Wat zijn darm poliepen

Inleiding

Darm poliepen zijn goedaardige tumoren van de darm. Als men de term tumor hoort denkt men vaak meteen aan kanker. De term kanker wordt echter gebruikt voor kwaadaardige (maligne) tumoren. Een goedaardige (benigne) tumor is dus niet het zelfde als kanker, in sommige gevallen kan een goedaardige tumor wel ontaarden in kanker.

Neoplasie

Darm poliepen zijn in te delen in twee groepen, non-neoplastische- en neoplastische poliepen. Om het verschil tussen beiden te kunnen begrijpen is het belangrijk te wat de term neoplasie inhoud. Neoplasie betekend letterlijk vertaald nieuwvorming, als er sprake is van neoplasie dan delen de cellen zich ongecontroleerd en blijven ze dat doe ook als de stimulus weggehaald wordt.

Non-neoplastische poliepen

Ongeveer 90% van de poliepen die in de darm gevonden worden behoren tot deze categorie. Deze poliepen ontaarden doorgaans niet maligne.

Hyperplastische poliepen

Hyperplastische poliepen zijn bolvormige uitstulpingen in de darm die bestaan uit goed gevormde, verwijdde klieren en doorgaans niet groter worden dan 5mm in diameter. Bij hyperplastische poliepen is er sprake van hyperplasie. De term hyperplasie houd in dat er sprake is van een verhoogde celdeling, deze groei is echter niet ongecontroleerd. Meer dan 50% van de personen boven de 60 jaar hebben hyperplastische poliepen in de darm.

Juvniele poliepen

Juvniele poliepen komen zowel in de dunne- als de dikke darm voor. De poliepen zijn rond van vorm en zijn via een steel verbonden aan het slijmvlies van de darm. Juviniele poliepen zijn opgebouwd uit verwijde klieren en overmatig bindweefsel, ze hebben gewoonlijk een diameter van 1 tot 3cm. De poliepen komen het meest voor bij kinderen onder de 5 jaar oud.

Peutz-Jeghers poliepen

Peutz-Jeghers poliepen ontstaan uit het slijmvlies van de dunne- of dikke darm. De poliepen zijn opgebouwd uit een overmaat van normaal klierweefsel en gladde spiercellen. Peutz-Jeghers poliepen zijn grote gelobde poliepen die met een steel verbonden zijn met het slijmvlies van de darm.

Neoplastische poliepen (adenomen)

Bij neoplastische poliepen is er zoals eerder besproken sprake van ongecontroleerd delen, daarnaast is er ook sprake van dysplasie. De term dysplasie houd in dat er sprake is van vorming van abnormale cellen. Neoplastische poliepen kunnen maligne ontaarden.

Tubulaire adenomen

Tubulaire adenomen hebben een glad oppervlak en bestaan uit buisvormige klieren. Deze poliepen zijn doorgaans klein en beginnen als bolvormig en krijgen een steel als ze verder groeien. Bij kleine polpiepen is de kans op maligne ontaarding tot 10%, bij poliepen groter dan 2cm is de kans op maligne ontaarding 30%. Om deze reden worden de bij ontdekking verwijderd.

Villeuze adenomen

Villeuze adenomen zijn vlokkig opgebouwd en lijken in uiterlijk op een varenblad. Deze poliepen hebben geen steel en worden vaak pas ontdekt als ze zeer groot zijn, ze kunnen dan een diameter tot 10cm hebben. Bij deze adenomen is er vaak sprake van ernstige dysplasie en de kans op maligne ontaarding is bij poliepen met een diameter groter dan 2cm 50%. Villeuze adenomen worden dan ook bij ontdekking verwijderd.

Tubulovilluze adenomen

Tubulovilleuze adenomen hebben, zoals de naam al doet vermoeden, zowel tubulaire als villeuze eigenschappen. Ze bestaan dus deels uit buisvormige klieren en zijn deels vlokkig opgebouwd. Deze poliepen hebben doorgaans een steel. Bij adenomen die groter zijn dan 2cm is de kans op maligne ontaarding 45%. Ook tubulovilleuze adenomen worden verwijderd.

Zaagvormige adenomen

Zaagvormige adenomen lijken op hyperplastische poliepen. Ze zijn dus opgebouwd uit verwijde klieren, hebben geen steel en er is sprake van hyperplasie. Het verschil met de hyperplastische poliep is dat er bij het zaagvormig adenoom ook sprake is van dyslasie en microsatteliet inslabiliteit (MSI). MSI houd in dat er een beschadiging is in een deel van het DNA van de cel waardoor dit stukje DNA bij celdeling niet correct gekopieerd wordt. Zaagvormige adenomen kunnen ook maligne ontaarden en worden daarom bij ontdekken verwijderd.

Symptomen van darm poliepen

Bij het grootste deel van de patiënten leiden darm poliepen niet tot klachten. Bij groei van de poliepen kunnen echter de volgende symptomen voorkomen:

  • Bloed in de ontlasting
  • Obstipatie
  • Diarree
  • Onregelmatige stoelgang
  • Buikpijn
  • Gewichtsverlies

Als u last heeft van deze klachten is het raadzaam om de huisarts te bezoeken om uw klachten te bespreken.

Samenvatting

Darm poliepen zijn goedaardige gezwellen in de darm die in twee hoofdgroepen ingedeeld kunnen worden. Bij non-neoplastische poliepen is de kans op maligne ontaarding zeer klein. Bij neoplastische poliepen (adenomen) is de kans op maligne ontaarding groter.