Wat is snurken

Inleiding

Niets is zo erg als 's nachts uit je slaap gehouden worden! Helemaal als het komt door een ander die ligt te snurken....Die slaapt namelijk rustig verder terwijl jij wakker ligt te zijn en moet luisteren naar een oorverdovend gezaag. Maar kan de ander er wel wat aan doen? Snurken kan verschillende oorzaken hebben. Aan sommige oorzaken kan de ander (of misschien zelfs jij zelf) helemaal niets doen omdat het aangeboren (gewoon lichamelijk) is. Er zijn natuurlijk wel een aantal dingen die je aan gedrag kan veranderen. Sommige oorzaken kunnen het probleem ook verergeren. Welke oorzaken bestaan er? En hoe gaat snurken eigenlijk in zijn werk?

Wat is snurken nu precies

Wanneer men ademhaalt tijdens het slapen wordt er een zagend, ruisend-brommend geluid voortgebracht door trillende zachte delen van de neusholte, mond en keel. Het geluid is soms zo sterk dat een partner, huisgenoot of zelfs buren er last van kunnen hebben. Ook de snurker zelf kan hierdoor uit zijn slaap gehouden worden en een slechte nachtrust hebben. Wat gebeurt er nu eigenlijk bij snurken?

Hoe gaat snurken in zijn werk

Het proces van snurken gaat als volgt:

 • Bij de ademhaling gaat de lucht via de neusholte, de keelholte en de luchtpijp naar de longen.
 • Aan het begin van de luchtpijp zitten de stembanden (ter hoogte van de adamsappel). Snurkgeluiden ontstaan door een vernauwing in de luchtweg in het traject tussen de ingang van de neus (neusgaten) en de stembanden.
 • Bij mensen die snurken is soms de neusholte te nauw, maar meestal betreft het een vernauwing achter de huig (dat is de overgang van de neus- naar de keelholte) of het gebied in de keelholte áchter de tong .
 • Door deze vernauwing ontstaat er bij het inademen een onderdruk in de keel waardoor het zachte gehemelte met de huig, de tong en de wanden van de keelholte naar elkaar toe gezogen worden en gaan trillen; dit veroorzaakt het snurkgeluid.
 • Snurkgeluiden zijn te vergelijken met het leeglopen van een opgeblazen ballon; veel lucht stroomt dan heel snel door een nauwe doorgang met als gevolg dat dit nauwe deel gaat trillen en een snerpend geluid maakt.

Wat kunnen de oorzaken van snurken zijn

Fysiologisch/ lichamelijk

 • Een van nature lang en vrij slap zacht gehemelte en huig.
 • Verslapte spieren van het zachte gehemelte, de huig en de tong. Door oververmoeidheid, ouder worden, alcohol en bepaalde medicijnen (slaapmiddelen, kalmerende middelen) vermindert de spanning in deze spieren.
 • Overgewicht.
 • Vergrote keel- en/of neusamandel
 • Een te nauwe neusholte of neusverstopping door zwelling van het neusslijmvlies , door poliepen (dit zijn met vocht gevulde uitstulpingen van het neusslijmvlies) of door scheefstand van het neustussenschot, waardoor een te lage luchtdruk ontstaat in de keelholte bij het inademen
 • Een te langzaam werkende schildklier

Gedrag

 • Op je rug slapen (probeer de ander op de zij te krijgen)
 • Irritatie van de keel door roken of brandend maagzuur
 • Het gebruik van slaapmiddelen (tracht andere manieren van beter inslapen> zoals het drinken van warme melk of ademhalingsoefeningen)
 • Overmatig drankgebruik (drink niet tot minder)