Wat een administratie

Geregistreerd

Administratie

In een artikel van Stoffel over digitale erfenissen , stipt hij een belangrijk punt aan. We hebben tegenwoordig zoveel op internet staan, dat we een plan moeten hebben voor al die informatie als we het tijdelijke verwisselen voor het eeuwige. Maar een nog groter punt dat hij aanstipt is dat we ons overlijden tot een taboe hebben verklaard. We denken dus liever niet na over wat ons overlijden tot gevolg heeft. Maar wat het artikel van Stoffel eigenlijk duidelijk maakt is dat we zowel in de virtuele als materiële wereld een administratieve belasting voor onze nabestaanden creëren. Iets wat eigenlijk in tegenspraak is met wat we zeggen als we zeggen dat we onze kinderen niet met onze problemen en schulden willen opzadelen.

✟ Index

Administratie

Vanaf de dag dat een mens in Nederland geboren wordt, wordt er een administratief spoor aangelegd. Zo wordt onze geboorte vastgelegd met naam en toenaam en woonplaats in het register van de gemeente waar we geboren zijn. We kunnen dus tot de dag van onze dood opvragen waar we geboren zijn. Helaas heb je deze informatie alleen nodig als je wilt bewijzen dat je in Nederland geboren bent. Vervolgens hebben we een paar jaar niets te doen met de Nederlandse overheid in welke van haar hoedanigheden dan ook.

✟ Index

Gezondheidszorg

Gezondheidszorg
In plaats van de overheid hebben we na onze geboorte te maken met de Nederlandse gezondheidszorg, die er alles aan zal doen dat we niet overlijden voordat we een flinke administratie hebben opgebouwd. Dus we zien kraamverzorgsters, huisartsen, kinderartsen, kno specialisten, verpleegkundigen, consulenten van consultatiebureaus, die alles wat afwijkt registreren en bewaren tot we dit ondermaanse weer verlaten hebben. Als je geluk hebt, dan gaat alles over je verloren als je huisarts van computersysteem verandert. Als je pech hebt dan zal iedereen in de Nederlandse gezondheidszorg tot in lengte van dagen kunnen zien wat je allemaal hebt gehad vanaf je geboorte.
✟ Index

Onderwijs

De volgende administratie waarin je terecht komt is die van het onderwijs. Nu doe je nog steeds niet veel aan registeren, maar je hebt wel weer te maken met de overheid. Want alle scholen die je bezoekt registreren je aanwezigheid en geven die door aan de overheid. Ze moeten wel, omdat ze anders geen geld krijgen om je les te geven. Vervolgens als je het lang volhoudt in het onderwijs, tot en met de universiteit, dan ben je er van gegarandeerd dat tot in lengte van dagen geregistreerd zal staan dat je een universitaire titel hebt verworven. Wat misschien wel handig is als je je diploma kwijtraakt.

✟ Index

Legitimeren svp

Nu kom je weer terug bij de overheid. Je loopt ondertussen al jaren met een Burger Service Nummer. Misschien heb je er al gebruik van gemaakt toen je tijdens zomervakanties werkte. Misschien heb je het gebruikt toen je zonder je ouders op vakantie wilde en een paspoort nodig had. In ieder geval ben je nu weer terug bij die ietwat bemoeizuchtige en registratie gretige
Paspoorten
overheid. Maar het is je dus gelukt om zo’n kleine tien jaar uit de klauwen van die overheid te blijven als je geluk hebt gehad misschien zelfs wel veertien jaar, want vanaf je veertiende ben je verplicht om je te kunnen legitimeren. Wat overigens niet betekent dat ze je niet konden volgen. Ze hebben tenslotte voortdurend geweten op welke school je ingeschreven stond. Of je daar ook aanwezig was, is een andere zaak.

Maar je komt nu van school en gaat werken en je moet je legitimeren. Bij alles wat je nu doet en waar men je niet kent moet je een identiteitsbewijs hebben. Wil je een bankrekening openen of geld lenen, svp een kopie van een geldig identiteitsbewijs. Gaat u stemmen, dan liefst een ID dat niet langer dan zes maanden verlopen is. Wilt u een rijbewijs, bewijs maar dat u bent wie u zegt dat u bent. U wilt een woning huren of kopen, best hoor als u zich maar kunt legitimeren. U begint uw eigen zaak waar is uw legitimatie. Waarbij u meteen weer op een nieuwe plek geregistreerd bent, de kamer van koophandel. Met uitzondering van een paar plekken, wordt overal ook nog eens een kopie van uw ID bewaard, dus uw gegevens liggen op nogal wat plekken voor het grijpen. Misschien wordt het tijd voor een digitaal ID, dat alleen toegankelijk is met een door uzelf gemaakte code in combinatie met de code van het registrerende orgaan. Dat zou een boel papier besparen en kopieerwerk.

✟ Index

Registeren

Naast al die plekken waar u zich moet legitimeren, zijn er ook nog massa’s plekken waar u alleen maar wat naam-, adres- en woonplaatsgegevens hoeft te registeren. Wat te zeggen van: de krant, tijdschriftabonnementen, de sportschool, de vereniging, het reisbureau, de klantenkaarten, de internetaansluiting, uw energieleverancier, de kabeltelevisie.

Maar wat tegenwoordig nog aparter is, vergeleken met voor 1990, is waar Stoffel het over heeft. U heeft tegenwoordig ook nog allerlei sociale netwerken op internet waar u lid van bent en waar u informatie over uzelf heeft geregistreerd. Sommige mensen doen mee aan ieder netwerk dat op internet te vinden is. Anderen beperken zich tot vrienden en werk. Sommige mensen registreren zich alleen op sociale netwerken die met hun hobbies te maken hebben, anderen zitten op fora, hobby sites, sociale netwerken als twitter en facebook en houden een blog bij.

✟ Index

Bestaan we wel

We hebben het dus maar druk met registeren. Je zou bijna gaan denken dat we bang zijn niet te bestaan als we niet ergens geregistreerd staan. Als er niet ergens een papieren of digitaal spoor van ons bestaat dan bestaan we niet zou je bijna kunnen gaan geloven. Maar dat is natuurlijk niet waar.

Wat er is gebeurd, is dat we niet meer geloven dat het mogelijk is om te bestaan zonder al die hulpmiddelen. We kunnen niet meer leven zonder auto, kranten en tijdschriften abonnementen, zonder internetaansluiting of televisie. Dat we om die hulpmiddelen te mogen gebruiken ons moeten registeren, dat nemen we dan maar op de koop toe. Waarbij we helemaal blij worden als er tegenover die registratie bijvoorbeeld ook nog eens kortingen staan op onze aankopen in de winkels waar we onze klantenkaart halen.

✟ Index

Eng

We zouden waarschijnlijk schrikken van alle plekken waar we geregistreerd staan, als we ze op een rijtje zouden zetten. Maar gelukkig doen we dat niet. Nee dat laten we lekker over aan onze kinderen of zij die onze boedel mogen opruimen als wij komen te overlijden. Want zelf gaan we er echt niet over nadenken hoe we er voor kunnen zorgen dat onze erfenis, echt of virtueel, zo
Grafzerken
eenvoudig mogelijk is op te ruimen. Hoeveel mensen hebben een overzicht van al hun abonnementen op een voor anderen eenvoudig toegankelijke plek? Ja, sommige van die mensen die op hun facebook pagina schrijven waar ze allemaal lid van zijn. Maar ja, dan weet je alleen maar waar iemand allemaal lid van is, niet hoe je die registraties moet beëindigen. Het wordt dus echt tijd voor een digitaal registratiepunt, waar je iedereen naar toe kunt sturen die iets van je wil weten. Maar nog veel belangrijker, waar je je huisarts naar toe kunt sturen, nadat hij je dood verklaard heeft, zodat iedereen die dat moet weten ook meteen weet dat je dood bent. Dat voorkomt ook al dat gehannes met doorlopende abonnementen, geblokkeerde bankrekeningen en verspilde uren van smeken, dreigen en slijmen om duidelijk te maken dat de geregistreerde dood is.

Het enige wat we natuurlijk nog moeten doen is al die criminelen die er belang bij hebben om mensen dood te laten verklaren op te voeden tot eerzame burgers. Om te voorkomen dat ze gaan inbreken in dat systeem om iedereen dood te verklaren, al was het alleen maar voor de leuk of om hun schuld tegenover de maatschappij te laten verdwijnen. Want een dooie kan nu eenmaal niet meer gestraft worden voor zijn daden.

✟ Index

Andere aanpak

Misschien is er een nog betere aanpak dan zo’n centraal digitaal registratiepunt van je administratieve spoor met alle gevaren van dien. Misschien moeten we al die mensen die regels zien als iets absoluuts heropvoeden. Al die machtswellustelingen die dom de regels toepassen alsof regels er zijn voor zichzelf en niet om het leven makkelijker te maken. Misschien moeten we deze regelneven gaan leren wat de echte waarde is van regels.

✟ Index

Extra

Afbeeldingen

Administratie door doctor_bob

Gezondheidszorg door wax115

Paspoorten:

Brits door ukhomeoffice
Jamaica door Peterjon Smith
BRD door Phelyan Sanjoin
VS door Cynthia vM
Australië door Josh Stewart
Canadees door 24oranges.nl
Japan door kobakou
Mauritius door OmarC
Tsjechië door lipár
Zwitsers door
Qatar door banoootah_qtr
Singapore door megan soh
Mexicaans door Daniel Iván
Iers door Timothy Greig

Grafzerken door jimmedia

Index van koppen

® Geregistreerd
✍ Administratie
✙ Gezondheidszorg
✎ Onderwijs
☑ Legitimeren svp
☒ Registeren
☕ Bestaan we wel
☠ Eng
↻ Andere aanpak
⇶ Extra
❝ Afbeeldingen
✟ Index van koppenReacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden