Podologica

Podologica is het kwartaalblad van Stichting LOOP, een inspiratiebron voor de dagelijkse praktijk van de voettherapeut.

Podologica brengt initiatieven binnen de branche op een positieve manier bij de lezer, het biedt achtergrondinformatie over marktontwikkelingen en het opleidingenaanbod. Een ruim aanbod aan casuïstiek helpt en bevestigt de voettherapeut in zijn keuze voor advies en behandeling in de praktijk.

Rubrieken

Het tijdschrift kent de volgende rubrieken:

 • Actueel (inclusief trends en opinies)
 • Achtergrond
 • Podologie en therapie (casuïstiek en wetenschappelijk onderzoek)
 • Opleidingen
 • Service

In de decemberuitgave wordt een rubriek toegevoegd:

 • Jaarcongres voor de Podologie

Doelgroep

Podologica richt zich primair op de paramedische voettherapeutische beroepen. Dit zijn voettherapeuten die uitgebreide kennis van de voet combineren met praktische en vaak technische oplossingen voor voetgerelateerde problemen aan het houding- en bewegingsapparaat. Verder richt Podologica zich op iedereen die op niveau werkzaam is in de voeten- en schoenenbranche. Concreet bestaat de doelgroep uit:

 • registerpodologen
 • podotherapeuten
 • podoposturaaltherapeuten
 • overige podologen
 • orthopedische schoentechnici
 • adaptatietechnici
 • podotechnici
 • gespecialiseerde pedicures
 • voetkundig adviseurs
 • zorgverzekeraars
 • onderwijsinstellingen
 • aanverwante beroepsorganisaties

Voor redactionele bijdragen of suggesties: info@podologica.info

Voorwoord nummer 36

maart 2010)

Stichting LOOP schuift de registerpodoloog naar voren en zet zich in voor naamsbekendheid en erkenning bij de belangrijkste verwijzers naar de registerpodoloog, de huisartsen. Tegelijk heeft zij een nieuwe website gelanceerd die recht doet aan de professionaliteit van de beroepsgroep die zij vertegenwoordigt. Dit zijn sterke communicatiemiddelen die doelgericht worden ingezet om de successen van de afgelopen jaren te onderstrepen en onder de aandacht te brengen.

De column van Chris Visser is deze keer een vrucht van speurwerk naar de Wet BIG (de Wet op de Beroepen in de Gezondheidszorg). De column kan een eyeopener zijn voor wie de klok heeft horen luiden en nog niet weet waar de klepel hangt.

Voor de derde maal op rij vindt u in deze uitgave van Podologica een artikel over echografie. De ingebruikname van deze diagnostische techniek betekent een doorbraak voor de voetspecialisten in Nederland. De vraag dient zich aan op welke termijn deze techniek tot norm wordt verheven in de praktijk van de registerpodoloog.

Naast een heldere uiteenzetting over tendinopathie van de achillespees, een goede opfrisser uit de pen van Miranda Companje, is deze keer een casus uit de dermatologie opgenomen. Handig om ook iets van de buitenkant van de voet te weten terwijl je als registerpodoloog steeds dieper in de voet gaat kijken.

Al met al weer een inspirerend bewaarnummer.

Column Chris Visser

Chris V. Visser is secretaris van Stichting LOOP, brancheorganisatie voor de podologie en uitgever van het kwartaalblad Podologica. In elk nummer van Podologica schrijft hij een column, meestal sterk gerelateerd aan actuele inspanningen van de brancheorganisatie. Na de enorme professionaliseringsslag van de afgelopen jaren is het tijd om opnieuw positie te bepalen.

De laatste column gaat over positionering van de registerpodoloog in relatie tot de Wet BIG. Citaat uit de column in nummer 36:

"Het (para)medische speelveld beweegt zich nu sterk en veel beroepsgroepen in de zorg strijden voor het behoud van hun eigen positie. Om die reden wil ik wat dieper ingaan op de betekenis van de Wet BIG, die er wel degelijk toe doet, maar waarmee vaak ten onrechte wordt geschermd, alsof een registratie in artikel 3 of 34 van de wet BIG het alleenrecht geeft op kwaliteit in de gezondheidszorg. Vervolgens worden vaak dingen geroepen zonder de wet erop na te slaan."