Borstvoeding of flessenvoeding

Waarom dit artikel

Ik wil hier graag extra informatie geven aan de toekomstige mama's die borstvoeding willen geven.

Volgende onderwerpen worden behandeld:

 1. Borstvoeding of flesvoeding, wat is het verschil?
 2. De voordelen van borstvoeding
 3. Werking van de borsten
 4. “The making off” van moedermelk
 5. Het vrijkomen van de moedermelk
 6. De samenstelling van moedermelk
 7. Besluit

Vaginale klachten?

1. Borstvoeding of flesvoeding, wat is het verschil?

“Borstvoeding of flesvoeding?” is de vraag die men zich al moet stellen vóór de bevalling. Het is zeer belangrijk dat de moeder zich kan voorbereiden op het voeden van haar kindje. Hieronder zetten we de verschillen even op een rijtje.

Moedermelk is en blijft de beste voeding voor een zuigeling. Deze biedt veel voordelen zowel voor de zuigeling als voor de moeder. Zo bevat moedermelk, vooral de eerste melk(colostrum), een aantal antistoffen die we niet terugvinden in de flesvoeding. Deze zorgen onder andere voor:

 • Een bevordering van het uitrijpen van het maag-darmstelsel
 • Helpen bij de vertering
 • Beschermen tegen diverse infectieziekten en allergieën

Moedermelk is ook altijd direct klaar voor gebruik, het kost niets en het is afgestemd op de behoefte van het kindje. Wanneer de moeder borstvoeding geeft zal zij ook sneller herstellen na de bevalling. Flesvoeding is natuurlijk een goed alternatief wanneer er geen borstvoeding kan gegeven worden. Deze voorziet namelijk ook in alle voedingsstoffen die het kindje nodig heeft om normaal te kunnen groeien en zich te ontwikkelen. Je mag een moeder nooit dwingen om borstvoeding te geven. Het moet volledig haar keuze zijn en ze moet er voor 100% achter staan. Wanneer dit niet het geval is, gaat ze dit tegen haar zin doen en dit gaat ten koste van het kindje. Het is echter belangrijker dat het kindje gevoed wordt met liefde en warmte en dit kan zowel met borstvoeding als met flesvoeding.

2. De voordelen van borstvoeding

Voordelen voor de moeder:

 • Moedermelk is altijd klaar en op de juiste temperatuur
 • Zorgt voor een vlugger herstel na de bevalling en beschermt tegen eventuele

postnatale bloedingen

 • Er wordt veel meer energie verbruikt, waardoor sneller het oorspronkelijk

gewicht wordt bereikt

 • Het geeft voldoening en een intense band met het kindje
 • Minder kans op premenopauzale (periode vóór de menopauze) borst –en

eierstokkanker, wanneer 3 maanden uitsluitend borstvoeding wordt gegeven

 • Mogelijk een verminderde kans op osteoporose (botontkalking) en

heupfracturen in de postmenopauzale (periode na de menopauze) periode

Voordelen voor het kindje:

 • Bescherming tegen infecties
 1. Diarree
 2. Middenoor- en hersenvliesontsteking
 3. Lucht- en urineweginfecties
 4. Darminfecties
 • Bescherming tegen koemelkeiwitallergie
 • Minder maag- en darmproblemen dan bij flesvoeding
 • Op elk moment goed afgestemd op het kindje
 • Innig contact
 • Bijdrage tot de ontwikkeling van kaak- en tongspieren
 • Optimale hygiënische gebruiksomstandigheden.

