Hebben moedervlekken dan ook voordelen

Inleiding

Waarom verouderen dragers van moedervlekken opvallend trager dan zij die er geen hebben? Wat zijn moedervlekken nu precies, en is behandeling ervan noodzakelijk? En, nog belangrijker: zijn dergelijke moedervlekken nu een risicofactor voor het krijgen van huidkanker op latere leeftijd?

Wat zijn moedervlekken?

Een moedervlek, door sommigen ook wel schoonheidsvlek genoemd, is een zichtbare, meestal gepigmenteerde huidaandoening. Volgens dermatologen ontstaan deze moedervlekken uit een toename van pigmentvormende huidcellen, melanocyten of naevuscellen. Wat velen van ons ook mogen denken, moedervlekken zijn niet aangeboren. De meerderheid van de pasgeboren baby's hebben nog geen zichtbare moedervlekken. Deze ontstaan meestal tijdens onze eerste levensjaren.

Evolutie

Volgens dezelfde dermatologen maken moedervlekken, gedurende ons leven, een bepaalde evolutie door. Ze manifesteren zich in eerste instantie meestal als grensvlak naevus, waarbij de naevuscellen gegroepeerd tegen de basale huidlaag liggen. Deze soort moedervlek is voor ons zichtbaar als een gepigmenteerde, niet verheven vlek. Moedervlekken komen in het algemeen slechts uitzonderlijk voor op onze handpalmen en onze voeten. Op deze plaatsen is immers opvallend veel minder pigment aanwezig dan op de andere plaatsen van ons lichaam. Sommige moedervlekken kunnen echter ontaarden. Dan evolueren ze tot kwaadaardige tumoren.

Behandeling

Nog steeds volgens deze dermatologen moeten moedervlekken in principe niet behandeld worden. Bestaat er ook maar het minste vermoeden van een kwaadaardig melanoom, dan moeten ze onmiddellijk weggesneden worden. Is er nog geen aanwijzing dat de moedervlek kwaadaardig zou zijn, dan kan deze weggeschaafd worden. Dit gebeurt in vele gevallen met een eenvoudige, electrische lus. Lasertherapie is voor het verwijderen van moedervlekken ongeschikt.

Botontkalking en ouderdomskwalen

Uit de resultaten van een recent én grootschalig, Brits onderzoek, waar 1200 niet-identieke tweelingen aan deelnamen, komen verrassende, maar gelukkig ook positieve resultaten naar voor. Uit deze studie blijkt nu immers dat, wie meér dan honderd moedervlekken heeft (zowat tien tot vijftien procent van de blanke bevolking), minder risico loopt op botontkalking. De huid blijft ook langer stevig, waardoor ze minder rimpels ontwikkeld. Wie dus veel moedervlekken heeft, zou daardoor op latere leeftijd maar liefst zeven jaar jonger lijken dan zijn of haar werkelijke leeftijd. Gemiddeld hebben we zo dertig tot veertig moedervlekken op onze huid. Anderen hebben er tot vierhonderd en zelfs meer. Wetenschappers gaan er nu zelfs van uit dat deze moedervlekken ons beschermen tegen andere ouderdomskwalen zoals hart-en vaatziekten en vermindert zicht.

Bevestiging

De resultaten van dit recente, Britse onderzoek, zijn gelijklopend met gelijkaardige studie's die in Australië werden uitgevoerd. Australische dermatologen deden op hun beurt al heel wat onderzoek naar moedervlekken en de gevolgen ervan op onze gezondheid. Toch is het voor de vele onderzoekers nu al duidelijk dat, ondanks de nieuwe inzichten inzake moedervlekken, dit nog niet onmiddellijk zal resulteren in de ontwikkeling van een elexir dat ons de eeuwige jeugd zou bezorgen, zoals door velen wordt gehoopt.

Conclusie

Rond moedervlekken is, door de eeuwen heen, al heel wat te doen geweest. De ontwikkeling ervan hangt nauw samen met het DNA. Dragers van moedervlekken doen er goed aan de evolutie van kleur en afmetingen ervan nauwkerig in de gaten te houden. Is er ook maar enige evolutie merkbaar, dan dient men zo vlug mogelijk een dermatoloog te raadplegen. Dat moedervlekken de veroudering zouden tegengaan, kan pas op langere termijn voordelen opleveren en misschien resulteren in het tot stand brengen van de eeuwige jeugd. Al lijkt deze droom nog steeds erg ver weg...