Is biologische voeding nu echt gezonder

Inleiding

De belangstelling voor een gezonde én gevarieerde voeding zit nu al enkele jaren sterk in de lift. Biologische voeding neemt daarbij een belangrijkere plaats in. Het aantal aanhangers van biologische voeding neemt dan hals over kop toe. De productenten profiteren daar uiteraard ook van. Hun omzet stijgt jaarlijks met ruim twaalf procent. Maar is bio dan zoveel gezonder dan datgene wat we traditioneel op ons bord geserveerd krijgen? Zijn biologische producten écht smaakvoller en voelen aanhangers ervan zich ook beter in hun vel? En welk prijskaartje hangt eraan vast?

Is bio ook gezonder?

Steeds meer landgenoten kiezen vandaag voor bio. Het gezondheidsaspect speelt hierbij ongetwijfeld een belangrijke rol. Biologische voeding zou gezonder zijn dan traditioneel geteelde producten. Maar is dat in de realiteit ook zo? Volgens wetenschappers die de bio-sector zopas grondig onderzochten, biedt bio-voedsel op langere termijn ongetwijfeld voordelen. In de bio-industrie worden immers zo goed als geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Er wordt tegelijkertijd ook veel minder intensief bemest. Dat heeft vele voordelen voor moeder aarde.

Extra vitaminen en mineralen?

Velen zijn van oordeel dat we bij het eten van bio-voeding vlug een positief effect op onze gezondheid ervaren. Wetenschappers spreken dat formeel tegen. Het argument dat bio staat voor extra vitaminen en mineralen, hangt in belangrijke mate af van de groeiomstandigheden van de plant. Niettemin kan bio wél een veiligere keuze zijn. Omdat er weinig of geen scheikundige bestrijdingsmiddelen worden gebruikt, kan ons lichaam er ook geen residuen van opslaan. En het zijn uitgerekend deze laatsten die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van allerlei kankers en allergieën. De normen voor het gebruik van scheikundige bestrijdingsmiddelen, werden de jongste jaren ook in de traditionele landbouw verstrengd.

Eieren batterijkippen gezonder

Levert een dier dat biologisch werd groot gebracht, automatisch ook gezondere producten? Volgens de wetenschappers is dat lang niet altijd het geval. Dierenvoeding is immers nooit volledig biologisch. Er is dan ook geen enkel wetenschappelijk bewijs dat biologisch gekweekte dieren ook gezonder voedsel zouden leveren. In vele gevallen werd zelfs het tegenovergestelde vastgesteld. Dat is zeker het geval met kippen uit een vrije buitenloop. Wanneer leghennen vrij kunnen rondscharrelen op het erf, is het gevaar voor vervuiling van hun eieren zeker niet denkbeeldig. De "gezondere" scharreleieren bevatten, na onderzoek, duidelijk veel meer schadelijke dioxines, dan eieren van kippen uit een legbatterij.

Tragere groeisnelheid

Krijgen we met bio ook smaakvollere producten op ons bord? Als gevolg van hun tragere groeisnelheid, bewaren bio-producten langer hun authentieke smaak. Er worden hier ook minder smaakversterkers gebruikt. De smaak van bio-vlees wordt beter naarmate de dieren ouder worden. Daarom laten conventionele kippenkwekers hun dieren nu al ouder worden, voor ze worden geslacht. Het smaakverschil tussen seizoensgroenten, is veel minder uitgesproken. Ze moeten immers binnen een bepaalde rijpingsperiode geoogst worden. Biologische seizoensgroenten hebben misschien wel meer smaak, maar vele van deze groenten worden ook in de bio-sector een gans jaar aangeboden. Wellicht spelen ook hier commerciële overwegingen een belangrijke rol.

Voedingspatroon

Volgens wetenschappers is het bio-aanbod vandaag zo uitgebreid, dat ook hier zowel gezonde als ongezonde producten in het assortement zitten. Bio chips en snoep verschillen weinig van de tradtionele snoep. Met bio kan men dus ook even goed kiezen voor vetrijke producten en verzadigde vetten. We moeten ons in de eerste plaats afvragen of we wel een gezond voedingspatroon aanhouden. Kiezen voor een gezond voedingspatroon, is veel belangrijker dan kiezen voor bio of niet.

Bewuster leven

Vast staat wél dat aanhangers van bio bewuster leven en duidelijk meer nadenken over hun dagelijkse voeding. Ze voelen zich dan ook duidelijk beter in hun vel. Het is dus het complete plaatje dat telt, en zeker niet uitsluitend het gebruik van bio of niet.

Prijskaartje

Het prijsverschil tussen biologisch geteelde producten en ons conventionele voedsel wordt kleiner, maar de meerkost bedraagt toch nog steeds zo'n 33%. Voor bio-eieren noteerde men zelfs een prijsverschil van meer dan 75% in vergelijking met de gewone scharreleieren.

Conclusie

Omdat er in de bio-sector geen scheikundige producten worden gebruikt en ook minder intensief wordt bemest, is bio wél beter voor moeder aarde. Dat bio ook gezonder is, is lang niet altijd zo. Ook hier is het commerciële aspect heel sterk doorgedrongen. Lege winkelrekken moeten ook hier tijdig gevuld worden. De bio-sector is ongetwijfeld het slachtoffer van zijn eigen sukses. Lokale productie van bio-producten is immers ontoereikend om aan de alsmaar groeiende vraag te kunnen voldoen. Naarmate de populariteit stijgt, zal de import ervan blijven toenemen. Met een toenemende CO-2 uitstoot en andere milieubelastende gevolgen als resultaat.