrouwen. Bij het realiseren van vrouwelijke ambities speelt toch vaak mee dat in de toekomst de tegenpartij nog nodig zal kunnen zijn. Dat vrouwen toch meedogenloos kunnen zijn blijkt wel uit het feit dat ze veel makkelijker afscheid kunnen nemen van relaties dan mannen, zeker als de relatie bepaalde ambities die ze hebben in de weg staan. Zo zal een vrouw veel makkelijker vaarwel zeggen als ze het idee heeft dat haar partner geen kind wil, waar zij dit wel wil. Bij dat afscheid zal ze echter proberen om de andere partij niet teveel te kwetsen.

Aan de andere kant kan een vrouw die gehinderd wordt in haar ambitie, bijvoorbeeld als een man de scheiding aanvraagt in een huwelijk, daar heel gefrustreerd op reageren. Zeker als haar ambitie was om naar de buitenwereld toe het beeld te creëren van het perfecte gezin. Deze beschadigde ambitie kan er dan toe leiden dat een vrouw allerlei onwaarheden over de man verspreid. Van dat hij een slechte partner in bed was, wat voor veel mannen een belangrijke ambitie is, tot hij mishandelde of misbruikte zijn eigen kinderen of haar.

Ambitieus

Vrouwen zijn dus net als mannen ambitieus, ze zijn alleen anders ambitieus dan mannen. Dat betekent echter wel dat beide delen van het menselijke ras ambitie kennen, waardoor ze eigenlijk toch weer meer op elkaar lijken dan ze vaak denken.