Podologie, wat is het

Wat is (register)podologie?

De registerpodoloog is uw voetspecialist voor onder andere podotherapeutische behandeling en -steunzolen. De paramedische voetzorg door registerpodologen wordt door vrijwel alle zorgverzekeraars vergoed. Registerpodologen zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister van Stichting LOOP.

De registerpodoloog heeft een erkende opleiding op hbo-niveau afgerond. Hij behandelt naast specifieke voet- en enkelklachten ook de rest van het houding- en bewegingsapparaat in relatie met de voet. Daarnaast heeft hij specialistische kennis van (risico’s bij) de kindervoet in de groei. Schoen en zool behoren een eenheid te vormen met de voet. Daarom is de registerpodoloog ook een schoenspecialist.

De registerpodoloog werkt samen met andere disciplines in de zorg vanuit een multidisciplinaire benadering van de cliënt. De behandeling van de registerpodoloog heft de klachten op of voorkomt ergere klachten.

Klachten

De registerpodoloog kan helpen bij onder andere: voorvoetklachten hielklachten zenuwklachten teenafwijkingen voetdeformaties houdingsklachten (knieën, heup, rug, nek) voetklachten bij kinderen

Ook bij systeemziekten, zoals reuma of diabetes, die vaak gepaard gaan met (ernstige) voetklachten, kan een registerpodoloog voor aangename voorzieningen zorgen.

Podologisch onderzoek

Tijdens uw bezoek aan de registerpodoloog neemt hij de tijd voor een uitgebreid podologisch onderzoek. Concreet bestaat het onderzoek uit de volgende onderdelen: anamnese: uw dagelijkse loopgedrag (sport, hobby's, beroep), uw klachten, de voorgeschiedenis en het verloop van de klachten ganganalyse: uw looppatroon wordt geanalyseerd houdinganalyse: uw houding wordt gemeten functieonderzoek voet- en schoeninspectie

Behandelplan

Na afloop van het onderzoek krijgt u een deskundig advies. Wanneer blijkt dat de registerpodoloog u kan helpen, stelt hij een behandelplan op, dat kan bestaan uit een schoenadvies en eventueel een beschrijving van een therapiezool of een ander hulpmiddel. Hij informeert u over de kosten en over de mogelijkheden van vergoeding via uw zorgverzekeraar.

Stichting LOOP

Stichting LOOP (Landelijk Overkoepelend Orgaan voor de Podologie) is de centrale brancheorganisatie voor de podologie. Zij behartigt de belangen van registerpodologen en daarmee het gezamenlijk belang van de podologiebranche.

Stichting LOOP ontwikkelt beleid en ziet toe op de kwaliteit van de voetzorg door registerpodologen. Namens de registerpodologen is zij de professionele gesprekspartner voor overheid en zorgverzekeraars. Voor de individuele registerpodoloog is zij beschikbaar voor advies en ondersteuning.

Registeropleidingen

Omdat de voet in relatie tot het houding- en bewegingsapparaat een enorm kennis- en behandelgebied bestrijkt, is op basis van opleidingsniveau een verdeling gemaakt in segmenten.


De registerpodoloog A adviseert over schoeisel en behandelt klachten die zich beperken tot de voet en de enkel.

De registerpodoloog A&B behandelt naast specifieke voet- en enkelklachten ook de rest van het houding- en bewegingsapparaat in relatie met de voet. Daarnaast heeft hij specialistische kennis van (risico's bij) de kindervoet in de groei.

De registersportpodoloog A adviseert over sportschoeisel.

De registersportpodoloog A&B adviseert over sportschoeisel en kan helpen bij voetklachten in relatie met sport.

Erkenning & scholing

Registerpodologie geniet brede erkenning door zorgverzekeraars, cliënten en verwijzers. Tevredenheidonderzoeken wijzen op een hoge mate van cliënttevredenheid (83-91%). Tevens wordt hoog gescoord op de percentages van klachtenvermindering (70-94%).

Ondanks mooie resultaten is Stichting LOOP voortdurend op zoek naar onderbouwing en bevestiging van kwaliteit en aan de andere kant naar verbetering van kwaliteit. Stichting LOOP bepaalt haar visie en beleid in verband met kwaliteitszorg ten behoeve van de patiënt, verwijzers en zorgverzekeraars. Scholing neemt in dit beleid een belangrijke plaats in. Ten behoeve van kwaliteitszorg benut Stichting LOOP de volgende platformen:

Kwaliteitsregister voor de podologie Academie voor Podologie (AvP) Centraal Examenbureau voor de Podologie (CEP) Stichting Hoger Onderwijs Nederland (SHO) Wetenschappelijk onderzoek (in samenwerking met Medical Field Lab, Universiteit Maastricht) Jaarcongres en Podo-Expo Visitatiecommissie