Algemene Voorwaarden - de basis

Algemene Voorwaarden (1)

Een van de meest ongelezen documenten, met vaak onbegrijpelijk termen, is het document waarin voorwaarden staan, de Algemene Voorwaarden. In dit eerste artikel uit deze serie, leg ik de basisbeginselen uit. Wat zegt de wet, wat moet en mag er in staan, ofwel, hoeveel vrijheid heb je in het zelf opzetten van Algemene Voorwaarden?

Algemene Voorwaarden

Wat moeten we ermee?

Wat zijn Algemene Voorwaarden?

Om de wederzijdse rechten en plichten te bepalen, bijvoorbeeld tussen bedrijf en klant, moeten regels worden opgesteld. Deze regels zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden. Voornamelijk bedoeld om meer duidelijkheid te geven in de regels, maar vooral om conflicten te voorkomen.

Voor wie?

Bedrijven en klanten hebben te maken met Algemene Voorwaarden. Wanneer bijvoorbeeld een koopovereenkomst wordt afgesloten, kunnen onduidelijkheden en conflicten worden voorkomen.

De Wet

Algemene Voorwaarden zijn niet verplicht. Echter, de wet stelt 2 eisen;

  • Redelijke mogelijkheid

De wederpartij moet een redelijke mogelijkheid krijgen om kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden (de zogenoemde informatieplicht). De tegenpartij moet instemmen met deze Algemene Voorwaarden. Het is dus van belang, dat de tegenpartij te allen tijde inzicht heeft gehad (heeft kunnen hebben) in de gestelde Algemene Voorwaarden. Veel ondernemingen lossen dit op, door de Algemene Voorwaarden (met een verwijzing) standaard te vermelden op offertes, contracten en tegenwoordig ook op website.

  • Onredelijk bezwarend

De inhoud van Algemene Voorwaarden mag niet onredelijk bezwarend zijn voor de wederpartij. Bij het opstellen van Algemene Voorwaarden, moet men ook bewust zijn van de zogenoemde wettelijk vastgelegde Grijze en Zwarte lijst. Op de zwarte lijst staan zaken die niet toegestaan zijn om op te nemen in deze voorwaarden. De grijze lijst zijn zaken die door het gerecht als "onredelijk bezwarend" kunnen worden beschouwd.

Dwingend Recht - Wettelijke dwingende bepalingen

Onder dwingend recht verstaan we de bepalingen in de wet waar partijen onderling niet van af kunnen of mogen wijken bij het aangaan van een overeenkomst. Dit is overigens niet hetzelfde als de zwarte lijst waar zaken op staan die verboden zijn om te vermelden in de Algemene Voorwaarden.

Inhoud

De inhoud bevat vaak veel moeilijke en onbegrijpelijke termen. Hier is het nodige om te doen geweest in de diverse consumentenprogramma’s. Veel bedrijven beloofden meer duidelijkheid, echter in de praktijk komt het nog steeds vaak voor. Wanneer je Algemene Voorwaarden wilt opstellen, is het verstandig om dit te voorkomen en dus zaak om de teksten te verduidelijken naar begrijpelijke taal.

De Algemene Voorwaarden die je opstelt dienen aan te sluiten bij de feitelijke gang van zaken binnen jouw bedrijf en/ of branche, het is daarom helemaal niet vreemd om in dit opzicht de kunst van anderen af te kijken, de KvK-site aan te wenden, of contact op te nemen met jouw brancheorganisatie. Zaken die meestal in de Algemene Voorwaarden kunnen staan zijn:

  • Offerte (vrijblijvend of niet, termijn voor aanvaarding)
  • Transport (wie betaalt transport, verzekering, invoerrechten)
  • Levertijd (overmacht)
  • Betaling (betalingstermijn, incassokosten, rente)
  • Eigendomsvoorbehoud (eigendom gaat pas over na betaling)
  • Garantie (zo ja, onder welke voorwaarden)
  • Afwikkeling van geschillen (rechter of arbitrage)
  • Aansprakelijkheid (beperking, hoogte schadevergoeding)

Je doet er te allen tijde verstandig aan, om de opgestelde Algemene Voorwaarden te laten controleren door een juridisch adviseur. Beter voorkomen dan genezen.

Lees ook:

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden