Wat is sociale innovatie

Inleiding

Sociale innovatie is ontstaan vanuit onderzoek in en over organisaties, de rol van organisaties in de maatschappij en de rol van mensen binnen organisaties. Organisaties kan je hier lezen als bedrijven, instanties en overheden. Echter kan je het ook betrekken op organisaties en burgers, of burgers onderling.

Definitie sociale innovatie

Sociale innovatie is dus eigenlijk niets anders dan innovatie op het sociale vlak. Dit kan je betrekken op de organisatie zelf intern, maar ook op het gebied buiten de organisatie extern, dat waar de organisatie betrekking op heeft.

Rol van Sociale Innovatie

Sociale innovatie heeft een rol, als je kijkt naar organisaties dan heeft een organisatie:

  • personeel in dienst vaak afkomstig uit en/of woonachtig in de omgeving (en is afhankelijk van o.a. opleidingen, samenstelling van bevolking)
  • een afzet gebied rondom de organisatie zelf, soms zelf internationaal (economisch)
  • een inkoopgebied rondom de omgeving
  • te maken met transportfaciliteiten op de lokatie en is hier afhankelijk van
  • een economisch effect op de omgeving.
  • te maken met regels uit deze omgeving(o.a. milieu, juridisch)

Als je deze zaken bij elkaar stopt kan je zeggen dat een organisatie een rol heeft in zijn omgeving, de organisatie is afhankelijk van zijn omgeving.

het ontstaan van sociale innovatie en de voordelen

Vanaf de jaren 90 wordt de term innovatie steeds belangrijker als strategisch instrument.

De omschrijving die men destijds toedichtte aan het woord http://innovatie.2link.be@@innovatie wordt mooi verwoord in het Nationaal Onderzoek Verandermanagement: Introductie nieuwe systemen of technologie, door ICT aangedreven verandering, innovaties van product en/of service al of niet in combinatie met nieuwe businessconcepten.

In het jaar 2004 schreef Prof. Henk Volberda de essay ‘Rethinking the Dutch Innovation Agenda: Management and Organization Matter Most’ en vroeg hiermee aandacht voor een ander aspect van innovatie, namelijk sociale innovatie. Uit zijn onderzoek (Volberda e.a., 2005) blijkt dat slechts 25% van het innovatiesucces binnen Nederlandse organisaties wordt bepaald door R&D-investeringen, en 75% door slim te werken en flexibel te organiseren.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden