Bereik je fitnessdoelen SMART

Ben jij een van die mensen die met enige regelmaat zichzelf voorneemt om weer in vorm te komen? Maar om wat voor reden dan ook, lukt het niet om dat doel te bereiken. Misschien kun je de strategie aanpassen om deze fitness-doelstellingen wel te bereiken. Een bewezen effectieve manier om doelen te stellen is met behulp van de SMART-doelstellingen-methode. Deze methode zal je helpen om vage ideeën om te zetten in realiteit.

SMART doelstellingen-methode

Specifiek

Wat wil je bereiken? Kies specifieke doelstellingen waarvoor je een programma kunt ontwikkelen. De doelen moeten specifiek aangeven wat moet worden bereikt. Zij moeten gemakkelijk te begrijpen zijn en mogen niet dubbelzinnig zijn of voor interpretatie vatbaar. Bijvoorbeeld, in plaats van te vermelden dat je je conditie wilt verbeteren, stelt je een specifiek doel om elke dag 30 minuten te lopen.

Meetbaar

Kortetermijnresultaten zijn gemakkelijker meetbaar dan lange-termijndoelstellingen. Daarom doe je er goed aan de lange-termijndoelstellingen onder te verdelen in stukken. De doelen moeten meetbaar zijn, zodat er geen twijfel over de vraag is of je ze bereikt. Met meetbare doelen kun je ook je vooruitgang evalueren. Zo zou je je procent in lichaamsvet en lichaamsgewicht kunnen meten, maar ook kunnen controleren hoe je broek past.

Actie georiënteerd

Start vandaag nog met het opschrijven van je fitnessdoelen die in je hoofd zweven. Maak een uitgebreide lijst van alle doelstellingen met prioriteiten. Verdeel ze dan in een tijdsbestek en ontwikkel de korte-termijndoelstellingen aan de hand van de lange-termijndoelstellingen. Maak een weekplanning en een maandplanning, stel niets uit want van uitstel komt afstel.

Realistisch

Onrealistische doelstellingen leiden tot demotivatie. Het is echter niet slecht om je doelstellingen iets hoger te zetten dan wat met normale inzet behaald kan worden. Ga altijd voor een tien. Daag jezelf uit, maar wees realistisch.

Tijdgebonden

Een van de beste motivaties om een doel te bereiken is timing. Voor elk doel, op korte of lange termijn, is het goed om een termijn vast te stellen. Dit zal ervoor zorgen dat je niet lui wordt en je jezelf uit blijft dagen om de volgende stap te nemen.

Fitnessprogramma volhouden

Mensen beginnen vaak een fitnessprogramma met de bedoeling om een verandering in hun levensstijl te beginnen, maar strijden om het vol te houden. Vergeet niet, dat het alleen werkt wanneer je besluit dat je er echt klaar voor bent om je echt in te zetten om deze verandering te leveren. Zonder een echt voornemen te veranderen, zul je waarschijnlijk veel obstakels en belemmeringen ondervinden die het programma bemoeilijken.

Overweeg de volgende tips als je denkt over het starten van een programma:

  • Vraag jezelf af waarom je dit doel wilt bereiken en waar je de verandering voor doet.
  • Schrijf een lijst van alle voordelen die krijgt, door het maken van deze verandering.


  • Zoek individuen in je leven die ondersteuning kunnen bieden in je verlangen om te veranderen.
  • Selecteer een aantal beloningen voor het bereiken van belangrijke stappen in je programma. Erken je prestaties met traktaties zoals een aankoop, het bijwonen van een voorstelling of zelfs een reisje. Dergelijke beloningen zullen je helpen gemotiveerd te blijven tijdens het begin van je programma.
  • Plaats zichtbaar aanwijzingen en signalen die je voortdurend herinneren aan de beslissing die je hebt gemaakt om te veranderen (het plaatsen van motiverende notities of het zichtbaar houden van trainingsmateriaal), en verwijder alle prikkels (bijvoorbeeld, het roomijs uit de vriezer halen, geen knabbels in huis halen) die kunnen leiden tot ongewenst gedrag.