Algemene Voorwaarden - de totstandkoming

Totstandkoming Algemene voorwaarden

In dit tweede artikel uit deze serie, over de totstandkoming van Algemene Voorwaarden. Wie bepalen dat en kunnen we zonder? Het was al duidelijk dat ze er zijn om de wederzijdse rechten en plichten te bepalen en dat er enige vrijheid is in het opstellen van Algemene Voorwaarden. Maar wie of wat zorgt er voor dat het redelijk blijft?

Brancheverenigingen

Naast de wet zijn er ook brancheverenigingen. Deze partijen houden bij wat er zoals speelt in hun branche. Waar lopen bedrijven en consumenten tegenaan en hoe kan dat worden opgelost, zijn vragen die regelmatig voorbij komen. Vervolgens worden indien nodig, de Algemene Voorwaarden voor een komend boekjaar aangepast, aangevuld en vastgesteld.

Kunnen we zonder?

Zonder regels zou iedere ondernemer zijn eigen regels (moeten) bepalen. Gelukkig is er de wet en zorgen brancheverenigingen, overkoepelende organisaties en geschillencommissies, in overleg met elkaar, grotendeels voor een gereguleerde vorm van dienstverlening. Een voorbeeld-situatie waarbij Algemene Voorwaarden van pas komen;

Voorbeeld: eigendomsvoorbehoud

Stel je hebt goederen aan een klant geleverd. In jouw Algemene Voorwaarden heb je bepaald dat deze goederen pas eigendom van de klant worden, nadat de klant de betreffende facturen heeft betaald. Je hebt dan onder eigendomsvoorbehoud geleverd. Mocht je klant failliet gaan voordat hij de goederen heeft betaald dan kun je de goederen terugvragen bij de curator.

In het geval je geen eigendomsvoorbehoud hebt afgesproken kun je de goederen derhalve niet terugvragen en kun je aansluiten in de vaak lange rij van concurrente crediteuren. Je zult dan de vordering als oninbaar moeten afboeken, waardoor jouw schade behoorlijk zal zijn.

We kunnen niet zonder, en bij sommige situaties en omstandigheden is de wet al niet eens nodig. Namelijk bij Zelfregulering.

Zelfregulering - De SER

De manier van hoe om te gaan met bepaalde situaties en omstandigheden zonder dat de wet hoeft te worden aangepast, wordt zelfregulering genoemd. Daarvoor is er onder andere de SER: Sociaal-Economische Raad. De SER adviseert de Nederlandse regering over de hoofdlijnen van het te voeren (sociaaleconomisch) beleid. De SER is een adviesorgaan van ondernemers, werknemers en onafhankelijke deskundigen.

De SER wil een bijdrage leveren aan maatschappelijke overeenstemming over nationale en internationale onderwerpen op sociaal-economisch terrein. De SER streeft hierbij naar kwaliteit en draagvlak: hoge deskundigheid in combinatie met breed gedragen overeenstemming en steun in de samenleving.

De website van de SER vertelt ons: “De SER moet volgens de Wet op de bedrijfsorganisatie niet alleen de bijzondere belangen behartigen van het bedrijfsleven (zowel werkgevers als werknemers), maar ook het bedrijfsleven stimuleren om altijd het algemeen belang in het oog te houden. Daarom houdt de SER zich ook bezig met het toezicht op de naleving van fusiegedragsregels en met zelfregulering op consumententerrein .“

Zelfregulering op consumententerrein

De SER helpt ondernemers- en consumentenorganisaties bij hun onderhandelingen over evenwichtige algemene voorwaarden. Dit zijn de 'kleine lettertjes' die ondernemers hanteren bij de verkoop van goederen of diensten aan de consument. Bij onenigheid hierover kunnen consumenten naar een geschillencommissie. In deze commissies, die in steeds meer branches verschijnen, zitten ondernemers én consumenten. Ze krijgen ondersteuning vanuit de SER. Kortom, bedrijven zelf, brancheverenigingen, overkoepelende organisaties en de SER bepalen samen de wederzijdse rechten en plichten welke in de Algemene Voorwaarden komen te staan. Regels die moeten, regels die mogen en regels die niet mogen. Uiteraard heeft de politiek daar ook inspraak in, maar is vaak niet nodig.

Conclusie

Algemene Voorwaarden zijn niet verplicht maar wel nodig. Een alternatief voor aanpassing in de wet, is zelfregulering, waarbij de wet niet nodig is om de wederzijdse rechten en plichten in op te nemen. Het betreft met name omgangsregelingen en gedragscodes.

Lees ook:Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden