Waarom is borstvoeding belangrijk

Waarom borstvoeding geven aan uw baby?

Regelmatig wordt de vraag gesteld of in de huidige tijd borstvoeding nog wel nodig is voor een baby. Sommige moeders beginnen de eerste dagen wel met borstvoeding en moedermelk te geven, maar stappen daar ook weer snel van af. Soms ook maken vrouwen zich druk om hun gewicht en zouden daarom snel met borstvoeding willen stoppen. Weer anderen vinden het buitenshuis borstvoeding moeten geven aan een baby een te zware belasting. En zo zijn er nog wel meer overwegingen te geven. Nog een argument kan zijn dat er inmiddels een goed alternatief is in de vorm van kunstvoeding. Bekend is het aloude Nutricia waarmee velen van ons groot zijn geworden.

Eerste zes maanden zeker moedermelk geven

Dus, waarom zou je tegenwoordig eigenlijk nog borstvoeding geven. Welnu, voor een pasgeboren baby is borstvoeding van groot belang. De eerste zes maanden is de moedermelk namelijk het enige wat de zuigeling echt nodig heeft. Vooral het colostrum, de moedermelk van de eerste paar dagen na de geboorte, bevat grote hoeveelheden beschermende stoffen die broodnodig zijn. Borstvoeding is ook altijd op de goede temperatuur en afgestemd op uw eigen kind. De moedermelk beschermt ook tegen allerlei infecties. Denk aan infecties van de luchtwegen, maag, darmen, urinewegen en het middenoor. Er zijn aanwijzingen dat de moedermelk ook nog eens beschermt tegen suikerziekte, Multiple Sclerose en jeugd Reumatische Artritis. Dit alles vindt u dus niet in de flesvoeding uit het winkelschap. Hoe langer borstvoeding wordt gegeven, hoe beter het daarom voor u kind is. De voordelen zijn legio. Helaas kan borstvoeding niet altijd gegeven worden. Denk aan situaties, waarbij de moeder HIV heeft, Hepatitis B of een andere ernstige ziekte of sprake is van veelvuldig medicijngebruik bij de moeder. Ook bij de baby kunnen zich gevallen voordoen, dat het geven moedermelk toch ongewenst is. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid van lactose intolerantie bij de baby.

Arbeidswet en borstvoeding moeder

Het buitenshuis moedermelk geven kan lastig zijn voor een moeder. Zeker als ze buitenshuis werkt. Wat echter niet iedereen weet, is dat bij wet is wel geregeld dat een werkgever een geschikte ruimte beschikbaar moet stellen aan een vrouw, die haar kind wil voeden of moedermelk wil afkolven. Het is zelfs zo dat een vrouw, tot het moment dat het kind negen maanden oud is, hieraan tot een kwart van haar werktijd mag besteden. En dat is natuurlijk niet voor niets zo in de Arbeidstijdenwet geregeld.

Borstvoeding en borstkanker

Het geven van borstvoeding is niet alleen heel goed voor uw kind, maar recent Amerikaans onderzoek geeft ook aan, dat het geven van borstvoeding goed is voor de moeder zelf. U heeft, volgens dit onderzoek, minder kans op borstkanker en kunt met het geven van borstvoeding bovendien het moment dat de menopauze zal intreden, uitstellen. Borstvoeding geven is niet alleen zeer natuurlijk, maar ook goed dus voor moeder en kind.

Tips bij borstvoeding moeder

Een belangrijke tip is nog, dat het verstandig is, om u vooraf goed voor te bereiden door boeken over borstvoeding te lezen. Ook kunt u zich tijdens de zwangerschapscontroles verder over een goede borstvoeding, de voordelen en eventuele nadelen, laten informeren. Dat is voor u, uw partner en uw kind natuurlijk, zeer belangrijk.