Wat is colitis ulcerosa

Inleiding

Colitis ulcerosa is een darmziekte. Colon betekent dikke darm, itis betekent ontsteking en ulcus betekent zweer. Bij colitis ulcerosa is er dus sprake van een chronische, steeds terugkerende ontsteking van de dikke darm en/of de endeldarm (het laatste gedeelte van de darm). De ontsteking tast de oppervlakkige slijmvlieslaag aan en beperkt zich altijd tot de endeldarm en de dikke darm. Het verloop van de ziekte is onvoorspelbaar. Soms blijft het bij een kleine ontsteking en soms vindt een uitbreiding van de ontsteking plaats. Bij mensen die colitis ulcerosa hebben bestaat er dus een groot verschil voor wat betreft de ernst van de ontsteking en in hoeverre de patiënt ook last heeft van zijn klachten.

Klachten

Het is moeilijk voor een arts om de diagnose colitis ulcerosa te stellen en vaak duurt het dan ook jaren voordat men er achter komt dat men de ziekte heeft. Veel voorkomende klachten zijn namelijk buikpijn, diarree, koorts en bloed bij de ontlasting. Deze klachten treden meestal niet tegelijkertijd op en soms lijkt het gewoon op een buikgriep.

Onderzoeken

Er zijn een aantal onderzoeken noodzakelijk om de diagnose colitis ulcerosa te kunnen stellen.

  • ontlastingonderzoek
  • bloedonderzoek, hierbij wordt de bezinkingssnelheid van de rode bloedlichaampjes (BSE) en het hemoglobine-gehalte (HB) gemeten. Een verhoogde bezinking kan namelijk op een ontsteking wijzen.

Vervolgens zullen er nog een aantal andere onderzoeken worden verricht.

  • Röntgenonderzoek. Tijdens dit onderzoek wordt de darm gevuld met een contravloeistof zodat de darm tijdens het onderzoek goed zichtbaar wordt.
  • coloscopie. Dat is een onderzoek waarbij de dikke darm, via een dunne slang die via de anus naar binnen wordt gebracht, wordt bekeken.

Geneesmiddelen

Colitis ulcerosa is een ziekte die gekenmerkt wordt door periode van remisse (waarbij men dus geen klachten heeft) afgewisseld door opflikkeringen. Afhankelijk van de mate waarin men last heeft zal ook het medicijngebruik moeten worden bijgesteld. Is de ziekte in een remisse dan zullen er meestal toch medicijnen gebruikt moeten worden, zogenaamde onderhoudsdoseringen. Is er sprake van een acute opflikkering dan zal de behandeling van de ziekte erop gericht zijn de acute aanval te beëindigen en het voorkomen van een nieuwe opflikkering.

Medicijnen zijn er dus veelal op gericht om de ziekte rustig te houden. Deze medicijnen zijn

  • sulfalazine tabletten
  • mesalazine tabletten (zoals Salofalk, Asacol en Pentasa)

Deze medicijnen worden dus ook in klachtenvijre periodes gegeven in een zogenaamde onderhoudsdosering om de kans op nieuwe opflikkeringen van de ziekte te verkleinen.

Soms dwingt de ernst en de omvang van de ontsteking tot gebruik van sterker werkende medicijnen, de zogenaamde corticosteroïden. Voorbeelden hiervan zijn:

  • prednison
  • hydrocortison
  • het weghalen van het aangetaste stuk van de dikke darm.

Prognose

Door de technologische ontwikkelingen wordt het vaststellen en behandelen van de ziekte van colitis ulcerosa steeds weer vernieuwd en verbeterd. Wij zijn echter nog niet zo ver dat wij de ziekte kunnen genezen. Toch is met colitis ulcerosa heel goed te leven. Niet iedereen heeft het in dezelfde mate en men heeft vaak lange (soms jarenlange) perioden dat men klachtenvrij is.

Links