Voordelen voor het gezin en de samenleving:

 • Kindje is minder vaak ziek en kost dus minder aan gezondheidszorg
 • Gratis voeding
 • Geen afval

3. Werking van de borsten

Om een correct beeld te schetsen van hoe de werking van de borsten eruit ziet, kan je het best borstweefsel vergelijken met een bos van 15 à 20 bomen. De melkkanaaltjes kan je dan vergelijken met de stammen van deze bomen die dan uitmonden in de tepel. De uiteinden van deze kanaaltjes verwijden zich onder de tepelhof en vertakken zich verder in kleine melkkliertjes, die we dan kunnen vergelijken met de bloesem van deze bomen. De melkkliertjes zijn diegenen die melk aanmaken en de spiertjes rond deze kliertjes stuwen deze melk dan naar de tepel. Dit laatste gebeurt onder invloed van hormonen. Deze hormonen zijn prolactine (de melkmaker) en oxytocine (de melkgever) en worden aangemaakt in de hersenen.

4.“The making off” van moedermelk

Vanaf de 5 de maand van de zwangerschap wordt er onder invloed van het hormoon prolactine al een klein beetje melk aangemaakt. Dit proces wordt echter onderdrukt door de hormonen van de moederkoek. Vanaf de geboorte vallen deze hormonen weg en heeft het prolactine vrij spel. Zo stijgt het gehalte aan prolactine in het bloed en kan de moedermelkproductie goed op gang komen. Hierna is het aan het kindje om de moedermelkproductie te regelen. Doordat het kindje zuigt aan de borst prikkelt het de zenuwen in de tepel en in de tepelhof. Hierdoor wordt er een signaal naar de hersenen doorgestuurd om het hormoon prolactine aan te maken. Dus hoe meer en krachtiger het kindje zuigt, hoe meer moedermelk er geproduceerd wordt.

5. Het vrijkomen van de moedermelk

Wanneer het kindje wordt aangelegd, krijgt het eerst de melk die tijdens de voedingsbeurten werd opgeslagen in de melkkanaaltjes en de melkkliertjes. Deze eerste melk is zeer mager, waterachtig en suikerrijk doordat het vet de kans heeft gekregen zich vast te hechten aan de wanden. Doordat het kindje zuigt komt het hormoon oxytocine vrij in de hersenen. Dit hormoon noemt men de melkgever, deze zorgt ervoor dat de spiertjes rond de melkkliertjes gaan samentrekken en zo de verse melk naar de tepel stuwen. Het vrijkomen van de melk wordt ook toeschiet- of loslaatreflex genoemd.

6. De samenstelling van moedermelk

Moedermelk bevat veel voedingsstoffen zoals eiwitten, koolhydraten, vetten, vitamines en mineralen. Wanneer een kindje te vroeg geboren is, bevat de moedermelk meer eiwitten en beschermende stoffen. De samenstelling van moedermelk is nooit hetzelfde. Zo verschilt de moedermelk van vrouw tot vrouw, van dag tot dag en zelfs tijdens de voeding kan de moedermelk veranderen. Zo onderscheiden we 4 verschillende soorten moedermelk:

a. Voormelk

Dit is de moedermelk dat tijdens de voedingsbeurten werd opgeslagen. Deze melk is zeer mager, waterachtig en suikerrijk doordat het vet de kans heeft gekregen zich vast te hechten aan de wanden.

b. Achtermelk

Wanneer het kindje zuigt, komt het hormoon oxytocine vrij. Wat op zijn beurt zorgt voor het samentrekken van melkkliertjes. Door dit samentrekken wordt de ‘verse melk’ door de melkkanaaltjes geperst en komen de aangehechte vetten los. Deze melk is dus vetrijker dan de voormelk.

c. Colostrum

Colostrum is een gelige, stroperige vloeistof die de borsten afgeven vlak na de geboorte. Deze vloeistof bevat heel veel eiwitten, vitamines, mineralen en antistoffen die het kindje beschermen tegen infecties.

d. Rijpe moedermelk

Aantal weken na de geboorte gaat het colostrum geleidelijk over in rijpe moedermelk. De samenstelling van rijpe moedermelk is anders dan die van colostrum. Zo bevat rijpe moedermelk meer vetten en suikers en minder eiwitten. De hoeveelheid antistoffen is ook lager dan in het colostrum, maar blijven een bescherming bieden.