Wat is een griepprik

De griepprik is een vaccinatie die je kan krijgen tegen het influenzavirus. Het influenzavirus is het bekende griepvirus, waarbij je koorts krijgt. Vaak voel je je ook vermoeid, heb je spierpijn en krijg je een ontsteking aan de luchtwegen.

Het vaccin krijg je door middel van een spuitje. Dit spuitje wordt in de meeste gevallen gezet in je bovenarm. De prik kan er voor zorgen dat je arm wat pijnlijk kan aanvoelen. Ook kan er wat roodheid optreden. Je wordt van de vaccinatie niet ziek maar je lichaam maakt in ongeveer twee weken tijd wel voldoende antistoffen aan tegen het griepvirus. Je lichaam raakt als het ware al gewend aan de griep en weet dus wanneer zij het virus moet bestrijden.

Waarom krijg je een griepprik?

Elk jaar krijgen 1 tot 1,5 miljoen Nederlanders de griep. Door het vaccineren van voornamelijk ouderen (60+ers) is het aantal grieppatienten enorm gedaald. Een griepprik krijg je gratis krijgen wanneer je in een risicogroep valt. Mensen die onder de risicogroep vallen, ondervinden vaak veel meer nadeel van een griepje. Zo kan een griepje ook een achteruitgang in ziekte betekenen. Door middel van de griepprik kan de griep in ieder geval buiten de deur worden gehouden.

Hieronder staat een lijstje van de verschillende risicogroepen:

  • Inwoners van tehuizen en/of  instellingen
  • Mensen vanaf 60 jaar.
  • Mensen met longziekten, hartziekten, nierziekten, spierziekten
  • Mensen met een verstoord afweersysteem.
  • Chronisch zieken (ms, me, diabetici etc.)

Kosten griepprik

De kosten van een griepprik zijn voor mensen die onder een risicogroep vallen gratis. Natuurlijk mag elke patient er zelf voor kiezen om de griepprik ook daadwerkelijk te gaan halen. In de meeste gevallen worden de mensen uit een risicogroep door hun huisarts opgeroepen.

Mensen die niet onder een van de risicogroepen vallen, maar toch graag een griepprik willen, kunnen deze ook krijgen in overleg met de huisarts. In de meeste gevallen wordt de griepprik ook dan vergoedt door de zorgverzekering.

Waar krijg je de griepprik?

De griepprik krijg je bij de huisarts. Er zijn een aantal uitzonderingen. Zo wordt er vaak voor verpleeghuizen een uitzondering gemaakt. Hier wordt de griepprik in het verpleeghuis gegegeven. Patiënten en bewoners hoeven niet speciaal naar de huisarts voor de prik. Natuurlijk kunnen mensen die opgenomen zijn in een ziekenhuis de prik ook op locatie krijgen.


Beschermt tegen Mexicaanse griep?

De 'normale' griepprik beschermt NIET tegen de Mexicaanse griep. Daarom krijgen ouderen en mensen die onder één van de risicogroepen vallen naast de normale griepprik ook een vaccinatie tegen de Mexicaanse griep. Elk persoon mag er zelf voor kiezen om deze extra vaccinatie te halen. Ouderen hebben minder kans om de Mexicaanse griep te krijgen. Dit heeft te maken met een griep die vóór 1957 in Nederland heeft gewoed. Deze mensen hebben bepaalde antistoffen al in hun lichaam waardoor ze het virus H1N1 (Mexicaanse griep) gemakkelijker buiten kunnen houden. De Mexicaanse griepprik wordt in twee delen gegeven. Tussen de twee vaccinaties in zit een periode van minimaal 2/3 weken.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de vaccinatie? Gaat u dan naar uw huisarts. Uw huisarts is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van vaccinaties.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden