Registerpodoloog, wat is het

Wat is een registerpodoloog

Een registerpodoloog is een voetspecialist voor onder andere podotherapeutische behandeling en -steunzolen. De paramedische voetzorg door registerpodologen wordt door vrijwel alle zorgverzekeraars vergoed. Registerpodologen zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister van Stichting LOOP.

De registerpodoloog heeft een erkende opleiding op hbo-niveau afgerond. Hij behandelt naast specifieke voet- en enkelklachten ook de rest van het houding- en bewegingsapparaat in relatie met de voet. Daarnaast heeft hij specialistische kennis van (risico’s bij) de kindervoet in de groei. Schoen en zool behoren een eenheid te vormen met de voet. Daarom is de registerpodoloog ook een schoenspecialist.

De registerpodoloog werkt samen met andere disciplines in de zorg vanuit een multidisciplinaire benadering van de cliënt.

De behandeling van de registerpodoloog heft de klachten op of voorkomt ergere klachten.

Klachten

De registerpodoloog kan helpen bij onder andere:

 • voorvoetklachten
 • hielklachten
 • zenuwklachten
 • teenafwijkingen
 • voetdeformaties
 • houdingsklachten (knieën, heup, rug, nek)
 • voetklachten bij kinderen

Ook bij systeemziekten, zoals reuma of diabetes, die vaak gepaard gaan met (ernstige) voetklachten, kan een registerpodoloog voor aangename voorzieningen zorgen.

Podologisch onderzoek

Tijdens een bezoek aan de registerpodoloog neemt hij de tijd voor een uitgebreid podologisch onderzoek. Concreet bestaat het onderzoek uit de volgende onderdelen:

 • anamnese (in kaart brengen persoonlijke situatie, mobiliteitsbehoefte)
 • ganganalyse (looppatroon wordt geanalyseerd)
 • houdinganalyse (houding wordt gemeten)
 • functieonderzoek
 • voet- en schoeninspectie

Behandelplan

Na afloop van het onderzoek geeft de registerpodoloog een deskundig advies. Wanneer blijkt dat de registerpodoloog kan helpen, stelt hij een behandelplan op, dat kan bestaan uit een schoenadvies en eventueel een beschrijving van een therapiezool of een ander hulpmiddel. Hij informeert zijn cliënt over de kosten en over de mogelijkheden van vergoeding via zijn zorgverzekeraar. Het behandelplan is altijd gericht op mobiliteit, en afhankelijk van de behandelmogelijkheden.

Stichting LOOP

Stichting LOOP (Landelijk Overkoepelend Orgaan voor de Podologie) is de centrale brancheorganisatie voor de podologie. Zij behartigt de belangen van registerpodologen en daarmee het gezamenlijk belang van de podologiebranche.

Stichting LOOP ontwikkelt beleid en ziet toe op de kwaliteit van de voetzorg door registerpodologen. Namens de registerpodologen is zij de professionele gesprekspartner voor overheid en zorgverzekeraars. Voor de individuele registerpodoloog is zij beschikbaar voor advies en ondersteuning.

Uitwerking visie 2010-2015

Voetklachten nemen toe, mede ten gevolge van de vergrijzing en chronische ziekten als diabetes en artrose. Deze voetklachten beperken veelal dagelijkse activiteiten en kunnen bij diabetes tot ernstige complicaties zoals amputaties of hartfalen leiden.

Adequate en tijdige behandeling kan de gevolgen van voetklachten en gerelateerde aandoeningen verminderen en in veel gevallen verhelpen en daarmee bijdragen aan een gezonde en actieve levensstijl.

Bovendien kan preventieve voetzorg bij (diabetes)patiënten onnodige belasting van het zorgsysteem en hoge behandelingskosten voorkomen. Dit betekent een beperking van medische consumptie in Nederland.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

De registerpodologen zien het als hun maatschappelijke verantwoordelijkheid de toenemende zorgvraag in zijn volle breedte kundig, efficiënt en kosteneffectief te beantwoorden. Hiervoor zijn de volgende uitgangspunten opgesteld:

 1. De registerpodologie streeft naar optimale voetbehandeling en voetzorg vanuit een dynamisch perspectief op een zorgmarkt waar de patiënt centraal staat.
 2. Verdere samenwerking met andere disciplines, betrokken in het verlenen van voetzorg, moet resulteren in zowel een betere vakinhoudelijke afstemming (complementariteit) als een bundeling van gezamenlijke expertise.
 3. Kwaliteitsborging en kwaliteitsverbetering zal worden vormgegeven door protocollering, voortdurende scholing, examens en intercollegiale toetsing.
 4. Wetenschappelijk zal de beroepsgroep zich met universitaire allianties professionaliseren overeenkomstig de methoden en principes van Evidence Based Medicine en experimenteel onderzoek.
 5. Qua organisatie zal de registerpodologie zich bestuurlijk uitbreiden en versterken.
 6. Als innoverende beroepsgroep zullen de medisch-technologische ontwikkelingen nauwlettend worden gevolgd en waar nuttig als methoden en technieken binnen de zorg worden geïmplementeerd.

Actie- en aandachtspunten

 1. profilering beroepsgroep bij de verschillende doelgroepen (overheid, voorschrijvers, patiënten, collega’s, verzekeraars);
 2. infrastructuur t.b.v. wetenschappelijke professionalisering;
 3. samenwerking andere disciplines;
 4. verbreden zorgaanbod; basisprincipe is dat de registerpodoloog een plek inneemt naast andere voetzorg (complementair);
 5. bestuurlijke inrichting;
 6. afstemming scholingsaanbod op vraag vanuit bovenstaande beleidsrichting.