Hoe ziet een perfect CV er uit

Inleiding

Voor iedereen die om de een of andere reden op zoek gaat naar een nieuwe job, is het samenstellen van zijn curriculum vitae (cv) het eerste wat hem/haar te doen staat. De inhoud van zo een cv is uiteraard erg belangrijk. Naast de inhoud van een cv, is zéker ook het uitzicht ervan van groot belang. Een overzichtelijk cv zal onze eventuele toekomstige werkgever meer aanspreken en hem ongetwijfeld aansporen ons cv ook écht te lezen. Via een duidelijk gestructureerd cv, zal deze potentiële werkgever ook veel vlugger datgene vinden wat hij in zo een cv zoekt. Maar hoe ziet er nu zo een perfect cv uit, en met welke tips en raadgevingen houden we bij voorkeur rekening om van ons cv een succes te maken?

Belangrijkste informatie niet vergeten

Bedenk bij het samenstellen van je curriculum vitae dat, zeker in de bedrijfswereld, tijd erg duur is. Het heeft dan ook geen enkele zin ons cv nodeloos te rekken dan noodzakelijk is. Een cv dat langer is dan twee A-4 pagina's moet dan ook ten allen prijzen vermeden worden. Hebben we onvoldoende ervaring achter der rug, hou het dan toch bij de essentie, ook al lijkt je cv voor jou dan te kort. Hebben we integendeel al heel wat ervaring en dus in onze cv veel te vertellen, dan beperken we ons bij voorkeur tot de belangrijkste informatie. Zorg er inderdaad voor dat je cv nooit méér bedraagt dan twee bladzijden. Is ons cv langer, dan is de kans erg groot dat de personeelsverantwoordelijke van het bedrijf waar we solliciteren toch niet alles zal lezen.

Titels en tussentitels brengen duidelijkheid

We gebruiken in ons cv bij voorkeur sprekende titels en tussentitels die door de lezer van ons cv goed te onderscheiden zijn. Door het gebruik van titels en tussentitels, brengen we ongetwijfeld meer structuur en dus ook meer duidelijkheid in ons cv. Met het gebruik van titels en ondertitels zullen werkgevers of personeelsverantwoordelijke vlugger de opbouw van ons cv begrijpen, en kunnen ze specifieke informatie waar ze in de eerste plaats naar op zoek zijn, ook veel vlugger terug vinden. Belangrijke woorden en termen waarrond je cv is opgebouwd, zetten we bij voorkeur in een ander lettertype, of bijvoorbeeld in vet gedrukte tekst. Kies ook hier voor de gulden middenweg. Overdrijving, ook met het kiezen van kernwoorden, heeft uiteindelijk het tegenovergestelde effect.

Zorg voor duidelijkheid

De bedoeling van een cv is in de eerste plaats duidelijkheid scheppen. Duidelijkheid over ons beroepsverleden en vaardigheden. Dat doen we door voor een zo duidelijk mogelijke lay-out van ons curriculum vitae te zorgen. Kies hierbij in de eerste plaats voor een duidelijk leesbaar lettertype. Het belang van een duidelijk cv is erg groot. We moeten er dan ook met alle beschikbare middelen voor zorgen dat alles goed opvalt en onder de aandacht van de personeelsdirecteur komt. Zorg er steeds voor dat je cv en je motivatiebrief één duidelijk geheel vormen. Geef de voorkeur aan een veel gebruikt standdaardlettertype. Plaats je naam en je contactgegevens steeds bovenaan in de hoofding van je cv. Op die manier vallen je persoonlijke gegevens onmiddellijk op. Herhaal deze persoonlijke gegevens bovenaan ieder blad, zodat de personeelsverantwoordelijke niet achter je gegevens moet zoeken wanneer hij je wil contacteren. Gebruik een neutrale lay-out bij het samenstellen van je cv en gebruik bij voorkeur geen kleur. Solliciteer je voor een creatieve functie, dan kan een originele en kleurrijke lay-out, uiteraard wel. Geef je cv overal dezelfde structuur en wees steeds consequent, zowel op het vlak van de inhoud als van de lay-out van je cv.

Overdrijven is nooit goed

Kies bij het samenstellen van je cv voor de gulden middenweg. Overdrijven in om het even welke zin, is nooit goed. Zorg er in de eerste plaats voor dat alle gegevens in je cv ook kloppen, en dat het er mooi en dus goed leesbaar uitziet, zodat diegen die voor de recrutering instaat bij het lezen van je cv al min of meer weet welk vlees hij met jou in zijn kuip heeft.