Hoe omgaan met hoogsensitieve personen

Inleiding

Een luid kermende hond. Een dichtslaande deur. Een huilende baby. Evenveel doodgewone, én alledaagse dingen, die je toch uit je evenwicht brengen? Dan is de kans zeker niet denkbeeldig dat je een hoogsensitieve persoon bent. Wat is nu precies hooggevoeligheid? Is het een vloek of en zegen, en hoe gaan we er mee om?

Geen ziekte, maar eigenschap

Inderdaad, hoe gaan we als persoon om met hooggevoeligheid? Een behandeling ervoor bestaat niet. Hooggevoeligheid is immers geen ziekte, maar een eigenschap. Bij dergelijke hooggevoelige personen, werken zowel zintuiglijke, emotionele als sociale prikkels dieper in op hun zenuwstelsel. Dit zenuwstelsel is bij hen beter ontwikkeld dan gemiddeld. Bij de meerderheid der hoogsensitieve personen haalt één bepaald zintuig de bovenhand. Ze worden vlugger veranderingen gewaar in onze stemmingen en lichaamstaal, en zijn gevoeliger voor licht. Dat is meteen ook de reden waarom dergelijke personen snel geprikkeld geraken. Bij sommigen is er echter meer aan de hand. Bij vermoeidheid is er met hen nog weinig aan te vangen. Velen van hen krijgen uiteindelijk ook af te rekenen met het Chronisch Vermoeidheidssyndroom, of CVS.

Vlug uit balans

Hoogsensitieve personen, zijn lang geen uitzondering. Maar liefst twintig procent van onze bevolking bezit deze eigenschap. Dat uit zich op vele vlakken. Hooggevoeligheid laat zich zowel merken in de werkomgeving, als in relaties en de manier van opvoeden. Velen beschouwen deze hooggevoeligheid als een zware last, en geraken daardoor vlug uit evenwicht. Hooggevoelige personen presteren beter, wanneer ze het gevoel hebben niet in de gaten te worden gehouden. Een rustig bureau, is voor deze mensen dan ook dé gedroomde werkplek.

Moeilijk communiceren

Communiceren met hooggevoelige personen is beslist géén lachertje. Tijdens een gesprek wikken en wegen we bij voorkeur onze woorden. Hoogsensitieve personen nemen immers nogal snel alles té persoonlijk op. Eén norse blik of een harder uitgesproken woord, kan al voldoende zijn om hen het noorden te doen verliezen.

Lak aan oppervlakkigheden

Een hooggevoelige persoon heeft een hekel aan oppervlakkigheden. Recepties en allerlei feestjes zijn duidelijk niet aan hen besteed, ook niet vanwege de drukte tijdens dergelijk gebeuren. Het is de kunst om met hoogsensiviteit om te gaan. Slaagt men daarin, dan is deze eigenschap lang geen vloek, maar een zege.

Sterke gedrevenheid

Hooggevoeligheid brengt dus gelukkig niet uitsluitend nadelige gevolgen met zich mee. Meestal zijn deze personen enorm gedreven. Vaak voelen ze de gebeurtenissen intuïtief beter aan en kunnen ze zich ook beter concentreren. Ze zijn ook erg creatief en echte perfectionisten. Er is slechts één voorwaarde: ze mogen in hun activiteiten niet afgeleid worden. Ze hebben duidelijk meer tijd nodig om alles te kunnen verwerken. Om daarin te slagen, moeten ze op tijd en stond gas terugnemen. En dat is voor hen erg moeilijk, want hooggevoelige personen leggen in de eerste plaats de lat voor zichzelf erg hoog.

Mentale rust

Hooggevoelige personen hebben in de eerste plaats nood aan mentale rust. Ze zijn er zich meestal niet van bewust dat ook zij deze broodnodig hebben. Ze raken daardoor in de war, zijn vlug uitgeput, krijgen af te rekenen met angstaanvallen, of worden het slachtoffer van een burn-out. In het meest extreme geval, worden ze geconfronteerd met een depressie.

Eigen grenzen kennen

Is hooggevoeligheid het gevolg van onze prestatiemaatschappij, of is het een modeverschijnsel zoals velen beweren? Er bestaan nu eenmaal geen wetenschappijk onderbouwde tests, om de graad ervan te meten. Het feit dat hooggevoeligheid geen ziekte is maar een karaktereigenschap, ligt hier aan de basis van. Deze personen moet hun eigen grenzen leren kennen en in zichzelf leren geloven, om suksesvol met deze karaktereigenschap te leren omgaan.

Stappenplan

Omdat hooggevoeligheid dus geen ziekte is, bestaat er ook geen behandeling of therapie voor. In vele gevallen heeft men er genoeg aan dat iemand orde in de chaos schept. Daarbij zet men bij voorkeur hun vele talenten en mogelijkheden in de verf. Toch is deze aanpak niet altijd voldoende. Is dat het geval, dan wordt een stappenplan opgesteld. Centraal daarbij staat de mogelijkheid om, zowel op professioneel, relationeel, emotioneel als opvoedkundig vlak, de nodige mentale rust te scheppen.

Kinderen met HSP

Hoogsensitieve kinderen verdienen extra aandacht. Ze zijn immers nog gevoeliger voor allerlei prikkels en indrukken, en hebben uiteraard meer tijd nodig om deze te verwerken en te plaatsen. Op school is het noodzakelijk dat ze de nodige tijd krijgen voor zichzelf, zodat ze niet overstuur geraken. Omdat deze kinderen ook een zeer groot rechtvaardigheidsgevoel hebben, voelen ze zich dikwijls verantwoordelijk voor de sfeer in de klas. Recent onderzoek wees uit dat er een verband bestaat tussen hooggevoeligheid en pesten. Belangrijk is ook dat er iemand thuis is, wanneer het kind van school komt. Zo kan het zijn gevoelens kenbaar maken. Vermijd daarbij een lawaaierige omgeving en schep mogelijkheden waarbij je kind zich kan ontspannen.


Reacties (1)

Reageer
Jake Sensetive reageerde 9 jaar geleden
19 Jun 20:31
kinderen horen om te gaan met hun persoonlijke druksfeer , en er op letten welke "trigger" hun relaxniveau "triggert" . dingen zoals de juiste musiek op het juiste ogenblik , natuurlijk niet te uitbundig , pesten kan gebeuren of voorkomen . errrr
's avonds kan het moeilijk worden als kind het de heele dag actief bezig was , het kind moet zelf bepalen welke grenzen ze met hun gevoeligheid leren omgaan . errrr

als de "druksfeer" ; verhoogd denken , verhoogde intellect " spanne " , " wisselling van verschillende soorten vaardigheden " ideaal is spreekt men van een ideale druk . houd het kind vooral weg van drugs , kalmerende middelen zoals hoestsiroop , sigaretten geur , alcohol en verslavend snoep . errr

er kan na teveel druk , een ongewenste spanning voorkomen ,
daardoor kan het kind beginnen stotteren ,

hoogsensiviteit bij volwassenen , naarmate het kind ouder wordt , spreken we van evolutie , en van gewoonte .
uit gewoonte , door gewoonte en gezonde triggers .... .