Omgaan met verlies en rouw

Wat is rouwen?

Bij het verlies van een geliefde kan het verlies zo pijnlijk zijn dat het uw hele leven beïnvloedt. Het verdriet komt tot uiting op emotioneel, lichamelijk en sociaal vlak. Hoe ga je om met dit verlies en wat kunnen jij en je omgeving doen om deze moeilijke periode te verzachten.

Omgaan met verlies

Om een periode van rouw tot een goed einde te brengen is het belangrijk dat je enkele moeilijke maar noodzakelijke stappen zet.

Bij het vernemen van een sterfgeval krijg je vaak een gevoel dat het allemaal niet echt gebeurd is. Je moet je echter realiseren dat de overleden persoon weg is en dat het verlies defenitief is. Zolang je blijft hopen dat de overledene terugkeert kan je het verlies niet aanvaarden.

Rouwen doet pijn, maar die pijn ervaren is noodzakelijk om het rouwproces te voltooien. Jezelf afsluiten voor negatieve gevoelens zal enkel leiden tot opgekropte frustraties. Door je emoties te uiten en erover te praten kan je de pijn stilaan verzachten.

Na het verlies van een geliefde wordt meestal pas duidelijk welke taken hij of zij verrichte in het leven. Het is belangrijk dat je je aanpast aan het verlies, zodat je bepaalde taken kan overnemen. Dit kunnen financiële, materiële of psychologische taken zijn. Denk maar aan de opvoeding van de kinderen, het huishouden, geldbeheer,...

Na het verlies en de rouwperiode moet je durven investeren in nieuwe relaties. Dit gaat vaak gepaard met schuldgevoelens en angst voor nieuwe verliezen. Dit is volkomen normaal, en dit is misschien wel de moeilijkste fase.

Wat kun je zelf doen?

 • Praat open en eerlijk over je gevoelens, als je alles opkropt blijft de pijn even groot.
 • Praat met vertrouwenspersonen zoals familie, vrienden of goede collega's. Geef zelf aan wanneer en over wat je wil praten, je moet je immers comfortabel en veilig voelen om over je gevoelens te kunnen praten.
 • Emotionele pijn heeft ook een grote invloed op je lichaam. Probeer voldoende te rusten en te slapen.
 • Zoek voldoende afleiding. Dit kan door te ontspannen of te sporten. Probeer geregeld je zorgen en je hoofd leeg te maken.
 • Onderhoudt je sociale contacten en sluit je niet op, je verlengt zo zelf je rouwproces.
 • Vermoeidheid zorgt voor concentratieproblemen. Wees extra voorzichtig bv. tijdens het rijden of het werken.
 • Neem voldoende tijd om te rouwen en probeer het verlies een plaats te geven in je leven. Verder leven wil niet zeggen dat je de overledene zal vergeten.

Hoe kunnen anderen je helpen?

Mensen in je omgeving die je willen steunen, helpen of troosten weten vaak niet goed hoe ze dat moeten doen. Ze hebben een gevoel van machteloosheid en weten niet wat te zeggen of te doen. Hier volgen enkele tips die mensen uit je naaste omgeving kunnen helpen.

 • Ieder rouwt op zijn manier, probeer steeds te aanvaarden op welke manier de nabestaanden dat doen.
 • Geef nabestaanden de kans om over hun verlies te praten, vaak willen ze dit maar durven zelf de eerste stap niet zetten. Nodig hen uit voor een gesprek.
 • Laat hen zelf kiezen waarover ze praten.
 • Wanneer er gesproken wordt over angst, schuld, woede of andere negatieve gevoelens, luister er dan naar. Erover praten helpt om die gevoelens te verwerken.
 • Geef nabestaanden de tijd en ruimte om te rouwen en hun emoties te uiten. Veel te vaak wordt hen verteld dat ze zich sterk moeten houden.
 • Vaak hebben nabestaanden de behoefte om hun verhaal nog een keertje te vertellen. Luister er telkens opnieuw naar.
 • Probeer nooit het verlies te minimaliseren. Opmerkingen zoals "hij had een mooie leeftijd, hij kon toch niet meer genezen,..." zijn pijnlijk voor de nabestaanden.
 • Zet mensen nooit onder druk om het verlies zo snel mogelijk achter zich te laten. Een rouwproces kan immers lange tijd duren.
 • Blijf zorg dragen voor de rouwenden, ook als het alledaagse leven verder gaat. Voor hen blijft het verlies nog altijd even groot. Vooral tijdens de feestdagen of op verjaardagen kunnen zijn het moeilijk hebben.

Link

Wanneer het rouwen een permanent karakter blijft hebben, zoek dan professionele hulp. Lees er meer over in dit artikel:

rouwverwerking


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden