Karma Yoga

Begrip

Het symbool OhmIn een programma uit augustus 2010 werd het begrip Karma Yoga uitgelegd. De letterlijke vertaling van Karma Yoga is Werk Verbinden. Dat werk verbinden roept dan natuurlijk de vraag op waarmee wordt dat werk verbonden. De uitleg daarvan was het verbinden van werk met het grotere geheel. Dus in tegenstelling tot werk doen voor jezelf, werk doen voor iedereen of voor god.

⬇ Index

Karma

Het is natuurlijk altijd leuk om er achter te komen dat je jarenlang verkeerd bent ingelicht over begrippen. Het leuke is dat je vanaf het moment dat je weet wat werkelijk bedoeld wordt met bepaalde begrippen dat je vanaf dat moment met meer plezier die begrippen kunt gebruiken. Je kunt natuurlijk ook boos worden over het feit dat je al die jaren voor de gek gehouden bent. Vervolgens ga je opzoek naar de veroorzaak van de verwarring en haalt je recht of rechtvaardiging. Maar of dat zinvol is is natuurlijk een andere vraag. Je kunt je dan beter afvragen waarom je de ander wilt aanspreken op zijn fout. Is dat omdat je de bevrediging wilt voelen beter te zijn dan de ander door hem te corrigeren. Of is dat omdat je de ander wilt begrijpen.

In het geval van karma was mij jarenlang duidelijk gemaakt dat het een soort schuld aflossingssysteem was. De fouten die je in het verleden gemaakt hebt komen naar je terug in je toekomst. Dit aflossingssysteem werd soms dan nog enigzins afgezwakt door te stellen dat het terugkeren van je fouten een manier was om je te laten leren van je fouten. Maar als je karma uitlegt als werk, dan is het leven karma, want je bent altijd aan het werk. Of je nu slaapt of nadenkt of fysiek werk verricht je bent als mens altijd ergens mee bezig. Karma is dan niet uit te leggen als een straf voor fouten in het verleden, maar de verklaring voor het feit dat wat je in het verleden hebt gedaan je toekomst vormt. Als je karma op deze manier uitlegt dan ben jezelf de maker van je eigen levenservaringen. Je kunt dus zelf kiezen wat je overkomt, door op een bepaalde manier te leven. Eén beperking die je hierbij moet aanbrengen, je kunt natuurlijk pas werken aan je eigen leven vanaf het moment dat je je bewust bent van het feit dat je leeft. Aangezien kleine kinderen tot een jaar of vier vijf niet bewust zijn van zichzelf kun je ook niet spreken van karma opbouwen. Toch hebben die eerste vier jaar van ons leven veel invloed op de rest van ons leven. Helemaal als we de rest van ons leven net zo onbewust blijven leven als toen we kleine kinderen waren. Waarmee je eigenlijk ervoor kiest om slachtoffer te zijn van je werk.

⬇ Index

Yoga

In het Westen kennen we Yoga natuurlijk alleen als die fysieke lichamelijke activiteit, waarbij je je in allerlei vreemde bochten moet wringen. Terwijl het dus eigenlijk iets heel anders betekent in het Sanskriet. Yoga betekent gewoon verbinden in het Nederlands. Maar dan kun je het woord dus in iedere situatie gebruiken. Dan kun je yoga dus ook gebruiken om aan te duiden dat je twee mensen met elkaar wilt verbinden. Of je kunt het gebruiken om aan te geven dat je je werk met iets groters wilt verbinden. Je kunt het begrip yoga net zoals ons begrip verbinden gebruiken om aan te geven dat je je werk vanuit je ego wilt doen of dat je werkt om rijk te worden. Je kunt het gebruiken om aan te geven dat je het doet voor god of voor anderen. Het maakt eigenlijk niet uit hoe je het gebruikt want het geeft alleen maar aan dat er een koppeling is tussen twee activiteiten of elementen.

⬇ Index

Karma yoga

Karma Yoga betekent dan eigenlijk niet veel meer dan je werk verbinden, waaraan je het wilt verbinden is je eigen keuze. Wil je je werk verbinden met het hogere of god of je ego of met andere mensen het kan allemaal.Man borduurt Het begrip Karma Yoga is slechts bedoeld om duidelijk te maken dat je een keuze hebt als het gaat om het werk dat je doet. Het probeert geen oordeel te geven, zoals karma vaak wordt uitgelegd, namelijk dat je straf krijgt of boete moet doen voor je slechte werk in het verleden. Het geeft alleen maar aan dat er een verband is tussen het werk dat je in het verleden hebt gedaan en de ervaringen die je nu hebt. Maar ook dat je er voor kunt kiezen om een verband te maken tussen je werk en de motivatie achter dat werk. Het waarom van je werk. Wil je je werk doen om er zelf beter van te worden of om jezelf een goed gevoel te geven. Of doe je je werk vrij van verwachtingen in de hoop dat anderen en jezelf er plezier aan zullen beleven. Of doe je je werk omdat je er je god mee wilt eren.

Voor karma yoga maakt het eigenlijk niet uit wat je doet en wat je motivatie is. Karma yoga maakt alleen maar duidelijk dat je zelf de persoon bent die bepaalt hoe je toekomst er uit gaat zien. Je bent dus zelf verantwoordelijk en niemand anders. Het punt is alleen wel dat je pas verantwoordelijk kunt zijn als je bewust bent van wat je doet. Daarvoor moet je weer openstaan voor de wereld en jezelf en verder durven kijken dan de reactie van de ander en begrijpen dat de reactie van de ander een gevolg is van je eigen acties.

⬇ Index

Extra

Afbeeldingen

Yoga via Cepolina

Werken via Cepolina

Index van koppen

Begrip
Karma
Yoga
Karma yoga
Extra
Afbeeldingen
Index van koppen

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden