Algemene Voorwaarden - het toepassen

Toepassen van Algemene Voorwaarden

In dit derde artikel uit deze serie, over het toepassen van Algemene Voorwaarden. Wanneer en op welke manier kun je deze aanleveren?

Hoewel het niet nodig is om te controleren of de wederpartij dit heeft aanvaardt of zelfs gelezen, zijn ze toch altijd van toepassing. Er is wel een verplichting, namelijk de informatieplicht. In de wet staat dat er een redelijke mogelijkheid moet worden geboden om kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden. Dit heet ook wel Ter beschikking stellen

Wanneer

Op welk moment attendeer je de wederpartij op de Algemene Voorwaarden? Voor of bij het sluiten van de overeenkomst moeten de Algemene Voorwaarden ter beschikking worden gesteld op een zodanige wijze dat de wederpartij de voorwaarden kan inzien of meenemen voor latere inzage.

Winkel

Tijdens het afrekenen in een winkel in de stad, zal je vast nooit gehoord hebben of je de voorwaarden wilt inzien of meenemen. Dit zou bovendien een lange wachtrij veroorzaken en dus veel irritatie. Je kunt deze voorwaarden natuurlijk wel altijd opvragen. Vaak wordt je verwezen naar een telefoonnummer of website.

Internet

De Algemene Voorwaarden op internet moeten voor of bij het sluiten van de overeenkomst kunnen worden ingezien of opgeslagen voor latere inzage. We hebben dan te maken met websites maar ook met email. In de email staat dan minstens een link naar de voorwaarden of is als bijlage meegestuurd. De email is dan vaak nog een offerte. Ook kan in de bijlage een offerte staan als document waarin wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden.

Website

Op een website, bijvoorbeeld een webwinkel, is het eenvoudig om de Algemene Voorwaarden te plaatsen en aan te bieden. Vaak staat aan de onderkant van een webpagina een verwijzing ernaar. Bij het sluiten van een overeenkomst kun je daar dan naar verwijzen. Soms is het mogelijk om op een formulier aan te vinken, dat je akkoord gaat met deze voorwaarden. Dan heb je prima aan je plicht voldaan.

Aanvullende voorwaarden

Wanneer je de standaard Algemene Voorwaarden gebruikt van bijvoorbeeld de branchevereniging, dan kun je daar voorwaarden aan toevoegen. Mits deze niet in strijd zijn met de wet. De Zwarte lijst, geeft regels die je niet mag gebruiken. Deze lijst is te vinden via de KvK website. Ook heb je te maken met wettelijke dwingende bepalingen. Dit zijn regels waarvan niet van mag worden afgeweken en staan dus vast in de wet.

Een voorbeeld is wanneer iemand de garantie op een product wilt verlagen, terwijl er een wettelijke garantie is vastgesteld. Dit is product- en dienst-afhankelijk. Wel toegestaan, vaak aangegeven in een regelement is bijvoorbeeld;

  • Het plaatsen van beledigende en aanstotende teksten verboden. Wij behouden het recht om het account te verwijderen.
  • De pashouder mag maximaal één product tegelijk huren voor eigen gebruik. Het is de pashouder niet toegestaan een product voor iemand anders te huren en of ter beschikking te stellen.

Note : Wanneer je verzuimt om de wederpartij de mogelijkheid te bieden kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden, dan zijn deze vernietigbaar. Dit betekent dat de wederpartij de Algemene Voorwaarden ongeldig kan verklaren. Behoudens het feit dat de wet enige houvast biedt voor in dit geval, de ondernemer.

Met andere woorden, de ondernemer kan terugvallen op bijvoorbeeld een regel in de wet welke hem of haar beschermd. Dit kan bijvoorbeeld zijn, het afnemen van producten waarbij hygiëne een rol spelen. Dit soort producten kunnen nagenoeg nooit worden geruild of teruggenomen. Tenzij er een defect, vroegtijdige bederving of anderszins aan de orde is.

Conclusie

Algemene Voorwaarden hoeven niet gelezen te worden, maar er bestaat wel een informatieplicht, wat betekent dat er op enige wijze op deze voorwaarden moet worden gewezen. Daarnaast is er het Ter beschikking stellen. Dat er dus een redelijke mogelijkheid moet worden geboden om kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden. Er zijn diverse mogelijkheden om daar aan te voldoen. Aanvullende voorwaarden kun je toepassen wanneer deze niet in de standaard voorwaarden staan, en is meer toegespitst op specifieke diensten.

Lees ook:Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden